WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

Відхилення від облікових цін обліковуються окремо і підлягають щоквартальному списанню на ті рахунки, на яких відображені витратиматеріалів за твердими обліковими цінами.
На відміну від госпрозрахунків підприємств та організацій, де оцінка є не тільки способом вартісного вираження окремих об'єктів обліку, але й базою для розрахунків багатьох показників фінансового стану, в бюджетних установах не застосовуються різні способи оцінювання матеріалів (ФІФО, ЛІФО тощо), не проводиться щомісячне дооцінювання залишків товарно-матеріальних цінностей в умовах зміни цін на запаси і товари. Відповідно до наказу ГУ ДКУ і Міністерства економіки України від 02.12.1997 № 127/138 "Порядок дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів бюджетних установ" бюджетні установи проводили разове дооцінювання матеріалів і МШП, які були придбані до 02.09.1996 та обліковуються за цінами, що значно відрізняються від нині діючих. У ході дооцінювання ціни на окремі види матеріалів і МШП були доведені до їх реальної вартості.
Норми запасів матеріалів визначаються в мінімальних розмірах, які забезпечують постійну роботу установ. Так, нормативи запасів для наукових установ встановлюються в диференційованих відсотках від суми фактичних витрат матеріалів за минулий рік за такими чотирма групами матеріалів: матеріали для наукових цілей; господарські матеріали і канцелярське приладдя; паливо; пальне і мастильні матеріали, інші матеріали, включаючи тару і матеріали в дорозі. Зайві запаси матеріалів зараховуються при фінансуванні бюджетних установ.
З метою збереження і правильного обліку матеріалів необхідно забезпечити належну організацію складського господарства. Зберігання матеріалів має здійснюватися у спеціально пристосованих приміщеннях (складах). Порядок розміщення матеріалів має забезпечувати швидкість операцій їх прийняття та видачі. Відповідальність за прийняття, зберігання і відпускання матеріалів покладається на визначених матеріально відповідальних осіб, з якими укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.
Правильна організація обліку матеріалів забезпечується також наявністю точного ваговимірювального господарства, своєчасним проведенням інвентаризацій, встановленням чіткого документообороту, широким впровадженням засобів автоматизації облікових робіт.
2. Документація та оперативний облік надходження матеріалів
Надходження, переміщення і відпускання матеріалів оформляються первинними документами, правила застосування яких регламентуються Положенням про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, затвердженим Міністерством фінансів України 24.05.1995 р. за №88, Інструкцією №61 та іншими нормативними актами.
Матеріали надходять до бюджетних установ безпосередньо від постачальників, від підрозділів установи, в порядку гуманітарної допомоги, централізованого постачання, через підзвітних осіб.
Якщо матеріали отримують безпосередньо на складі постачальника, то виписується товарно-транспортна накладна на відпущені матеріали. Документи надходять у відділ постачання, де вони реєструються в журналі обліку вантажів, що надійшли, і передаються до бухгалтерії. Бухгалтерія здійснює перевірку документів постачальника і передає їх на склад для контролю при прийнятті вантажу Але роль бухгалтерії не обмежується перевіркою документів - вона зобов'язана встановити: доцільність тієї або іншої поставки матеріалів, чи задовольняє поставка потреби установи і чи не призведе вона до утворення понаднормованих запасів.
Представник покупця (експедитор) на підставі отриманої довіреності здійснює доставку матеріалів. У разі виявлення невідповідності між вантажем у натурі і даними документів постачальника, пошкодження чи псування вантажу експедитор зобов'язаний вимагати від транспортної організації складання комерційного акта і отримати його копію. Акт є підставою для пред'явлення претензій (позову) транспортній організації за виявлені розбіжності.
Експедитор здає отриманий вантаж безпосередньо на склад під розписку матеріально відповідальної особи в документах постачальника. На складі отримані матеріали піддаються обов'язковій кількісній перевірці (зважування, перелічування чи вимірювання), а в разі потреби і якісній перевірці. В окремих випадках здійснюється лабораторний аналіз якості.
Якщо виявлено невідповідність кількості та якості вантажу, зазначених у супровідних документах, фактичним даним матеріалів, що надійшли від постачальника, то складається акт приймання за формою № 429. Акт у двох примірниках складає приймальна комісія за участю завідуючого складом (коморою), представника постачальника чи незацікавленої організації. Після приймання цінностей один примірник акта з даними документами (товарно-транспортними накладними, рахунками) передається до бухгалтерії установи для обліку надходження матеріалів, другий - у відділ постачання для направлення претензійного листа постачальнику.
Бюджетні установи можуть отримувати матеріали в порядку централізованого постачання. У такому разі вантажоотримувачем і замовником є різні установи. Приймання матеріалів, отримуваних в порядку централізованого постачання, здійснюється як звичайно. Документи постачальника (рахунки, накладні тощо) на окремі цінності надходять до замовника, який висилає отримувачу повідомлення про зроблені записи на його аналітичних рахунках з даними копіями рахунків постачальника на відправлені за його адресою матеріали.
Надходження матеріалів від заготівлі та переробки (заготівля палива, переробка овочів тощо) оформляється актом, який затверджує керівник установи.
Матеріальні цінності, що надійшли до бюджетної установи в порядку гуманітарної допомоги, приймаються створеною наказом керівника установи комісією з обов'язковою участю працівника бухгалтерії та представника вищої за рангом організації. Приймання цінностей проводиться шляхом їх перелічування, зважування в присутності матеріально відповідальної особи, якій передаються ці цінності на зберігання. На прийняті матеріальні цінності комісія складає акт, який підписують члени комісії.
Матеріали, прийняті на склад, оприбутковуються, тобто беруться на облік, на підставі супровідних документів (прибуткових ордерів, накладних, актів) тим числом, коли отримано цінності. У документах зазначаються такі дані: від кого надійшли матеріали, номенклатурний номер, найменування, сорт, кількість, вага, ціна, сума, дата надходження на склад і розписка матеріально відповідальної особи, яка приймала цінності.
Заслуговує на увагу практика бюджетних установ, які оприбут-ковують матеріали, що надійшли, безпосередньо за документами постачальників шляхом проставлення на них штампа і заповнення його реквізитів (кількість прийнятих матеріалів, номенклатурний номер, підпис матеріально відповідальної особи в отриманні).
3.

 
 

Цікаве

Загрузка...