WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

розподіляють пропорційно обсягу виконаних робіт у фізичних обсягах, а по тракторах-в умовних еталонних гектарах (між сільськогосподарськими, транспортними та будівельними роботами).
За дебетом рахунку 91 відображаються суми визнаних витрат, за кредитом - щомісячне, за відповідним розподілом, списання на рахунок 23 "Виробництво".
Для відображення загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства, призначено рахунок 92 "Адміністративні витрати", за дебетом якого відображаються суми визнаних адміністративних витрат, а за кредитом - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
Для обліку витрат, пов'язаних із збутом продукції, товарів, робіт, послуг призначено рахунок 93 "Витрати на збут", за дебетом якого відображаються суми визнаних витрат на збут, а за кредитом-списання на рахунок 79 "Фінансові результати".
На сільськогосподарських підприємствах за умови використання журнально-ордерної форми обліку для підприємств агропромислового комплексу існують деякі специфічні особливості в обліку окремих видів витрат.
Оплата праці в сільському господарстві нараховується виходячи з обсягів виконаних робіт чи виходу продукції або відпрацьованого часу на підставівідповідних первинних документів і відносяться на відповідні об'єкти витрат
Нарахування оплати праці та інших аналогічних витрат відображається по кредиту пасивного рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці". При цьому кредит рахунку 66 кореспондує з дебетом рахунків відповідних витрат. У разі, коли підприємства не використовують в обліку рахунки класу 8 "Витрати за елементами", такими витратами згідно з П(С)БО 16 "Витрати" будуть: прямі виробничі (рахунок 23 "Виробництво"), загальновиробничі (рахунок 91 "Загальновиробничі витрати"), на управління (рахунок 92 "Адміністративні витрати"), на збут (рахунок 93 "Витрати на збут").
Витрати на оплату праці, які не пов'язані з виробничою діяльністю підприємства, відносяться до інших витрат операційної діяльності. Нарахування зазначених виплат у бухгалтерському обліку відображається по кредиту рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" у кореспонденції з дебетом рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Аналогічно, але з оборотом по кредиту відповідного субрахунку підприємствами відображаються нарахування збору до Пенсійного фонду та внески на інші соціальні заходи (для тих підприємств, які не сплачують фіксованого сільськогосподарського податку). Зазначені відрахування належать до тих же напрямків витрат, що й оплата праці, яка стала базою для їх нарахування.
Розрахунки з оплати праці у сільськогосподарських підприємствах ведуться на синтетичному рахунку 66 "Розрахунки з оплати праці" в розрізі субрахунків:
661 "Розрахунки за заробітною платою";
662 "Розрахунки з депонентами".
Сільськогосподарські підприємства можуть здійснювати нарахування оплати відпусток з використанням резерву оплати відпусток, який створюється з метою рівномірного розподілу витрат на оплату відпустки протягом звітного періоду. Резерв створюється шляхом щомісячного його нарахування за нормативом від фактичних витрат на оплату праці.
Розділ 6. Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин.
Основним первинним документом для обліку роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин є Обліковий лист тракториста-машиніста.
Незалежно від форми організації механізованих робіт на кожний трактор призначають одного, а при роботі у дві зміни - двох трактористів. Облік в тракторній бригаді веде обліковець-заправник або цю функцію виконує бригадир тракторної бригади, в обов'язки якого входить своєчасне і правильне складання первинних документів обліку виконаних робіт, витрачання нафтопродуктів і нарахування оплати праці механізаторам.
Виконання тракторних та інших механізованих робіт записують щоденно до облікового листа кожного тракториста. Листок розраховано приблизно на п'ятнадцять змін, показники записують по кожній зміні окремо.
Кожен механізатор після закінчення зміни повинен мати відомості про кількість та якість виконаної ним роботи, про витрати пального і розмір заробітку за зміну. Всі ці показники записують щоденно до облікового листа. У встановлені в господарстві строки (через 10 - 15 днів) облікові листи, підписані механізатором, бригадиром, агрономом, обліковець подає до бухгалтерії, де їх перевіряють, затверджують, після чого вони є підставою для узагальнення і систематизації у Накопичувальні відомості обліку використання машинно-тракторного парку і Журнал обліку робіт і витрат. Слід мати на увазі, що трактористи-машиністи виконують різні сільськогосподарські роботи.
Для переведення окремих робіт в еталонний обсяг виконаних робіт застосовують таку методику.
Розрахунок обсягу тракторних робіт в умовні еталонні гектари відбувається множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора певної марки на його змінний еталонний виробіток.
Еталонний змінний виробіток трактора визначається множенням коефіцієнту перерахунку його в умовні еталонні трактори на кількість виконаних нормозмін. Коефіцієнти перерахунку фізичних тракторів в еталонні та змінні еталонні виробітки по різних марках наведено в таблиці 7.
Кількість виконаних нормозмін залежить від форми оплати праці:
" відрядної, коли встановлені норми виробітку;
" погодинної коли облік ведуть за відпрацьований час.
Приклад 1. Трактор МТЗ-80 з сівалкою СЗ-3,6 використовувався при сівбі зернових культур. Норма виробітку при 7-годинному робочому дні - 16,9 га, фактично виконано за зміну - 18,6 га. Визначаємо:
кількість виконаних нормозмін.
18,6 га / 16,9 га = 1,1 нормозмін;
еталонний змінний виробіток на трактор МТЗ-80
0,7 ум. ет. га * 7 год = 4,9 ум. ет. га;
кількість виконаних умовних еталонних гектарів
1,1 * 4,9 ум. ет. га = 5,39 ум. ет. га.
Таблиця 7
Еталонний виробіток, коефіцієнти перерахунку фізичних тракторів в еталонні.
Марка Виробіток ум. ет. га. Витрати пального на 1 ум.ет.га, кг
За 1 год.(коефіцієнт перерахунку фіз. тракторів в ет.) За 7 - годинну робочу

 
 

Цікаве

Загрузка...