WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота

статутного капіталу у випадках зміни часток засновників 40 46
Зменшено статутний капітал внаслідок зменшення номінальної вартості акцій 40 67
Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу
41 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 40
Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу
43 40
Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку 44 40
Відображення внеску за вартістю, що вказана у засновницьких документах 46 40
Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції 52 40
Спрямована сума дивідендів на збільшення статутного капіталу 67 40
Таблиця 2.
Типові операції за рахунком 41 "Пайовий капітал"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Повернуто частину пайового капіталу готівкою 41 30
Повернуто частину пайового капіталу з рахунків у банку 41 31
Частину пайового капіталу приєднано до статутного капіталу
41 40
Покрито збитки за рахунок пайового капіталу 41 44
Розподілено пайовий капітал між учасниками 41 67
Одержано як внесок до пайового капіталу:
- основні засоби 10 41
- необоротні матеріальні активи 11 41
- нематеріальні активи 12 41
-довгострокові фінансові інвестиції 14 41
- капітальні вкладення 15 41
- виробничі запаси 20 41
- молодняк тварин 21 41
- малоцінні та швидкозношувані предмети 22 41
- товари 28 41
- готівку 30 41
- кошти на поточні рахунки 31 41
- поточні фінансові інвестиції 35 41
Розпайовано підприємство 40 41
Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу
42 41
Збільшено пайовий капітал за рахунок розподіленого прибутку
44 41
Збільшено суму пайового капіталу за рахунок списаної дов-гострокової позики 50 41
Те ж за рахунок списаної короткострокової позики 60 41
1 2 3
Те ж за рахунок кредиторської заборгованості постачальників
63 41
Те ж із оплати праці 66 41
Збільшено пайовий капітал за рахунок нарахованих дивідендів учасників 67 41
Зараховано до пайового капіталу списану іншу кредиторську заборгованість 68 41
Таблиця 3.
Типові операції за рахунком 42 "Додатковий капітал"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Уцінка раніше дооцінених основних засобів 42 10
Уцінка інших необоротних матеріальних активів 42 11
Уцінка нематеріальних активів 42 12
Відображення індексації зносу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів у зв'язку з їх до оцінкою 42 13
Списання перевищення номінальної вартості акцій за дов-гостроковими фінансовими інвестиціями над вартістю їхньої реалізації 42 14
Уцінка незавершеного будівництва 42 15
Списано уцінку виробничих запасів 42 20
Списано уцінку МШП 42 22
Списано уцінку товарів 42 28
Списано уцінку поточних фінансових інвестицій 42 35
Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу 42 40
Збільшення пайового капіталу за рахунок додаткового капіталу
42 41
Створено резервний фонд за рахунок додаткового капіталу 42 43
Зарахування додаткового капіталу до прибутку акціонерного товариства при його ліквідації і розподілі майна серед учасників 42 44
Анульовано акції, що раніше були викуплені за ціною, вищою за номінальну вартість, на суму, що перевищує номінальну вартість
42 45
Зменшення додаткового капіталу за рахунок зміни номінальної вартості акцій 42 46
Визначення доходу за безплатно отриманими основними засобами після їхньої повної амортизації 42 74
Індексація (дооцінка) основних засобів 10 42
Дооцінка необоротних матеріальних активів 11 42
цооцінка нематеріальних активів 12 42
Списання зносу основних засобів, що були проіндексовані, при їх вибутті 13 42
Відображення різниці між вартістю зарахованих як довгострокові фінансові інвестиції акцій та їх номінальною вартістю
14 42
Дооцінка незавершеного будівництва 15 42
Проведено дооцінку виробничих запасів 20 42
Оприбутковано безплатно одержаний молодняк або його дооцінка 21 42
1 2 3
Проведено дооцінку МШП або безплатне отримання 22 42
Одержано безплатно напівфабрикати або їх дооцінка 25 42
Одержано безплатно готову продукцію або її дооцінка 26 42
Одержано безплатно сільськогосподарську продукцію 27 42
Одержано безплатно товари 28 42
Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого готівкою 30 42
Відображення емісійного доходу за акціями, отриманого на рахунок у банку 31 42
Відображення дооцінки поточних фінансових інвестицій 35 42
Зараховано цільові внески і цільові надходження як додатковий капітал 48 42
Таблиця 4.
Типові операції за рахунком 43 "Резервний капітал"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу
43 40
Погашення непокритих збитків минулих років за рахунок резервного капіталу 43 44
Створено резервний капітал за рахунок додаткового капіталу
42 43
Створено резервний капітал за рахунок прибутку звітного року 44 43
Таблиця 5.
Типові операції за рахунком 45 "Вилучений капітал"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
Викуплено акції власної підписки за готівку 45 30
Викуплено акції в акціонерів шляхом перерахування коштів через банк 45 31
Те ж шляхом передачі отриманих короткострокових векселів
45 34
За рахунок одержаної довгострокової позики погашена фактична вартість часток, викуплених товариством у його учасників
45 50
Проведено обмін акцій на облігації 45 52
За рахунок одержаної короткострокової позики погашена фактична вартість часток, викуплених товариством у його учасників 45 60
Видано вексель у рахунок погашення фактичної вартості часток, викуплених товариством у його учасників 45 62
Продано за готівку акції, викуплені підприємством 30 45
Надійшли кошти на рахунки у банку за акції, викуплені підприємством
31 45
Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму номінальної вартості 40 45
Анульовано акції, що раніше були викуплені, на суму, що перевищує номінальну вартість 42 45
Відображено заборгованість учасників за викуплені акції власної підписки 46 45
Таблиця 6.
Типові операції за рахунком 46 "Неоплачений капітал"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Повернуто готівкою кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках товариства 46 30
Повернуто кошти учасників, які відмовилися бути в засновниках товариства, через банк 46 31
Відображення внеску за вартістю, що наведена у засновницьких

 
 

Цікаве

Загрузка...