WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота

здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.
На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображають розподіл прибутку між власниками (нарахування диві-дендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.
1.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
На рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" ведуть узагальнення інформації про рух коштів, які за рішенням підприємства резервують для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду.
За кредитом рахунку відображають нарахування забезпечень, за дебетом - їх використання.
На субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" ведуть облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Суму забезпечення визначають щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної платипрацівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюють інформацію про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття тощо.
На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведуть облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.
На субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведуть облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.
На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведуть облік забезпечення інших наступних витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів".
Аналітичний облік забезпечення наступних витрат і платежів ведуть за їх видами, напрямками формування й використання.
1.10. Цільове фінансування і цільові надходження
Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепідемічних і карантинних заходів, підготовку кадрів, проведення меліорації, покриття витрат на будівництво соціально-побутових об'єктів, їх експлуатацію тощо використовують рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Умови бюджетного фінансування періодично змінюються, тому перелік асигнувань з бюджету не постійний, а визначається відповідно до чинних нормативних актів.
Крім бюджетного фінансування на цьому рахунку обліковують цільові надходження, зокрема внески батьків на покриття витрат з утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, або відрахування з фондів соціального розвитку на оплату путівок для дітей у таборах, утримання таких таборів, якщо вони є на балансі підприємства.
Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб тощо (в тому числі отримана гуманітарна допомога).
За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надхо-дження" відображають кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.
Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових над-ходжень та витрат провадять за їх призначенням та джерелами над-ходжень.
Схема обліку за цим рахунком така. Відображають цільове фі-нансування і цільові надходження на підставі документів, які їх за-свідчують: платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, бухгал-терських довідок за кредитом рахунку. Використання цих коштів запи-сують за дебетом рахунку на підставі документів на придбання меди-каментів, дезинфікуючих засобів, отрутохімікат і гербіцидів (рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних) та актів на їх витрачання, актів про виконання протиепідемічних заходів, актів про виконані будівельно-монтажні роботи, рахунків-фактур на витрати по підготовці кадрів, бухгалтерських довідок про витрати на утримання об'єктів соціально-побутового призначення та ін.
1.11. Страхові резерви.
На рахунку 49 "Страхові резерви" ведуть облік страхових резервів. Рахунком 49 користуються підприємства, які відповідно до законодавства е страховиками і у встановленому порядку формують страхові резерви.
За дебетом субрахунків 491 "Резерви незароблених премій" та 492 "Резерви збитків" відображають суми резервів незароблених премій та резервів збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.
За дебетом субрахунку 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" відображають суму часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату в кореспонденції з суб-рахунком 497 "Результат зміни резервів незароблених премій".
За дебетом субрахунку 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображають суму часток перестраховиків у резервах збитків на звітну дату в кореспонденції з субрахунком 498 "Результат зміни резервів збитків".
За кредитом субрахунків 494 "Частка перестраховиків у резервах незароблених премій" та 495 "Частка перестраховиків у резервах збитків" відображають суму часток перестраховиків у резервах незароблених премій та суму часток перестраховиків у резервах збитків на минулу звітну дату в кореспонденції з субрахунками 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" та 498 "Результат зміни резервів збитків" відповідно.
Щомісяця субрахунок 497 "Результат зміни резервів незароблених премій" закривають списанням з нього суми в кореспонденції з субрахунком 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" рахунку 70 "Доходи від реалізації", а субрахунок 498 "Результат зміни резервів збитків" закривають списанням з нього суми в кореспонденції з рахунком 79 "Фінансові результати".
На субрахунках 493 "Інші страхові резерви" та 496 "Частка пере-страховиків в інших страхових резервах" ведуть облік всіх інших страхових резервів (крім технічних), які формують страховики у ви-падках, передбачених чинним законодавством.
?
2. БУХГАЛТЕРСЬКІ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ.
Таблиця 1
Типові операції за рахунком 40 "Статутний капітал"
Зміст господарської операції Дебет Кредит
За рахунок статутного капіталу сформовано пайовий капітал при розпаюванні підприємства 40 41
Анульовано акції підприємства 40 45
Зменшення

 
 

Цікаве

Загрузка...