WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

карток. При цьому здійснюється систематичний контроль за правильністю ведення складського обліку, який стає складовою бухгалтерського обліку. З цією метою бухгалтерія установи систематично, але не рідше одного разу на тиждень, декаду проводить безпосередньо на складах у присутності матеріально відповідальних осіб перевірку своєчасності, правильності й повноти оформлення складських операцій, записів у картках складського обліку, а такожвибіркову перевірку залишків матеріалів, особливо дефіцитних і вартісних. Правильність записів у складській картотеці працівник бухгалтерії підтверджує своїм підписом у картках складського обліку.
Рис. 1. Схема оперативно-бухгалтерського методу обліку запасів
У бухгалтерії облік матеріалів ведеться тільки в грошовому виразі в розрізі субрахунків, груп матеріалів і матеріально відповідальних осіб у відомості руху матеріалів.
Взаємозв'язок між кількісно-сортовим обліком на складі і син-тетичним обліком у бухгалтерії здійснюється за допомогою "Книги залишків матеріалів" (сальдової книги чи відомості), яка відкривається на рік і ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб. Номенклатура матеріалів у книзі розміщується за синтетичними рахунками, субрахунками чи групами матеріалів, у цю книгу завідувач складу щомісяця переносить кількісні залишки на кінець місяця з книги чи карток складського обліку, після чого в бухгалтерії таксуються ці залишки за кожним номенклатурним номером і підраховуються підсумки за субрахунками матеріалів, групами, матеріально відповідальними особами. Отримані результати звіряються в бухгалтерії з даними відомості руху матеріалів у грошовому виразі. Тотожність отриманих даних підтверджує правильність ведення складського (аналітичного) обліку матеріалів. У разі розбіжностей знаходять помилки і виправляють їх.
Сальдовий метод обліку матеріалів зменшує обсяг облікових робіт, поліпшує контроль за наявністю і збереженням матеріалів, звільняє облікових працівників від ведення трудомісткого аналітичного обліку і складання сортових оборотних відомостей, спрощує звірку аналітичного обліку із синтетичним. До цього й зводиться перевага такого методу над іншими.
В умовах застосування ПЕОМ трудомісткість облікових робіт втрачає свою актуальність, а тому на машинах отримують машинограми - оборотні відомості в розрізі кожного первинного документа, зведені оборотні відомості в розрізі номенклатурних номерів матеріалів. Є досвід використання методу машинної картотеки, за яким вся інформація про складський і бухгалтерський облік матеріалів зосереджується в пам'яті машин, а бухгалтерія і місця зберігання матеріалів обладнані термі-нальними пристроями, до яких мають доступ матеріально відповідальні особи з індивідуальними ключами.
5. Синтетичний облік матеріалів
Для обліку наявності та руху матеріалів призначений активний рахунок 23 "Матеріали і продукти харчування", який має такі субрахунки:
231 "Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей";
232 "Продукти харчування";
233 "Медикаменти і перев'язувальні засоби";
234 "Господарські матеріали та канцелярське приладдя";
235"Паливо, горючі та мастильні матеріали";
236 "Тара";
237 "Матеріали в дорозі";
238 "Запасні частини до машин та обладнання";
239 "Інші матеріали".
У разі використання меморіально-ордерної форми облік над-ходження матеріалів відображається в різних меморіальних ордерах, зокрема № 6 - накопичувальній відомості за розрахунками з різними установами та організаціями, № 7 - накопичувальній відомості за розрахунками з підзвітними особами та ін. Облік витрачання матеріалів на різні потреби відображається в матеріальному ордері № 13 - накопичувальній відомості з витрачання матеріалів ф. № 396. Відомість складається в установах з великим обсягом кошторисів і в централізованих бухгалтеріях і ведеться протягом місяця. Записи в книгу роблять у грошовому виразі на підставі виправдних документів у кредит субрахунків рахунку 23, зокрема за установами чи матеріально відповідальними особами.
У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці, чорнила, стержні тощо), придбане та одночасно видане на поточні потреби установи, може списуватися на фактичні видатки з відображенням їх загальної суми на субрахунку 234 "Господарські матеріали та канцелярське приладдя". На документах, які підтверджують придбання та отримання цих цінностей, мають бути підписи осіб, які отримали ці матеріали.
Вартість витратних матеріалів на потреби установи списується за цінами придбання або за середніми цінами, якщо вони купувалися за різними цінами. У разі застосування в обліку твердих облікових цін протягом місяця (кварталу) матеріали списуються за цими цінами. Щомісячно (щоквартально) обчислюється середній процент і сума відхилень від твердих облікових цін у розрізі субрахунків. Ці суми відхилень відносять на ті рахунки, на які були списані матеріали за твердими обліковими цінами. За дебетом субрахунку 237 "Матеріали в дорозі" обліковуються матеріали, оплачені установою за міжміськими поставками на склад. Бухгалтерія повинна стежити, щоб матеріали, які перебувають у дорозі, були підтверджені відповідними документами постачальників. Під час прибуття матеріалів їх вартість списується з кредиту субрахунку 237 у дебет субрахунку 23 "Матеріали і продукти харчування". Аналітичний облік матеріалів у дорозі ведеться в книзі кількісно-сумового обліку в розрізі окремих постачальників.
Субрахунок 825 "Витрати на заготівлю і переробку матеріалів" призначений для обліку витрат і визначення собівартості матеріалів, які заготовляють і переробляють. За дебетом цього субрахунку збираються всі витрати, пов'язані із заготівлею і переробкою матеріалів, за кредитом - списують фактичну собівартість заготовлених і перероблених матеріалів на підставі акта, який затверджується керівником установи. При цьому отримані матеріальні цінності оприбутковуються.
В установах, де облік матеріалів автоматизований, складають машинограми "Відомість надходження матеріалів за постачальниками"; "Відомість надходження матеріалів у розрізі субрахунків, матеріально відповідальних осіб і установ"; "Відомість витрачання матеріалів за субрахунками" тощо. Ці машинограми залежно від рівня автоматизації обліку замінюють матеріальні ордери чи слугують підставою для їх заповнення.
Список використаної літератури
1. Г.І. Купалова "Облік у бюджетних організаціях" К.- 2006р.
2. Володин А.А. Справочник финансиста предприятия. - М.: ИНФРА-М, 1996.
3. Закон України "Про господарські товариства", №1576-12, від 19/09/1991
4. Закон України"Про власність", №697-12, від 07/02/1991
5. Закон України"Про підприємства в Україні", №887-12, від 27/03/1991
6. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу", №1201, від 18/06/1991

 
 

Цікаве

Загрузка...