WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота

Облік витрат виробництва у сільському господарстві - Курсова робота


Курсова робота
Облік витрат виробництва у сільському господарстві
Вступ
Реорганізація форм господарювання в АПК і його транспортних підрозділах, неминуче вимагає удосконалення системи обліку машинно-тракторних робіт. У зв'язку з цим у загальному контексті дослідження проблем, пов'язаних зі змінами господарського механізму, необхідно розглянути і питання про стан господарського обліку в транспортних підрозділах АПК та визначити основні напрями його вдосконалення. При цьому особливу увагу варто приділити організації системи первинного обліку їх роботи.
Ефективне використання машинно-тракторного парку залежить від прогресивних форм організації його роботи, вдосконалення методів аналізу та розробки заходів, що забезпечують покращання планування та управління виробничою діяльністю. У зв'язку з цим першочергового значення набувають питання покращання якості та оперативності обліку роботи машинно-тракторного парку. Організація обліку роботи машинно-тракторного парку була завжди проблематичним питанням. Вона змінювалася разом зі зміною організаційної форми роботи та формою матеріального заохочення трактористів-машиністів за виконані польові та транспортні роботи. У багатьох великих та середніх сільськогосподарських підприємствах машинно-тракторний парк був і залишається на сучасному етапі окремим структурним підрозділом, який об'єднує в собі найбільш кваліфікованих працівників підприємства і потужну техніку, за допомогою якої виконується майже весь обсяг польових робіт і значна частина транспортних робіт.
Метою обліку витрат на сільськогосподарських підприємствах є документоване, своєчасне, повне і достовірне відображення фактичних витрат на виробництво продукції для забезпечення контролю за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Облік витрат у сільськогосподарському виробництві повинен забезпечувати оперативне, достовірне та повне надходження інформації щодо кількості та вартості одержаної продукції (виконаних робіт і наданих послуг), трудових, матеріальних та грошових витрат на виробництво продукції по підприємству в цілому та окремих його структурних підрозділах (бригадах, цехах, фермах тощо).
Актуальність даної теми курсової роботи є те, що в останні роки спостерігається ріст використання машинно-тракторного парку це призводить до його поповнень, а отже повинна бути налагоджена система обліку витрат і виконаних робіт.
Завданням курсової роботи є:
" ознайомлення з обліком витрат виробництва;
" детальний розгляд та вивчення системи обліку витрат і виконаних робіт машинно-тракторного парку;
" визначення пропозицій по вдосконаленню обліку виконаних робіт машинно-тракторного парку.
Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика СТОВ "Лада"
Базове підприємство СТОВ "Лада" знаходиться в смт. Кринички, вул. Дзержинського 32, Криничанського району, Дніпропетровської області 52300. ТОВ набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації 14.03.02 року за номером 000405228ю0010169 в Криничанській Райдержадміністрації. Господарство створене на базі КСП "Суворова" під час його реформування.
Основною ціллю діяльності ТОВ є отримання прибутку. Предмет діяльності - виробництво сільськогосподарської продукції.
Свою фінансово-господарську діяльність ТОВ здійснює на засадах товарно-грошових відносин. Підприємство самостійно визначає структуру та обсяги виробництва, в тому числі кооперацію з іншими виробниками та партнерами, затверджує доходи і видатки, самостійно обирає для обслуговування банківські, кредитні та страхові установи.
Головним обслуговуючим банком даного підприємства є АППБ "Аваль" м. Дніпродзержинська МФО 306663.
У своїй діяльності СТОВ "Лада" використовує земельні ресурси, які представленні у таблиці 1.
Таблиця 1
Склад і структура земельних угідь підприємства СТОВ "Лада".
Види угідь 2002 2003 2004 2004 у % до 2002
га % га % га %
Усього с/г угідь, у тому числі: 2745 100 2878 100 2492 100 90,78
Рілля 2313 84,26 2396 83,25 2360 94,70 102,00
Сінокоси - - - - - - -
Пасовища 432 15,74 482 16,74 132 5,30 7,41
З даної таблиці ми бачимо, що у 2004 році сільськогосподарські угіддя у СТОВ "Лада" зменшилися на 9,22%, але збільшились площі ріллі за рахунок зменшення площ пасовищ на 2%.
Розглянемо наявність трудових резервів, на підприємстві, у таблиці 2.
Таблиця 2
Наявність трудових ресурсів на підприємстві СТОВ "Лада".
Показники 2002 2003 2004 Відхилення
1 2 3 4 5
Продовження таблиці 2
1 2 3 4 5
Наявність с/г угідь, га 2745 2178 2492 - 253
Наявність ріллі, га 2313 2396 2360 + 47
Середньооблікова чисельність працівників, всього зайнятих у с/г виробництві у тому числі : 190 125 135 - 55
- в рослинництві 170 54 71 - 99
- в тваринництві 20 71 32 12
Припадає на 1-го працівника с/г угідь, га 14,4 23,02 18,46 4,06
Припадає на 1-го працівника ріллі, га 12,17 19,17 17,48 5,31
З даної таблиці ми бачимо що середньооблікова чисельність працівників зайнятих у с/г виробництві зменшилася на 55 чоловік, а забезпеченість працівника с/г угіддями і ріллею збільшилася відповідно на 4,06 та 5,31 га.
Наявність на підприємстві необхідної кількості працівників веде до вчасно виконаних робіт, що впливає на ефективність діяльності підприємства і якості виробленої продукції, а також веде до великих витрат пов'язаних з оплатою праці.
Розглянемо забезпеченість підприємства фондами, таблиця 3.
Основні фонди - вартість засобів праці, які використовуються в процесі виробництва більше одного року і переносять свою вартість на вироблену продукцію частинами.
Оборотні фонди - це фонди, які беруть участь у процесі виробництва тільки один раз і переносять свою вартість повністю на виготовлений продукт.
Таблиця 3
Аналіз забезпеченості підприємства фондами та ефективність їх використання.
Показники 2002 2003 2004 2004 у % до 2002
Отримано ВП у співст. цінах тис.грн 1995,2 1216 1258 63,05
Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн 15381 6400 5253 34,15
Середньорічна вартість оборотних фондів, тис.грн 7690,5 2162 1393 18,11
Середньорічна чисельність робітників, чол. 190 125 135 71,05
Фондозабезпеченість, тис.грн 560 222 211 37,68
Фондоозброєність, тис.грн 81 51,2 40 49,38
Вартість ВП в розрахунку на 100 га с/г угідь 560 222 211 37,61
З даної таблиці можна зробити такі висновки, що вартість основних фондів значно зменшилася на 65%, також ми бачимо що фондовіддача значно збільшилась на 14,62% за рахунок зменшення вартості основних фондів.
Для того, щоб визначити спеціалізацію підприємства СТОВ "Лада" потрібна структура товарної продукції, яка наведена у таблиці

 
 

Цікаве

Загрузка...