WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації - Контрольна робота

Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації - Контрольна робота

зв'язку з екологічним станом).
Перелік статей що відносяться до основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних виплат сформовано згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.
2. Інші прямі витрати.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема, відрахування на соціальні заходи, амортизація, втрати від браку, тощо.
До складу змінних загально-виробничих та постійних розподілених загально-виробничих витрат включаються:
4.1.Витрати на утримання загальновиробничого персоналу:
Основна й додаткова заробітна плата цехового персоналу та інших спеціалістів, які не відносяться до апарату управління, у тому числі начальників цехів, майстрів, інженерів-технологів, техніків-технологів;
Заробітна плата за невідпрацьований, але оплачуваний час на виробництві, та інші виплати виробничому персоналу в установленому порядку згідно з чинним законодавством;
Відрахування на соціальні заходи;
Надбавка за роз'їзний характер роботи.
4.2. Підготовка кадрів:
Оплата праці виробничого та загальновиробничого персоналу у розмірах, встановлених чинним законодавством за час їх навчання з відривом від роботи у системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів;
Оплата відпусток із збереженням повністю або частково заробітної плати, наданих відповідно до чинного законодавства, які успішно навчаються у вечірніх і заочних вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, заочній аспірантурі, у вечірніх (змінних) професійно-технічних училищах, а також вступникам до аспірантури з відривом і без відриву від виробництва;
Оплата їх проїзду відповідно до чинного законодавства;
Оплата праці кваліфікованих робітників, не звільнених від основної роботи, зайнятих навчанням учнів та підвищенням кваліфікації робітників;
Відрахування на соціальні заходи;
Оплата рахунків за підготовку кадрів, семінари, конференції;
Інші витрати, пов'язані з підготовкою кадрів.
4.3. Витрати на відрядження виробничого персоналу:
Оплата добових, проїзду та відшкодування витрат, пов'язаних з наймом приміщень у місцях відряджень виробничого персоналу.
4.4. Знижка вартості форменого одягу:
Сума пільг у зв'язку з продажем форменого одягу виробничому персоналу за зниженими цінами відповідно до чинного законодавства.
4.5. Обслуговування працюючих:
Вартість утримання (освітлення, опалення, гаряче і холодне водопостачання, амортизація) і поточного ремонту будівель і приміщень, наданих підприємствам громадського харчування (торгівля), вартість бланків абонентів, абонентних книжок, талонів і білетів;
Інші витрати, пов'язані з обслуговуванням працюючих;
Витрати, пов'язані з транспортуванням працівників до місця роботи і назад, у напрямках, які не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування;
Додаткові витрати пов'язані із залученням на договірних засадах із місцевими органами виконавчої влади транспортних засобів для перевезення працівників маршрутами міського транспорту загального користування (крім таксі) понад визначені тарифи, виходячи з діючих на відповідні види транспорту.
4.6. Витрати, пов'язані з технікою безпеки і виробничою санітарією:
Забезпечення правил техніки безпеки праці, протипожежної охорони (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств за пожежну охорону), санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства відповідно до чинного законодавства;
Утримання дезінфекційних камер, умивальників, душів на виробництві, роздягалень, шаф для спецодягу та іншого обладнання, пов'язаного з охороною праці;
Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, захисними пристроями, засобами індивідуального захисту, відповідно до встановлених норм;
Вартість мила, витраченого в умивальниках і душах, а також виданого працівникам безоплатно згідно з встановленими нормами та засобів, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкуру шкідливих речовин;
Витрати на проведення робіт некапітального характеру
4.7. Інші витрати, пов'язані з охороною праці;
4.8. Охорона навколишнього середовища;
4.9. Винахідництво й раціоналізаторство;
4.10. Дослідні й випробувальні роботи;
4.11. Обслуговування виробничих будівель і споруд;
4.12. Утримання внутрішнього транспорту;
4.13. Витрати, пов'язані з роботою та утриманням обладнання;
4.14. Ремонт основних засобів;
4.15. Нестачі в межах норм природного убутку;
4.16. Списання швидкозношуваних предметів;
4.17. Амортизація;
4.18. Обов'язкове та інші види страхування;
4.19. Податки й збори;
4.20. Інші витрати.
5. Витратипов'язані з операційною діяльністю.
5.1.Адміністративні витрати.
До складу адміністративних витрат включаються:
5.1.1. Утримання апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу;
5.1.2. витрати на відрядження працівників апарату управління та іншого загальногосподарського персоналу;
5.1.3. Надбавка за роз'їзний характер роботи, працівникам апарату управління;
5.1.4. Підготовка кадрів працівників апарату управління;
5.1.5. Утримання службових легкових автомобілів;
5.1.6. Утримання основних засобів загальногосподарського призначення;
5.1.7. Ремонт основних засобів загальногосподарського призначення;
5.1.8. Амортизація;
5.1.9. Амортизація нематеріальних активів;
5.1.10. Плата за послуги банків;
5.1.11. Податки й збори;
5.1.12. Інші витрати загальногосподарського призначення.
5.2. Витрати на збут.
До складу витрат на збут включаються:
Витрати на рекламу;
Витрати на відрядження працівників зайнятих збутом;
Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, що пов'язані зі збутом продукції, робіт, послуг, (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
Витрати на транспортування вагонів згідно з договором;
Інші витрати на збут.
6. Прибуток.
Сума цієї статті розраховується шляхом множення собівартості готової продукції (робі т, послуг) на встановлений Укрзалізницею відсоток рентабельності.
Прибуток використовується на розширення виробництва (придбання основних засобів і модернізацію діючих, відкриття нових видів виробництв, цехів й інше). Та інші операційні витрати (втрати від знецінення та нестачі матеріальних цінностей, матеріальна допомога непрацюючим, втрати на здешевлення побутового палива, відрахування на утримання Укрзалізниці, списання безнадійних боргів і ін.).
Список використаних джерел
1 Карпова Т.П. Основы управленческого учета. М : Инфра - М,1997г
2 Карпова Т.П. Управленческий учет. М: ЮНИТИ, - 2003г
3 Выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистики, 1997г
4 Кохалевич З.В. Аналіз и використання облікової інформації для управління запасами підприємства. - К.: МІМ - Київ, 1999г
5 Лень B.C. Управлінській облік. - К.: Знання-Прес, 2003г
6 Манн Р., Майер Э. Контролинг для начинающих. - М: Финансы и статистики, 1995г
7 Нападовська Л. Управлінський облік. - Дніпропетровськ, 2000г
8 Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Управленческий учет. - М.: УРСС, 1997 г
9 Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система "директ - костинг": теория и практика. М.: Финансы и статистики, 1993г
10 Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. М.: Финансы и статистика, 2002г

 
 

Цікаве

Загрузка...