WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік власного капіталу - Курсова робота

Облік власного капіталу - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Облік власного капіталу
ПЛАН
Вступ
1. Класифікація та функції власного капіталу
1.1. Характеристика та відображення в обліку складових частин власного капіталу
1.2. Статутний капітал
1.3. Пайовий капітал.
1.4. Додатковий капітал.
1.5. Резервний капітал.
1.6. Вилучений капітал.
1.7. Неоплачений капітал.
1.8. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
1.9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
1.10. Цільове фінансування і цільові надходження
1.11. Страхові резерви.
2. Бухгалтерські відображення обліку власного капіталу.
3. Висновки
4. Список використаної літератури
5. Додатки
Вступ
Поняття "капітал" асоціюється з поняттям "власність". В момент створення підприємства його стартовий капітал втілюється в активах, інвестованих засновниками (учасниками), і являє собою вартість майна підприємства.
Майно підприємства складається з різноманітних матеріальних, нематеріальних та фінансових ресурсів - носив прав власності окремих суб'єктів, а також частки інвестованих коштів. Власний капітал є гарантією організації бізнесу. На етапі, коли підприємство (наприклад, акціонерне товариство) ще не має зовнішньої заборгованості, розмір активів (майна) дорівнює розміру власного капіталу.
Здійснюючи підприємницьку діяльність, акціонерне підприємство неминуче використовує залучені кошти, тобто утворює борги. Боргові зобов'язання підтверджують права і вимоги кредиторів щодо активів підприємства, тому розмір активів визначається як сума власного капіталу і боргових зобов'язань.
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Сума власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників підприємства (фірми). На суму власного капіталу суттєво впливає оцінка в бухгалтерському обліку активів і кредиторської заборгованості, що була застосована при створенні підприємства, хоча випадково вона може збігатись із сукупною ринковою вартістю акцій підприємства чи з сумою, яку можна отримати від продажу чистих активів частинами або підприємства в цілому.
Завданням даної курсової роботи є відображення власного капіталу підприємства в обліку, характеристика його основних елементів, їх формування, визначення суті та функцій власного капіталу.
Актуальність теми зумовлена визначальним місцем власного капіталу у створенні та функціонуванні підприємства, його особливим статусом "гаранту" організації бізнесу.
1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Власний капітал є основою для початку і продовження господарської діяльності будь-якого підприємства, він є одним із найістотніших і найважливіших показників, оскільки виконує такі функції:
- самостійності і влади - розмір власного капіталу визначає ступінь незалежності та впливу його власників на підприємство;
- відповідальності і захисту прав кредиторів -відображений в балансі підприємства власний капітал є для зовнішніх користувачів мірилом відносин відповідальності на підприємстві, а також захистом кредиторів від втрати капіталу;
- довгострокового кредитування - перебуває в розпорядженні підприємства необмежений час;
- фінансування ризику - власний капітал використовується для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитись кредитори;
- кредитоспроможності - при наданні кредиту, за інших рівних умов, перевага надається підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю і більшим власним капіталом;
- компенсації понесених збитків - тимчасові збитки мають погашатись за рахунок власного капіталу;
- розподілу доходів і активів - частки окремих власників у капіталі є основою при розподілі фінансового результату та майна при ліквідації підприємства.
Створюється підприємство з метою отримання прибутку і реалізувати цю мету воно може лише за умови збереження свого капіталу.
Утворюється власний капітал двома шляхами:
- внесенням власниками підприємства грошових коштів та інших активів;
- накопиченням суми доходу, що залишається на підпри-ємстві.
За формами власний капітал поділяється на дві категорії:
- інвестований (вкладений або сплачений капітал);
- нерозподілений прибуток.
Інвестований капітал - це сума простих та привілейованих акцій за їх номінальною (оголошеною) вартістю, а також додатково вкладений капітал, який також може бути поділений за джерелами утворення.
Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку, що не була розподілена між акціонерами.
Власний капітал за рівнем відповідальності поділяється на:
- Статутний капітал, сума якого визначається в установчих документах і підлягає обов'язковій реєстрації у державному реєстрі господарюючих одиниць;
- Додатковий капітал (нереєстрований) - це додатково вкладений капітал, резервний капітал та нерозподілений прибуток.
Функції Статутного і Додаткового капіталів різні. Статутний капітал - це первісне джерело інвестування і формування майна підприємства. На відміну від Додаткового капіталу Статутний капітал забезпечує регулювання відносин власності та управління підприємством, його розмір не може бути меншим за встановлену законодавством суму. Статутний капітал - це зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.
Власник, вкладаючи кошти в підприємство, очікує, що у майбутньому вкладений ним капітал зросте. Отриманий підприємством прибуток і означає приріст цього капіталу. Витрати, що збільшують собівартість (витрати обігу), і витрати, що відносяться за рахунок прибутку підприємства, зменшують нерозподілений прибуток.
1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Елементами власного капіталу є:
- Статутний капітал;
- Пайовий капітал;
- Додатковий капітал;
- Резервний капітал;
- Вилучений капітал;
- Неоплачений капітал,
- Нерозподілені прибутки (непокриті збитки;
- Цільові надходження;
- Забезпечення майбутніх витрат;
- Страхові резерви.
1.2. Статутний капітал
Статутний капітал підприємства - це вартісний вираз основних і оборотних засобів, якими воно володіє. Статутний капітал фіксують і реєструють в установчих документах, зокрема у договорі учасників і статуті підприємства. Наступні зміни статутного капіталу можуть від-буватися лише при умові зміни статуту і повідомлення про це органу, який його зареєстрував.
Статутний капітал на підприємствах різних форм власності (крім державної)

 
 

Цікаве

Загрузка...