WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

Зміст та класифікація рахунків бухгалтерського обліку - Реферат

вид продукції, то аналітичні рахунки до рахунка 20 не ведуть, а відокремлено враховують лише накладні витрати для контролю за ними.
Приклад обліку процесу виробництва.
Об'єкт оболіку - майстерня по пошиву чоловічого та жіночого одягу.
Підприємство відокремлено враховує загальновиробничі та загальногосподарські витрати. Рахунок для обліку витрат по утриманню обладнання не використовується, а далі витрати враховуються у складі загальновиробничих витрат.
Перехід залишків незавершеного виробництва майстерня не має.
Рішення:
Господарські операції за березень:
1) використані матеріали
а - на пошиття чоловічих костюмів на суму - 500
б - на пошиття жіночих пальт на суму - 600
в - загальновиробничі потреби - 100
г - загальногосподарські потреби - 50
Разом на 1250
К 05 "Матеріали" - 1250
Д 20 "Основне виробництво" - 1100
Д 25 "Загальновиробничі витрати" - 100
Д26 "Загальногосподарвські витрати" - 50
2) Нарахована заробітна плата
а - на пошиття чоловічих костюмів на суму - 600
б - на пошиття жіночих пальт на суму - 800
в - робітникам цеху - 200
г - робітникам заводоуправління - 150
Разом на 1 750 000
К 70 "Розрахунки по оплаті праці" - 1750
Д 20 "Основне виробництво" - 1400
Д 25 "Загальновиробничі витрати" - 200
Д 26 "Загальногосподарські витрти" - 150
3) зроблені відрахування відповідно до чинного закоодавства (Соцстрах - 4%, Чорнобфонд - 5%, на випадок безробіття - 1,5%, Пенсійний фонд - 32%, Разом - 42,5%).У навчальних цілях - 50%
Д 20 К 65, 68, 69 700
Д 25 К 65, 68, 69 100
Д 26 К 65, 68, 69 75
4) перехована амортизація основних засобів загальновиробничого призначення у сумі 50, загальногосподарського призначення у сумі 25. Разом 75.
Д 25 50
Д 26 25
К 86 75
5) прийнято рахунок енергозбуту за електроенергію:
на загальновиробничі потреби - 250
на загальногосподарські потреби - 50
разом - 300
Д 25 - 250
Д 26 - 50
Д 60 - 300
6) У кінці місяця розподілимо між,видами продукції та спишемо загальновиробничі та загальногосподарські витрати.
За діючою методологією ці витрати розподіляють між видами продукції пропорційно заробітній плаїі, основних виробничих робітників. Для цього потрібно підр.ахуватИї,середній відсоток непрямих витрат, а саме відповідні витрати.подшимо на суму заробітної плати, що призначена на основне виробництво і помножимо на 100. Після цього потрібно визначити, яка частина чи відсоток цих витрат припадає на кожний вид продукції, а саме:
ў нараховану заробітну плату по кожному виду продукції множимо на визначений відсоток і поділимо .на 100.
%25 = 700/1 400 х 100 = 50% ;
Загальновиробничі витрати на чоловічі костюми =
600х50/100=300
загальновиробничі витрати на жіночі пальта =
800 х 50/100 = 400
Списуємо загальновиробничі витрати:
Закриваємо рахунок 25 " Загальновиробничі витрати"
Д 20 "Основне виробництво"
К 25 " Загальновиробничі витрати" 700
7) відкриємо рахунки 25, 26
% 26 = 350/1 400 х 100 = 25%
загальногосподарські витрати на чоловічі костюми =600х25/100=150
загальногосподарські витрати на жіночі костюми =800х25/100=200
Списуємо загальногосподарські витрати
Д 20 "Основне виробництво"
К26 "Загальногосподарські витрати
8) Списуємо зі складу і оприбутковуємо готову продукцію:
чоловічі костюми - 20 жіночі пальта - 20 Д40 4215 К20
3. Облік процесу реалізації
Процес реалізації - сукупність операції по доведенню виготовленої продукції до споживання.
Мета бухгалтерського обліку процесу реалізації:
1. Контроль за витратами, що пов'язані з відвантаженням та реалізацією продукції;
