WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік на малих підприємствах - Курсова робота

Облік на малих підприємствах - Курсова робота


Курсова робота
Облік на малих підприємствах
ЗМІСТ
І. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.......................3
ІІ. Порядок утримання з заробітної плати та облік розрахунків з бюджетом..............................................................................................................9
Наскрізна задача........................................................................................18
Список використаної літератури..............................................................27
І. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.
Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
Організації, поставляючі сировину, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності, а також видаючи різні види послуг (відпуск води, пари, електроенергії та ін.) і виконуючи різні роботи, називаються постачальниками і підрядчиками.
На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" відображаються безготівкові розрахунки між підприємствами і організаціями за продукцію, товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги.
По дебету цього рахунку відображаються суми оплачених рахунків, по кредиту враховується сума акцептованих рахунків на надходженні матеріальні цінності, виконані роботи та послуги.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" має два субрахунки:
631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"
632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".
На субрахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ведеться облік розрахунків з вітчизняними постачальниками і підрядниками за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, наданні послуги.
На субрахунку 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками" ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками і підрядниками за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги.
Аналітичний облік ведуть по окремим рахункам постачальників і підрядників, фактам поставки неотфактурованих поставок або оплати не поставлених матеріальних цінностей в розрізі постачальників і підрядників.
Для перевірки правильності даних аналітичного обліку синтетичні записи із карточок переносять в оборотну відомість. Сума по оборотній відомості повинна відповідати сальдо по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками". В бухгалтерії підприємства ведеться облік по постачальникам.
Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" використовується в бухгалтерському обліку для наступних цілей:
а) для відображення розрахунків за отримані товарно-матеріальні цінності, розрахункові документи які підлягають оплаті через банк;
б) для відображення розрахунків за виконанні роботи та послуги;
в) для відображення розрахунків за товарно-матеріальні цінності, роботи і послуги, по якім розрахункові документи від постачальників або підрядників не поступили;
г) для відображення розрахунків по перевозам, а також всім видам послуг зв'язку.
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведеться в журналі-ордері № 6 при журнально-ордерні формі обліку. В журналі-ордері № 6 синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками співвідноситься з аналітичним обліком, який забезпечує отримання слідуючої інформації: даних про заборгованість постачальникам по розрахунковим документам, строк оплати котрих не настав; по неоплаченим в строк розрахунковим документам; по неотфактурованим поставкам; по виданим векселям, строк оплати котрих не настав; по простроченим векселям.
Контроль розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності і послуги. Основні напрями і послідовність перевірки.
1. Контроль наявності і правильності оформлення документів, визначають права, обов'язки сторін з постачання матеріальних ресурсів, виконання різних видів послуг.
2. Реальності і правильності відображення заборгованості в балансі, книзі головних рахунків.
3. Контроль правомірності виникнення боргу, реальності причин і строків виникнення заборгованості (несплаченої в строк, з простроченим терміном позовної давності, спірної, суперечної, безнадійної до погашення).
4. Оцінка стану контролю з боку бухгалтерії за розрахунками з постачальниками.
5. Контроль доцільності придбання матеріальних цінностей, реальності розрахунків.
6. Контроль правильності визначення сум до сплати в рахунках/фактурах за матеріальні цінності.
7. Контроль рахунків-фактур за надані послуги (транспортні послуги, споживання води та електроенергії, комунальні послуги, послуги зв'язку і т.п.).
8. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у поточному бухгалтерському обліку за журналом-ордером № 6.
Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками починається з ознайомлення з організацією постачання, установлення наявності господарських угод, аналізу їх інформації на предмет відповідності чинному законодавству про підприємництво в розрізі прав, обов'язків сторін, їх відповідальності за невиконання, у разі виникнення збитків, втрат, порядку їх відшкодування.
Здійснюючи документальний контроль у бухгалтерії, необхідно встановити методом порівняння даних, чи відповідають залишки на одну й ту саму дату синтетичного рахунку 63 в Книзі головних рахунків даним поточного обліку в журналі-ордері № 6 з цього рахунку в цілому, виходячи з даних аналітичного обліку по постачальниках. При наявності відхилень треба перевірити реальність і документальну обґрунтованість заборгованості по кожному постачальнику. Причинами відхилень можуть бути запущеність обліку розрахунків або зловживання.
У разі запущеності обліку ревізори мають право вимагати від керівництва підприємства приведення обліку у відповідність з чинним законодавством, установлювати строки виконання цієї роботи. Ревізори не повинні поновлювати облік на підприємстві, яке підлягає ревізії, та проводити ревізію по поновленому ними ж обліку.
Дані про стан заборгованості на звітні місячні, квартальні дати узагальнюються в аналітичній таблиці, де така інформація систематизується за видами заборгованості:
1) несплачена в строк (до 1 місяця, до 3 місяців, до 6 місяців, більше року);
2) з простроченим терміном позовної давності;
3) спірна (суперечна);
4) безнадійна до погашення.
Особливо детально контролюються операції по заборгованості до 6-ти місяців, до 1 року, спірної (суперечної), заборгованості з простроченим терміном позовної давності (3 роки), порядок списання прострочених дебіторської і кредиторської заборгованостей, установлений Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.06.97 (зі змінами і доповненнями).
Відповідно до цього нормативного акта уряду дебіторська заборгованість, відносно якої закінчився термін позовної давності, списується за рішенням керівника підприємства на результати фінансово-господарської діяльності. Списання боргу внаслідокнеплатоспроможності боржника за рішенням суду не є підставою для зміни заборгованості; вона повинна бути перенесена і відображатися на позабалансовому рахунку протягом п'яти років, упродовж яких здійснюється контроль майнового стану боржника на предмет

 
 

Цікаве

Загрузка...