WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації - Контрольна робота

Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації - Контрольна робота

затверджується на залізниці і використовується при укладанні договорів на виконання робіт із власниками вагонів для розрахунку орієнтовної суми попередньої оплати.
Після виконання робіт складається калькуляція собівартості за фактичними результатами, яка є підставою для пред'явлення рахунків за виконані роботи з ремонту вагонів. У випадку, коли в процесі розбирання та ремонту вагона виявлені приховані дефекти окремих вузлів і деталей, повна заміна яких не врахована при визначенні договірної (планової) вартості ремонту, то необхідність виконання таких додаткових робіт оформлюється двостороннім актом, на підставі якого укладається додаткова угода між власником вагонів й виконавцем робіт. Виконання таких робіт здійснюється при наявності гарантійних зобов'язань власника вагона на оплату.
В разі необхідності виконання додаткових обсягів робіт оплата здійснюється за фактичною калькуляцією, розрахованою виконавцем робіт на підставі укладеної додаткової угоди до договору.
При наявності матеріалів і напівфабрикатів у власника вагонів вони можуть бути придбані підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці у нього за правилами, що діють на Укрзалізниці..
При виконанні робіт з ремонту - вузли, деталі, запчастини, корисні відходи - зняті з вагону, повертаються власнику вагону чи оприбутковуються за ціною металолому або за ціною можливої їх реалізації. При цьому вартість виконаних робіт з ремонту вагонів не зменшується.
В разі оприбуткування корисних відходів підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці (депо або заводом), вони сплачують власнику вагона вартість можливої їх реалізації, при проведенні кінцевих розрахунків за виконані роботи.
Повний склад статей калькуляції.
1. Прямі матеріальні витрати.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість основних матеріалів та запчастин, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів та інших матеріалів, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат. Перелік та норми витрат таких матеріальних цінностей наведено в технічних довідниках з окремих видів ремонту.
Крім цього, до складу матеріальних витрат на ремонт конкретного об'єкта включаються вартість палива та електроенергії використаної на технологічні цілі безпосередньо на цьому об'єкті ремонту.
2.Прямі витрати на оплату праці.
До складу прямих витрат на оплату праці включаються суми нарахованої основної і додаткової заробітної плати та інших виплат працівникам, робітникам, бригадирам, включаючи звільнених (далі працівникам), зайнятих виконанням деповського й капітального ремонту певного об'єкту, які можуть бути віднесені до конкретного об'єкта витрат.
2.1. Основна заробітна плата.
Фонд основної заробітної плати включає нарахування винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). До його складу належать:
2.1.1. Винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників.
2.1.2. Оплата при переведенні працівника на нижче оплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника.
2.1.3. Оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
2.1.4. Оплата праці працівників за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв'язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення).
2.2. Фонд додаткової заробітної плати.
Фонд додаткової заробітної плати включає доплати, надбавки, гарантійні й компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій. До складу фонду додаткової заробітної плати входять:
2.2.1 Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових окладів) у розмірах, передбачених чинним законодавством, за:
суміщення професій (посад);
розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;
виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника;
роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;
інтенсивність праці;
роботу в нічний та вечірній час;
керівництво бригадою;
високу професійну майстерність;
високі досягнення в праці;.
роботу на територіях радіоактивного забруднення;
інші надбавки та доплати, передбачені чинним законодавством, включаючи доплату до розміру мінімальної заробітної плати.
2.2.2. Премії та винагороди, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер, незалежно від джерел фінансування.
2.2.3. Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні, у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством.
2.2.4. Суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати працівників.
2.2.5. Суми компенсації працівникам утрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати.
2.2.6. Оплата за невідпрацьований час:
оплата, а також суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток,та додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах, передбачених законодавством;
оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору;
оплатадодаткових відпусток, що надаються відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;
оплата робітникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;
оплата, що зберігається за робітником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні;
оплата простоїв не з вини працівника.
2.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати включають винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або, які провадяться понад установлені зазначеними актами норми. До них належать:
2.3.1. Нарахування за невідпрацьований час, не передбачені чинним законодавством, зокрема, працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю).
2.3.2. Винагороди та заохочення, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер. Зокрема:
винагороди за підсумками роботи за рік;
премії, що виплачуються у встановленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;
премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки і технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей й об'єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші;
премії за виконання важливих та особливо важливих завдань;
одноразові заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці (наприклад, до ювілейних та пам'ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі);
2.3.3. Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівникам (наприклад - на оздоровлення, у

 
 

Цікаве

Загрузка...