WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

необхідна інформація про виконану транспортну роботу міститься в товарно-транспортних накладних і талонах замовника.
Таким чином, можна зробити висновок, що застосовувана нині форма Подорожнього листа не є оптимальною і вимагає подальшого удосконалення.
На мою думку, доцільніше було б розробити і застосовувати на практиці Подорожній лист накопичувальної форми, в якому б фіксувалася робота автомобіля за 7-10 днів, що дозволило б зекономити як матеріальні так і трудові затрати на одержання и обробку інформації про роботу автомобільного транспорту. Тому пропоную свій варіант Подорожнього листа вантажного автомобіля багатоденної форми. (додаток 1). Використання даної форми доцільно в підприємствах, де автомобілі закріплені за водіями. При цьому скоротиться документопотік і кожен документ міститиме лише ту інформацію, яка характеризує роботу автотранспорту.
Використання пропонованої форми Подорожнього листа дозволило б здійснювати подальше накопичення інформації про роботу автомобільного транспорту за звітний місяць у Зведеній накопичувальній відомості наступної форми (додаток 2), що значно скоротило б трудомісткість облікового процесу та дозволило б оперативніше складати статистичну звітність без додаткових вибірок і групувань.
Крім того, з метою збору, накопичення і використання інформації про транспортну роботу тракторів вважаю за необхідне вести її облік аналогічно робот автотранспорту в Подорожніх листах трактора багатоденної форми. Для накопичення інформації про транспортну роботу тракторів з метою її подальшого використання при аналізі вантажопотоків та порівняння ефективності роботи різних транспортних засобів вважаю за можливе також використовувати Зведену накопичувальну відомість.
Висновки і пропозиції.
В процесі написання курсової роботи були виконані наступні завдання:
" ознайомлення з обліком витрат виробництва;
" детальний розгляд та вивчення системи обліку витрат і виконаних робіт машинно-тракторного парку;
" визначені пропозиції по вдосконаленню обліку виконаних робіт машинно-тракторного парку.
По завершені курсової роботи можна зробити наступні узагальнення і висновки:
" Витрати - це використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується в понятті витрати виробництва.
" Не визначаються витратами звітного періоду:
а) платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
б) попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
в) погашення одержаних позик;
г)зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення капіталу в наслідок його вилучення або розподілу власниками.
" В бухгалтерії підприємства для обліку витрат, пов'язаних з утриманням і експлуатацією тракторів, комбайнів, інших самохідних, причіпних, начіпних сільськогосподарських машин і знарядь для обробітку ґрунту, вирощування та збирання врожаю, використовують субрахунки 2351 "Утримання і експлуатація машинно-тракторного парку", 2352 "Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин". В межах цього субрахунку ведуть один аналітичний рахунок, на якому обліковують витрати на експлуатацію тракторів на сільськогосподарських і транспортних роботах.
" Основним первинним документом для обліку роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин є Обліковий лист тракториста-машиніста.
" Застосовувана нині форма Подорожнього листа не є оптимальною і вимагає подальшого удосконалення, де які з них були пропоновані в розділі 9.
Список використаної літератури.
1. Закон України від 16.07.99р. "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
2. Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. "Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств".
3. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".
4. Бойчук О.В. "Організація бухгалтерського обліку витрат" Все про бухгалтерський облік, 2004р. №3
5. Бондар І.П. "Виробничі витрати та їх класифікація" Економіка АПК 2003р. №10
6. Гнєздилова О.М. "Удосконалення обліку використання транспортних засобів в аграрних підприємствах". Економіка АПК, 2003р. №8
7. Ігнатенко М.С. "Основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах"//Світ бухгалтерського обліку 2001р. №7
8. Ковач Н.О. "Первинний облік роботи тракторів, комбайнів та інших самохідних машин" Все про бухгалтерський облік. 2002р №4
9. Москаленко С.В. "Облік витрат і виконаних робіт у допоміжних виробництвах". Науковий вісник НАУ, 2002р. Випуск 44.
10. Огійчук М.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник: Київ: Алеута - 2006р. с- 877
11. Огійчук М.С. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник: Київ: Вища освіта - 2003р. с - 800
12. Плаксієнко В.Я. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. Підручник: Дніпропетровськ - 2005р. с - 409
13. Сук П.П. "Первинний облік витрат допоміжних виробництв в сільськогосподарських підприємствах" Бухгалтерія у сільському господарстві, 2002р №1
14. Рудник В.С. "Організація бухгалтерського обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах". Облік і фінанси АПК. 2004р №9
15. Чубенко П.І. "Організація виконання робіт машинно-тракторного парку" Економіка АПК. 2001р №6
Додаток 1
Штамп підприємства
Подорожній лист №____
вантажного автомобіля
на період з ______по____________200_р.
Водій _______________ Марка автомобіля__________
Категорія_____________ Держ. номер_______________
Режим роботи_________ Гаражний номер___________
Дата Роботи водія та авто Рух пального, л Пункт призначення та відмітка про виконання завдання Примітка
Виїзд з гаража, год.хв Повернення в гараж, год.хв Нульовий пробіг, км Показник спідометра видано Витрати Залишок
При виїзді При поверненні За нормою фактично
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дата № ТТН Маршрут Кількість їздок з вантажем Відстань перевезення, км Перевезено, т Виконано, ткм Пробіг, км Примітка
загальний У тому числі з вантажем
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Вид ПММ _________________
Оборотна сторона
Додаток 2
Зведена накопичувальна відомість
Роботи вантажного

 
 

Цікаве

Загрузка...