WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота

документах 46 40
Відображена різниця між номінальною і продажною вартістю акцій
46 42
Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки 46 45
Одержано від засновників як внески до статутного капіталу:
- основні засоби 10 46
- інші необоротні матеріальні активи 11 46
- нематеріальні активи 12 46
- цінні папери (акції) інших підприємств 14 46
- незавершене будівництво чи машини і механізми у розібраному вигляді
15 46
- виробничі запаси 20 46
- молодняк худоби 21 46
- МШП 22 46
- товари 28 46
- готівку 30 46
- грошові кошти на рахунок у банку 31 46
- одержаний короткостроковий вексель 34 46
- еквіваленти грошових коштів або інші поточні фінансові інвестиції 35 46
Зменшення статутного фонду за рахунок зміни номінальної вартості акцій 40 46
Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номінальної вартості акцій 42 46
1 2 3
Погашення довгострокової позики учасниками, яке відображають як зменшення заборгованості за внесками у статутний капітал
50 46
Погашена учасниками заборгованість за виданим підприємством довгостроковим векселем, у рахунок зменшення їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу 51 46
Погашена учасниками заборгованість підприємства із зобов'язань за облігаціями зменшенням їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу 52 46
Погашення короткострокової позики учасниками, яке відображено як зменшення їхньої заборгованості завнесками у статутний капітал 60 46
Оплачено учасниками виданий підприємством короткостроковий вексель у рахунок зменшення їхньої заборгованості за внесками до статутного капіталу 62 46
Оплачено учасниками заборгованість підприємства перед постачальниками у рахунок зменшення заборгованості за внесками до статутного капіталу 63 46
Проведені внески до статутного капіталу за рахунок оплати праці 66 46
Проведені внески до статутного капіталу за рахунок дивідендів
67 46
Проведені внески до статутного капіталу за рахунок нарахованих відсотків 68 46
Таблиця 7.
Типові операції за рахунком 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Збільшено статутний капітал за рахунок розподіленого прибутку 44 40
Збільшено пайовий капітал на суму відрахувань від прибутку
44 41
Створено резервний капітал за рахунок прибутку 44 43
Списана сума розподіленого прибутку звітного року або збитків минулих років 44 44
Створення цільового фінансування і цільових надходжень за рахунок прибутку 44 48
Нараховано премії чи дисконт за викупленими облігаціями 44 52
Відрахування у Пенсійний фонд і фонд соціального страхування із суми розподіленого прибутку серед учасників-фізичних осіб 44 65
Нараховані дивіденди учасникам за рахунок прибутку 44 67
Списання збитків від фінансово-господарської діяльності 44 79
Покрито збитки за рахунок статутного капіталу 41 44
Зарахування додаткового капіталу до прибутку при ліквідації акціонерного товариства і розподіл майна серед учасників
42 44
Те ж щодо резервного фонду 43 44
Покриття збитків минулих років за рахунок резервного капіталу
43 44
Списання доходів від фінансово-господарської діяльності 79 44
Таблиця 8.
Типові операції за рахунком 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Списано виробничі запаси, витрачені на гарантійні ремонти 47 20
Списано витрати на проведення гарантійних ремонтів 47 23
Списано забраковану продукцію, яка продана на умовах гарантійного ремонту 47 24
Списано напівфабрикати, витрачені на гарантійні ремонти 47 25
1 2 3
Перераховано кошти на оплату гарантійного ремонту 47 31
Відображено послуги інших підприємств на проведення гарантійного ремонту 47 63
Нарахування страхових відрахувань на суми забезпечень відпусток 47 65
Нарахування оплати праці за час відпустки 47 66
Нарахування відсотків за рахунок створених забезпечень 47 68
Зарахування створених і не використаних забезпечень до інших операційних доходів 47 71
Здійснено відрахування для забезпечення відпусток будівельникам
15 47
Здійснено відрахування для забезпечення відпусток працівникам основного виробництва 23 47
Здійснено відрахування для забезпечення проведення витрат майбутніх періодів 39 47
Здійснено відрахування на додаткове пенсійне забезпечення за рахунок заробітної плати працівників 66 47
Списано забезпечення, створені для розрахунків за іншими нарахованими відсотками 68 47
Здійснено відрахування для забезпечення оплати відпусток працівникам на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9
81 47
Проведено відрахування на соціальні заходи на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 82 47
Відображення забезпечень на страхові відшкодування у страхових організаціях 84 47
Здійснено відрахування для забезпечення оплати відпусток працівникам сфери організації виробництва і управління 91 47
Здійснено відрахування для забезпечення оплати відпусток адміністративному персоналу 92 47
Здійснено відрахування для забезпечення гарантійних зобов'язань (3% від суми чистого доходу від реалізації) 93 47
Здійснено відрахування для забезпечення сумнівних та безнадійних боргів 94 47
Таблиця 9.
Типові операції за рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Повернення невикористаних коштів цільового фінансування вартістю незавершеного будівництва, здійсненого за рахунок такого фінансування 48 15
Повернуто готівкою невикористані суми цільового фінансування
48 30
Повернуто невикористані суми цільового фінансування за рахунок грошових коштів, що знаходяться у банку 48 31
Списання дебіторської заборгованості в рахунок цільових внесків 48 37
Зараховані цільові внески і цільові надходження як додатковий капітал
48 42
1 2 3
Переоформлено цільове фінансування на довгострокову позику 48 50
Переоформлено цільове фінансування на короткострокову позику 48 60
Анулювання бюджетного фінансування 48 64
За рахунок цільового фінансування нарахована оплата праці 48 66
Зарахування цільових внесків до доходів майбутніх періодів
48 69
Зарахування цільових внесків до іншого операційного доходу
48 71
Зарахування цільових внесків до інших доходів 48 74
Передача основних засобів підприємству як цільового фінансування (гуманітарна допомога) 10 48
Оприбуткування інших необоротних матеріальних активів як цільових

 
 

Цікаве

Загрузка...