WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота

Облік виробничих запасів та МШП. - Контрольна робота


Контрольна робота
на тему:
Облік виробничих запасів та МШП.
З М І С Т
1. Матеріали, їх класифікація, оцінка і завдання обліку 3
2. Документація та оперативний облік надходження матеріалів 7
3. Документація та оперативний облік відпускання і витрачання матеріалів 9
4. Облік матеріалів на складах та його зв'язок з обліком у бухгалтери 11
5. Синтетичний облік матеріалів 15
Список використаної літератури 18
1. Матеріали, їх класифікація, оцінка і завдання обліку
Бюджетні установи для своєї діяльності купують предмети разового користування - різні господарські та ремонтно-будівельні матеріали, паливо, тару, матеріали для наукових і навчальних цілей, інші матеріали.
Вартість цих матеріальних засобів повністю вибуває із суспільного кругообігу протягом одного або кількох актів споживання. У цьому плані матеріали в бюджетних установах нагадують оборотні кошти виробничої сфери, але їх неможливо віднести до останніх, оскільки оборотні кошти повністю переносять свою вартість на новий продукт і в цій формі продовжують свій кругообіг у суспільному відтворенні, а матеріали бюджетних установ вибувають з кругообігу в міру їх споживання.
На придбання матеріалів витрачаються значні кошти з бюджету та інших джерел. Завданнями обліку матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) є:
забезпечення зберігання і встановлення контролю за на
явністю та рухом матеріалів;
спостереження за дотриманням норм запасів і витрат матеріалів;
отримання точних даних про залишки матеріалів у місцях
зберігання;
забезпечення всіх рівнів управління інформацією про на
явність і рух матеріалів.
Основними передумовами виконання цих завдань є економічно обґрунтована класифікація та оцінка матеріалів, нормування їх запасів і чітка організація матеріального постачання та складського господарства.
За функціональним призначенням у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ матеріали розподіляються на такі групи:
Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей: реактиви і хімікати, скло і радіоматеріали, фотоприладдя, папір, призначений для видання навчальних і наукових робіт, піддослідні тварини, інші матеріали для навчальних цілей і науково-дослідних робіт,
а також дорогоцінні та інші метали для протезування.
Продукти харчування. Медикаменти і перев'язувальні засоби: медикаменти, компоненти, бактерицидні препарати, сироватки, вакцини, кров і перев'язувальні засоби в лікарнях, лікувально-профілактичних,
лікувально-ветеринарних та інших установах.
Господарські матеріали і канцелярське приладдя, що вико-ристовуються для поточних потреб установ (електролампочки, мило, щітки тощо), будівельні матеріали для поточного ремонту.
Паливо, пальне й мастильні матеріали - всі види палива,
пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, бензин, торф,
газ, мазут, автол тощо).
Тара - поворотна та обмінна тара (бочки, бідони, ящики,
банки скляні, пляшки).
Запасні частини до машин і обладнання - запасні частини,
призначені для заміни та ремонту спрацьованих частин машин,
обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів.
Інші матеріали - сіно, овес, інші види кормів та фуражу,
насіння, добрива тощо.
Одні й ті самі матеріали в різних установах і навіть в одній установі в різний час можуть мати різне призначення і, відповідно, обліковуватися в різних галузях. Так, запасні частини до машин й обладнання можуть обліковуватися в різних групах залежно від використання цих машин і обладнання для наукових цілей чи господарських потреб.
Наведену класифікацію покладено в основу організації обліку матеріалів за субрахунками, але вона є недостатньою для контролю за наявністю і рухом цінностей. Різноманітність застосовуваних матеріалів потребує розробки вичерпних номенклатур, тобто систематизованих переліків матеріалів, які споживаються бюджетними установами. Кожному найменуванню, сорту та розміру матеріалів присвоюється умовний числовий код (номенклатурний номер), що особливо важливо в умовах автоматизації обліку матеріалів. У подальшому присвоєний номенклатурний номер зазначається в усіх документах і реєстрах, в яких відображається наявність і рух відповідного виду матеріалів.
Номенклатури матеріалів розробляються бюджетними установами або централізованими бухгалтеріями. У них вказуються найменування кожного виду матеріалів, тип, сорт, розмір, одиниця виміру, а також закріплений за матеріалом номенклатурний номер. Номенклатурні номери можуть складатися з п'яти знаків: номенклатура групи - один знак, номер підгрупи - один знак і порядковий номер у одній підгрупі - три знаки. Наприклад, амоній у наукових установах обліковується в групі "0" - матеріали для наукових та інших цілей; у підгрупі "0" окремим видам амонію в цій підгрупі присвоєно такі номери: амонію азотнокислому- 001, амонію двовуглекислому - 002, амонію молібденокислому - 003. Відповідно, кожному виду амонію будуть присвоєні номенклатурні номери 00001, 00002 і 00003. У разі потреби номенклатурні номери можуть мати більше знаків.
Часто номенклатури об'єднують з цінниками.
Матеріали, МШП обліковуються в поточному обліку і балансі за договірними цінами без ПДВ. Не відносяться на збільшення вартості матеріалів, а списуються на відповідні статті видатків транспортно-заготівельні витрати, мито.
Якщо під час придбання матеріалів через дрібнооптові бази й магазини бюджетним установам надано торгову знижку, то ці товари обліковуються за роздрібними цінами, а на суму знижки зменшуються фактичні витрати за відповідними статтями кошторису установи.
Матеріали, які надійшли до бюджетних установ як гуманітарна допомога, оцінюються комісією за діючими цінами, а отримані в результаті демонтажу об'єктів основних засобів, спецобладнання - за цінами можливого використання. Поворотна й обмінна тара обліковується за покупними цінами. У разі її повернення чи реалізації різниця між покупними і продажними цінами враховується на фактичні витрати установ.
Прогресивним напрямом в обліку матеріалів є застосування сталих облікових цін - неодмінної умови впровадження ЕОМ та оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку. Такими цінами є ціни постачальника або середні покупні ціни для однорідних найменувань матеріалів з відхиленнями цін на ці матеріали в межах до 20% за одиницю.
Стала облікова ціна для однорідних найменувань матеріалів визначається в такий спосіб. Припустимо, що за даними обліку в установі є кілька видів амонію, кожний з яких поділяється на амоній чистий, чистий для аналізів і хімічно чистий. Договірна ціна 1 кг амонію азотнокислого чистого - 19 грн, чистого для аналізів - 20 грн., хімічно чистого - 21 грн. Стала облікова ціна 1 кг амонію азотнокислого дорівнюватиме: (19+20+21):3= = 20 грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...