2. Контроль по виконанню договорів з покупцями;
3. Контроль за своєчасністю платежів, що надійшли від покупців;
4. Контроль за своєчасністю та правильністю платежів у бюджет податку на додану вартість та податку на прибуток;
5. Виявлення фінансового результату від реалізації.
Для обліку процесу реалізації застосовують такі рахунки:
40 "Готова продукція" (А)
43 "Позавиробничі витрати" (А)
Рахунок 43 призначений для обліку інформації про витрати, що пов'язані з реалізацією продукції.
У зв'язку з відвантаженням продукції підприємство здійснює витрати, пов'язані з вивезенням цієї продукції своїм транспортом. Ці витрати приймаються за рахунок підприємства, тобто включаються до складу позавиробничих витрат. Вивезення відвантаженої продукції можливе також і транспортом сторонньої організації.
Запис в обліку такий:
Д 43 "Позавиробничі витрати"
К 60 "Розрахунки з постачальниками"
Рахунок 46 "Реалізація" призначений для обліку готової продукції, товарів, матеріальних цінностей, виконаних робіт та послуг, затрат пов'язаних з реалізацією. Останніми обліковими операціями процесу реалізації є визначення на рахунку 46 результату і віднесення його на рахунок 80 "Прибутки і збитки"
Рахунок 46 "Реалізація" є активно-пасивним, регулюючим. По дебету рахункавідображається повна фактична собівартість реалізації продукції, по кредиту вартість реалізованої продукції, по продажних цінах.
На вартість реалізованої продукції робиться запис:
Д 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
К 46 "Реалізація"
Співставляючи дебетовий та кредитовий обороти - виявляють результат від реалізації:
якщо оборот по Д більший за оборот по К - підприємство несе збитки,
якщо оборот по Д менший за оборот по К - прибуток. Для обліку прибутків та збитків застосовують рахунки:
Розглянемо приклад обліку процесу реалізації:
1) на розрахунковий рахунок надійшли кошти за 20 одиниць чоловічих костюмів по ціні 180 грн. за одиницю на суму 3600. Д 51 "Розрахунковий рахунок" 3600 К 62 "Розрахунки з покупцями"
2) на упаковку готової продукції використано 40 упаковочних пакетів по ціні 1 грн. за одиницю разом на суму 40 грн. Д 43 "Позавиробничі витрати" 40 К 05 "Матеріали"
3) нарахована заробітна плата робітникам складу готової продукції на суму 500
Д 43 "Позавиробничі витрати" 500 К 70 "Розрахунки по оплаті праці"
4) зроблені нарахування на заробітну плату (у навчальних цілях-50%) Д 43250 К 68,69
5) прийнятий до оплати рахунок автопідприємства за перевезення продукції до покупців. Витрати бере на себе підприємство - виробник на суму 210.
Д 43 "Позавиробничі витрати" 210
К 60 "Розрахунки з постачальниками"
6) відпущено попередньо сплачені чоловічі костюми та відвантажені покупцеві жіночі пальта з послідуючою оплатою. Відвантажена продукція списується зі складу готової продукції по фактичній виробничій собівартості Чоловічі костюми Д46 1850
К40
Жіночі пальта Д 45 2400 К40
7) списується заборгованість покупцям по реалізованій продукції в сумі Д62 3600 К46
8) надійшли платежі від покупців за відвантажені жіночі пальта 20 одиниць по ціні 220 за одиницю на суму 4400
Д 51 "Розрахунковий рахунок" 4400 К 46 "Реалізована продукція"
9) списується реалізована продукція з числа відвантажених -товарів по фактичній собівартості 2400 Д 46 "Реалізація" 2400 К 45 "Товари відвантажені"
10) списуються позавиробничі витрати.
13) нараховано податок на прибуток:
Д 81 "Використання прибутку"
425 К 68 "Розрахунки з бюджетом"
14) Перераховано податок до бюджету:
Д 68 "Розрахунки з бюджетом"
425 К 51 "Розрахунковий рахунок"

 
 

Цікаве

Загрузка...