WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

Документація та оперативний облік відпускання і витрачання матеріалів
Порядок документального оформлення відпускання матеріалів залежить від того, які матеріали витрачаються і на які цілі, а також від періодичності їх використання.
Матеріали витрачаються на потреби установи чиреалізуються як зайві та невикористовувані. Крім цього, може мати місце внутрішнє переміщення, тобто відпускання матеріалів одним підрозділом установи іншому.
Виходячи з особливостей і конкретних умов витрачання матеріалів, їх відпускання може оформлятися різними документами. Документування витрачання матеріалів організовується так, щоб забезпечити ефективний контроль за їх відпусканням і використанням.
Перелік посадових осіб, яким надано право вимагати та отримувати матеріали зі складу, встановлюється керівником установи, зразки їх підписів повідомляються складам.
Видача матеріалів зі складу оформляється документами, за-твердженими керівником установи. Такими документами є:
накладна (вимога) ф. № 434 - застосовується для видачі матеріалів зі складу і при їх переміщенні всередині установи. Виписується в одному примірнику. Виписування разових вимог - досить трудомістка операція і потребує великої кількості первинних
документів;
відомість видачі матеріалів на потреби установи ф. № 410 є накопичувальним документом і призначена для видачі господарських
матеріалів, матеріалів для наукових, навчальних та інших цілей
протягом місяця забірна карта ф. № 431 застосовується як при щоденному відпусканні матеріалів і палива, так і через певні проміжки часу протягом місяця. Виписується у двох примірниках, один - для отримання, другий - для складу на кожного отримувача на декілька найменувань матеріалів. Ліміт визначається, виходячи з планової потреби в матеріалах і норм витрачання.
Відпускання матеріалів відображається фіксуванням взятого і відпущеного матеріалу в забірній карті, яка підписується комірником і отримувачем. При щоденному відпусканні карта виписується на 15 днів, а при періодичному - на місяць. Відпускання матеріалів понад встановлений ліміт здійснюється за накладними (вимогами). Застосування забірної карти значно скорочує обсяг облікової документації і забезпечує попередній контроль за витрачанням матеріалів.
Порядок списання витрачених матеріалів на потреби установи встановлюється керівником установи, причому особливо цінні та гостродефіцитні матеріали, відповідне до затвердженого керівником установи списку, враховують у підзвіті матеріально відповідальних осіб і списують на підставі затвердженого керівником установи акта про їх витрачання. Ремонтно-будівельні матеріали списуються за актами про їх витрачання з урахуванням норм витрат на фактичний обсяг робіт. Залишки невикористаних матеріалів здаються на склад і на їх вартість зменшуються фактичні видатки поточного року за відповідними статтями.
Списання паливно-мастильних матеріалів здійснюється на підставі дорожніх листів за фактичними витратами, але не вище від норм, встановлених для окремих марок машин.
4. Облік матеріалів на складах та його зв'язок з обліком у бухгалтери
Облік матеріалів на складах забезпечує отримання оперативних і точних даних про залишки цінностей за кожним найменуванням матеріалів у розрізі окремих їх видів і сортів.
Кількісно-сортовий облік матеріалів на складах ведеться матеріально відповідальними особами в книгах складського обліку (на картках) ф. № М-17 тільки за кількістю. До початку записів у книзі мають бути пронумеровані всі сторінки, а їх кількість завірена підписами керівника установи і головного бухгалтера та скріплена печаткою.
Записи до книги складського обліку ведуть матеріально відповідальні особи на підставі прибутково-видаткових документів. Після кожного запису виводиться залишок матеріалів.
На підставі записів у книзі складського обліку матеріально відповідальні особи зобов'язані своєчасно повідомляти службу постачання про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасів і про залишки матеріалів, що знаходяться без руху і не використовуються в установі.
Матеріально відповідальні особи відповідно до графіка подають у бухгалтерію документи з надходження та витрачання матеріалів при реєстрі здачі документів, який складається у двох примірниках. У реєстрі зазначаються номенклатурні номери матеріалів, кількість і номери первинних документів, прізвища тих, хто здав і прийняв.
Кількісно-сортовий облік матеріалів - складна і трудомістка дільниця облікової роботи, а тому важливо вибрати найбільш раціональний метод їх обліку. У бюджетних установах застосовуються такі методи сортового обліку:
а) кількісно-сумовий (паралельний);
б) оперативно-бухгалтерський (сальдовий);
в) метод машинної картотеки.
За першим методом на складі ведеться книга складського обліку матеріалів ф. № М-17, в бухгалтерії - книга кількісно-сумового обліку матеріалів ф. № 296, а в централізованих бухгалтеріях - ф. № 296-6. Аналітичний облік у бухгалтерії ведеться за номенклатурними номерами, в розрізі матеріально відповідальних осіб та обслуговуваних установ. Замість книги можуть вестися картки. За даними цих реєстрів щомісячно складаються сортові оборотні відомості, підсумки яких звіряються з даними синтетичного обліку.
У разі великої номенклатури матеріалів метод кількісно-сумового (паралельного) обліку матеріалів є громіздким, трудомістким і недостатньо оперативним. У ньому дублюються аналітичні дані в бухгалтерії і на складі, показники складського обліку звіряються з даними бухгалтерії один раз на місяць і здебільшого із запізненням, що позбавляє установу оперативних і точних даних для контролю за станом запасів.
В установах з невеликою номенклатурою матеріалів застосовується спрощений варіант першого методу. Матеріально відповідальні особи щомісячно здають матеріальний звіт разом із первинними документами, який ретельно перевіряється, таксується, після чого стає реєстром аналітичного обліку.
Для обліку продуктів харчування застосовується інший варіант цього методу: у бухгалтерії аналітичний облік матеріалів ведеться за номенклатурними номерами в розрізі матеріально відповідальних осіб у сортових оборотних відомостях ф. № 44. Записи в ці відомості здійснюють на підставі накопичувальних відомостей за надходженням і витрачанням матеріалів. Щомісяця в сортових оборотних відомостях обраховуються обороти і виводяться залишки на початок наступного місяця. У наукових установах НАНУ, які мають велику номенклатуру матеріалів, і в централізованих бухгалтеріях застосовується оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод обліку матеріалів (рис. 1). Його суть зводиться до того, що на складі ведеться кількісно-сортовий облік матеріалів у книгах чи картках, які відкриваються в бухгалтерії і передаються на склад під розписку в реєстрі видачі

 
 

Цікаве

Загрузка...