WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на малих підприємствах - Курсова робота

Облік на малих підприємствах - Курсова робота

нараховуються аліменти:
1) основна заробітна плата і заробітна плата по сумісництву;
2) всі види доплат і надбавок, відпускні;
3) грошові і натуральні премії;
4)компенсація за невикористану відпуску;
5) оплата за надурочний час, за вихідні, святкові дні;
6) премії за підсумками роботи за рік;
7) допомоги з фонду соціального страхування, в тому числі по тимчасовій непрацездатності;
8) суми по відшкодуванню втрати працездатності;
9) допомоги по безробіттю;
10) пенсії за виключенням надбавок до пенсій інвалідам 1-ї групи по догляду за ними;
11) стипендія.
Не утримуються аліменти з сум:
1) вихідної допомоги при звільнені;
2) одноразових премій;
3) компенсації при відрядженні;
4) допомог на поховання;
5) допомог багатодітним і одиноким матерям;
6) дотацій за обіди;
7) вартості путівок в санаторії за рахунок фонду споживання.
В триденний строк з дня, встановленого для виплати заробітної плати, пенсії і стипендії, суми утриманих аліментів повинні бути виплачені отримувачу чи переведені поштою за рахунок платника.
Якщо особа, що сплачує аліменти, виїжджає за кордон на постійне місце проживання, то вона зобов'язана сплачувати всю суму аліментів за період до досягнення дитиною повноліття, виходячи з заробітної плати за останній місяць роботи до моменту виїзду. Облік рахунків по виконавчим листах ведеться на рахунку 685 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами".
Утримання із заробітної плати платежів за товари, куплені в кредит, проводяться на основі вимог-доручень робітників. Їх розмір залежить від вартості товарів, куплених в кредит.
Для обліку прибуткового податку з громадян своєрідним первинним документом є книга обліку доходів і витрат, що є підставою для заповнення декларації про доходи, що підлягають оподаткуванню, а також особовий рахунок кожного з працівників.
Для обліку збору на обов'язкове соціальне страхування, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збору на обов'язкове державне пенсійне страхування використовуються такі первинні документи: особовий рахунок, наказ про надання допомоги чи відпустки, табель обліку використання робочого часу, відомість про спискову чисельність працюючих, платіжна відомість.
Наскрізна задача з обліку в малих підприємствах
Мале підприємство "Мрія" займається виробничою діяльністю і є платником єдиного податку за ставкою 6%. Залишки на рахунках на початок грудня наведені в таблиці 1, а операції за грудень - в таблиці 2. (Варіант 18)
Необхідно:
" зробити розрахунок амортизаційних відрахувань на підставі додаткових даних (таблиця 3);
" скласти розрахунково-платіжну відомість на підставі даних, наведених в таблиці 4;
" скласти кореспонденцію рахунків і зареєструвати її в Журнал-Головній;
" використовуючи дані Журнал-Головної, скласти баланс;
" на підставі зроблених записів в Журнал-Головній з врахуванням даних таблиці 5 скласти фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства та розрахунок сплати фіксованого податку.
Таблиця 1
Баланс малого підприємства
на 1 грудня 200__р.
Статті Сума, абсолютна
АКТИВ
Основні засоби:
залишкова вартість 69200
первісна вартість 94500
знос 25300
Виробничі запаси 12200
Готова продукція 1000
Дебіторська заборгованість 1500
Грошові кошти в національній валюті 17300
БАЛАНС 101200
ПАСИВ
Статутний капітал 92500
Резервний капітал 1800
Нерозподілений прибуток 1600
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 900
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом 1600
з страхування 100
з оплати праці 2700
БАЛАНС 101200
Таблиця 2
Господарські операції МП "Мрія"
за грудень
№ п.п Зміст операції Сума Кореспонденція
рахунків
Дебет Кредит
1 Перерахована заборгованість з податків 1600 64/1 311
2 Перераховано заборгованість:
-- до Пенсійного фонду
-- з соціального страхування
на випадок безробіття
70
30
64/2
64/3
311
311
3 Акцептовано рахунок фірми "Світанок" від 3 грудня за матеріали (без ПДВ)
900
68
31
4 Відвантажено продукцію покупцям, включаючи ПДВ
7260
37
70
5 Відображено ПДВ (суму визначити) 1210 70 64/4
6 Надійшла оплата від покупців за продукцію (суму визначити) 7260 31 37
7 Одержано гроші в касу для виплати заробітної плати
2700
30
31
8 Видана заробітна плата за листопад 2700 66 30
9 Списані матеріали та продукцію на початок місяця на виробництво (суму визначити) 12200
1000 23
23 20
26
10 Нарахована амортизацію за грудень (згідно табл.3) 577,50
481,67
95,83 84
23
92 13
84
84
11 Оплачено рахунок за матеріали 1080 68 311
12 Нарахована оплата праці (за даними табл. 4) 3100
1750
1350 84
92
23 66
84
84
13 Проведені утримання з заробітної плати (суму визначити) 62,00
15,50
307,76 66
66
66 64/2
64/3
64/5
14 Проведені нарахування на оплату праці (суму визначити) - - -
15 Списано доходи від реалізації продукції 6050 70 79
16 Оприбутковано згідно інвентаризаційних описів залишок:
-- готової продукції
-- матеріалів (за даними табл.. 5)
11300
2200
26
20
70
70
17 Списана собівартість готової продукції 15031,67
15031,67 26
90 23
26
18 Списано реалізований автомобіль:
первісна вартість
знос
ПДВ
12000
9000
3000
3000
13
84
97
10
10
84
19 Належить за автомобіль в т.ч. ПДВ 4800
800 37
70 70
64/4
20 Отримано за автомобіль 4800 311 37
21 Списати наслідкидіяльності підприємства:
-- з операційної діяльності
-- з продажу автомобіля
13500
15031,67
1845,83
4000
3000
70
79
79
70
79
79
90
92
79
97
22 Нараховано єдиний податок 3672,50
*6% =
220,35 79 98
23 Списано результат від діяльності підприємства за звітний період 3452,15 79 44
Розрахунок амортизаційних відрахувань наведено в таблиці 3.
Таблиця 3
Розрахунок амортизаційних відрахувань
основних засобів
Об'єкт основних засобів Первісна вартість, грн. Ліквідаційна вартість, грн. Термін корисного використання, років Річна сума амортизаційних відрахувань, грн. Місячна сума амортизаційних відрахувань виробничих основних засобів, грн. Місячна сума амортизаційних відрахувань загальногосподарських основних засобів, грн. Загальна сума амортизаційних відрахувань за місяць, грн.
Будинок 54000 8000 20 (54000 - 8000) / 20 = 2300 191,67 / 2 = 95,83 191,67 / 2 = 95,83 2300 / 12 = 191,67
Верстат 20000 3000 10 (20000 - 3000) / 10 = 1700 141,67 - 1700 / 12 =

 
 

Цікаве

Загрузка...