WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації - Контрольна робота

Складання планової (нормативної) калькуляції, методи прийняття управлінських рішень на основі релевантної інформації - Контрольна робота

між кількома наслідками рішень називають диференціальними витратами. Минулі витрати зазвичай є нерелевантними для прийняття рішення стосовно майбутніх витрат. Приміром, страхова компанія розглядає питання щодо списання застарілої компьютерної техники. Вартість цих запасів є не релевантною, оскільки кошти на їх придбання вже були потрачені й їх неможливо повернути. Проте, уразі списання цих активів у страховика можуть виникнути витрати на сплату податку на додану вартість, які є релевантними щодо ухвалення рішення.
Релевантна інформація це дані, що стосуються тільки конкретної проблеми, людини, мети або періоду часу. Оскільки релевантна інформація основа рішення, то необхідно домагатися її максимальної точності і відповідності проблемі. Організації може бути непросто отримати вичерпну точну інформацію з проблеми.
Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень
Значну частину робочого часу менеджер страхової компанії витрачає на прийняття різних управлінських рішень. Ці рішення можуть стосуватись як довгострокових перспектив розвитку страхової компанії так і поточних проблем, що виникають у процесі операційної діяльності. Типовими для довгострокових або стратегічних рішень можуть бути інвестиції, розробка та впровадження нових видів страхування, опанування нових ринків тощо. Короткостроковими або поточними є рішення щодо використання ресурсів, обсягів відповідальності, страхових тарифів, розширення або скорочення діяльності.
Процес підготовки і прийняття рішення містить п'ять етапів:
1. Вибір мети (постановка проблеми);
2. Визначення можливих варіантів дій;
3. Збирання даних про альтернативи;
4. Аналіз кількісних показників з урахуванням якісних факторів;
5. Прийняття рішення.
Завданням бухгалтера є забезпечення менеджера такою інформацією. Облікова інформація, що використовується для прийняття управлінських рішень, мусить бути релевантною, своєчасною, достовірною.
Релевантність означає, що дані обліку мають задовольняти конкретні інформаційні потреби користувачів. У системі бухгалтерського обліку накопичується багато інформації, але це не означає, що вся ця інформація буде корисною для менеджера. Релевантною є тільки та інформація, що може бути оперативно передана менеджерові, оскільки з часом вона втрачає свою цінність. Нарешті, дані обліку не мають містити помилок або упереджених оцінок. Таким чином, роль бухгалтера в процесі підготовки рішення полягає в своєчасному забезпечені менеджера достовірною та релевантною інформацією. Різні типи управлінських рішень потребують різних даних. Наприклад, для визначення тарифної політики слід зібрати інформацію про страхові тарифи конкурентів, попит на ці страхові послуги, витрати на ведення страхової справи.
Оскільки значна частина рішень у страховій компанії пов"язана з аналізом витрат і доходів, йдеться, насамперед, про релевантні витрати і доходи. Релевантними є витрати і доходи, які можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення. Але розв'язання будь якої проблеми стосується лише майбутніх витрат и доходів. В таблиці №2 наведені критерії релевантності витрат і доходів, використувуючи які, ми можемо за ціми ознаками віднести до тих релевантних або нерелевантних доходів і витрат.
Витрати й доходи, що становлять різницю між альтернативними рішеннями, називають диференціальними витратами та доходами відповідно.
При аналізі релевантної інформації для прийняття управлінских рішень слід враховувати не лише дійсні (реальні), а й альтернативні витрати.
Дійсні витрати - витрати, потребують сплати грошей або витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в бухгалтерських реєстрах мірою їх виникнення.
Таблиця 2.
Критерії релевантності доходів і витрат
Релевантні доходи і витрати Нерелевантні доходи і витрати
1.Доходи і витрати можуть мати місце в майбутньому, різні для альтернативних рішень 1. Доходи і витрати вже мали місце в минулому та однакові для альтернативних рішень
2.Доходи і витрати можуть бути змінені внаслідок рішення 2. Доходи і витрати не можуть бути змінені в наслідок рішення
Альтернативні витрати - вигода, що втрачається, коли вибір одного напряму дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення.
Наприклад, страхова компанія розглядає такі альтернативи: покласти страхові резерви в банк на депозит або придбати нерухомість у центрі Києва, зробити ремонт, та здавати в довгострокову оренду під офіси.
Таким чином, аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень є запорукою знаходження оптимальної альтернативи пов"язаної з визначенням доходів та витрат компанії.
Приклад
Порядок складання калькуляції деповського чи капітального ремонту вантажних вагонів власників підприємствами й виробничо-технологічними підрозділами Укрзалізниці.
Калькуляційною одиницею собівартості деповського й капітального ремонту є вагон.
Калькулювання собівартості ремонту вагонів здійснюється для визначення собівартості робіт, як при ремонті вагонів парку залізниць України, так і для ремонту вагонів власників.
Методи калькуляції собівартості робіт залежать від технічного оснащення й особливостей технології виробництва та специфіки галузі.
За цими правилами складаються планові (базові) та фактичні калькуляції.
Планові калькуляції складаються на всі види робіт на підставі планових показників. Планові калькуляції базуються на підставі вимог Правил капітального (деповського) ремонту, Технічних умов, технологічних процесів, діючих Норм витрат матеріалів та комплектуючих виробів, Норм трудомісткості робіт та діючих розцінок, що затверджені в установленому порядку, а також на прогнозних цінах встановлених на плановий період.
Фактична собівартість продукції визначається за даними бухгалтерського обліку. Виробничо-технологічні підрозділи та підприємства Укрзалізниці використовують дані аналітичного обліку за окремими видами робіт.
Як правило, фактична собівартість відрізняється від планової за рахунок впливу факторів, що не піддаються нормуванню й плануванню. Як приклад, відсутність планових поставок напівфабрикатів і придбання їх в іншого виробника за іншою ціною, використання старопридатних комплектуючих, а головне - неможливістю визначенняповного обсягу необхідних робіт без огляду та розбирання вагонів.
Собівартість ремонту вагонів визначається у відповідності до Положень (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" за такими статтями:
Найменування статті
Собівартість реалізованої продукції продукції Собівартість готової продукції (робіт, послуг) Виробнича собівартість 1. Прямі матеріальні витрати
1.1. Матеріали основні та допоміжні;
1.2. Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;
1.3. Запчастини;
1.4. Паливо;
1.5. Електроенергія.
2. Прямі витрати на оплату праці.
2.1. Основна заробітна плата;
2.2. Додаткова заробітна плата;
2.3. Інші заохочувальні виплати.
3. Інші прямі витрати
4. Змінні загально-виробничі та постійні розподілені загально-виробничі витрати.
Разом:
5. Витрати пов'язані з операційною діяльністю:
5.1. Адміністративні витрати;
5.2. Витрати на збут;
5.3. Інші операційні витрати.
Разом:
6. Прибуток (рентабельність)
Всього:
Повний склад статей калькуляції, за якими виконуються розрахунки, наведено нижче.
За вищенаведеним переліком складається планова калькуляція собівартості виконуємих робіт із капітального або деповського ремонту вагонів. Планова калькуляція складається на кожному підприємстві або виробничо-технологічному підрозділі залізниці. Планова калькуляція виробничо-технологічних підрозділів

 
 

Цікаве

Загрузка...