WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторські робочі документи - Реферат

Аудиторські робочі документи - Реферат

Аудиторської палати України до порядку підготовки та представлення аудиторського висновку ф-22 кф-22
17 Інформація про судові справи та висунені на адресу клієнта претензії й оцінка їх із погляду вимог українського законодавства ф-23 кф-23
18 Форми для узагальнення інформації стосовно подальшої оцінки аудитором імовірності нормативного функціонування клієнта в реальному майбутньому ф-25 кф-25
19 Огляд деяких аспектів фінансової звітності ф-30 по ф-39 кф-30 по кф-39
20 Річна звітність клієнта за попередній рік ф-40 по ф-69 кф-40 по кф-69
21 Додаткова або спеціальна звітність клієнта ф-70 по кф-70 по перед державними органами ф-70 по ф-89 кф-70 по кф-89
22 Інформація про розподіл дивідендів ф-90 по кф-90 по за акціями клієнта ф-90 по ф-99 кф-90 по кф-99
Розділ II. Керівництво для документального оформлення аудиторських робіт
Назва документа Код
Актив
Грошові кошти і документи в касі й банку А
Дебітори Б
Матеріальні цінності В
Аванси передоплати та інші поточні активи Г
Дебітори за зовнішньоекономічними операціями Д
Інвестиції Є
Майно у власності Ж
Накопичена зношуваність основних засобів З
Нематеріальні активи І
Інші активи К
Пасиви і власний капітал
Розкриття інформації про короткотермінову кредиторську заборгованість АА
Кредиторська заборгованість ББ
Відстрочені зобов'язання ВВ
Поточні зобов'язання ГГ
Рахунок 79 "Фінансові результати" ДД
Нарахування за результатами перевірок, сума і перелік юридичних консультацій ЄЄ
Кредиторська заборгованість за зовнішньоекономічними операціями ЖЖ
Довготермінова кредиторська заборгованість ЗЗ
Інші активи ІІ
Власний (акціонерний) капітал КК
Нормо-дні, нормо-години, витрачені на проведення аудрту ХХ
Звіт про фінансові результати
Обсяг реалізації 10
Собівартість реалізованої готової продукції, послуг 20
Операційні витрати 30
40
50
60
Інші доходи 70
Нарахування податку на прибуток 80
Надзвичайні витрати 90
Розділ III. Оцінка ризику і планування аудиту
Назвадокумента Код
Код розділу
Робоча програма
Довідка (інформація) про підхід та процеси планування
Документація з оцінки ризику аудиту
Особливі питання, на які клієнт попросив звернути увагу під час аудиту (включаючи лист-опитування якості попередньо-проведеної аудиторської перевірки)
Таблиця проблемних питань аудиту
Вказівки стосовно оцінки ризику бізнесу
Вказівки стосовно ризику перекручень на рівні фінансової звітності
Оцінка ризиків
Вказівки відносно ризикових моментів здійснення діяльності в конкретній галузі підприємництва
Дані про клієнта і вказівки з виявлених проблемних питань
Економічні нормативи, коефіцієнти та різні види економічного аналізу
Оцінка ризику невиявлення
Загальна оцінка ризиків
Пропозиції щодо планування процесу аудиту
Оцінка функцій системи контролю клієнта
Оцінка організації контролю
Оцінка ризику з боку органів контролю
Оцінка процесу контролю за поточними операціями
Оцінка контролю за функціонуванням інформаційних систем (результати і висновки) р/код
р/прог-рама
р-1
р-2
р-3
по р-6
р-7
р-8
р-9
р-10
р-1 5
р-20 по р-25
р-30
р-35
р-40
р-50
р-51
р-52
р-55
Продовження Додатка 1
Розділ IV. Керівництво виконанням аудиторських послуг
Назва документа Код
Індекс розділу у/код
Робоча програма у/про грама
Лист-пропозиція клієнту У-1
Дати виконання етапів аудиту та його завершення у-10
Кореспонденція (листи, факси) у-15
Внутрішній контроль за процесом аудиту у-20 по у-39
Документація розрахунків з клієнтами у-40 по у-49
Контроль своєчасності виконання аудиторських послуг у-50 по у-59
Контроль фактичної оплати за виконані аудиторські послуги у-60 по у-69
Контроль отримання підтверджень (акти звірки, акти виконаних робіт, податкова накладна) у- 70 по У 79
Дискети з договорами і листами-пропозиціями У-80
Розділ V. Контроль роботи інших осіб, які брали участь в аудиті
Зміст документації Код
Робота внутрішніх аудиторів роб1 по роб2
Робота інших аудиторів роб20
по роб29
Робота інших фахівців (юристів, експертів) роб 30 по роб39
Робота, делегована іншим дочірнім підприємствам (філіям) аудиторської фірми роб40 по роб89
Нижченаведені коди можуть бути використані як для окремих операцій, так і для операційних циклів
Зміст документації Код
Бухгалтерський фінансовий облік і фінансова звітность
Фінансові оцінки з обліку доходів
Конвертація і підрахунки
Операційні витрати
Інші операції або виробничі цикли, що є суто специфічними для конкретної галузі діяльності
Керівництво, яке регулює підприємницьку діяльність
Програма тестів контролю
Документація проведених тестів контролю і висновки
Документація змін та відхилень у структурі контролю клієнта
Графік операцій і документообігу клієнта та інші види облікової інформації про клієнта
Тести систем контролю фоз
оц
дох
конп
ов
галузь
п
п/про-грама
п-1
п-2
п-3 по
п-9
п-10 по п-89
Література.
1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
2. Закон України "Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 14. - С. 88.
3. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.
4. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. Монографія. Київ: Товариство "Знання", КОО, 2001
5. Рудницький В. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998
6. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...