WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторські робочі документи - Реферат

Аудиторські робочі документи - Реферат

необхідні витяги або копії юридичних документів, угод і протоколів;
o інформацію про галузь діяльності підприємства та нормативну документацію, яка регулює діяльність підприємства;
o документацію про вивчення та оцінку систем обліку та внутрішнього контролю підприємства;
o документацію про порядок планування аудиту;
o аналіз важливих показників та тенденцій;
o документацію, яка відображає час проведення аудиторських операцій та отриманий результат за кожною з них;
o список фахівців, які виконували аудиторські процедури, та час їхньої роботи;
o висновки сторонніх аудиторів або експертів, яких залучали до перевірки окремих питань діяльності підприємства;
o листування з клієнтом з окремих питань або нотатки про проведені бесіди та обговорення;
o копії листів, надісланих (чи отриманих) до третіх осіб, які мають відношення до перевірки;
o копії фінансових звітів клієнта;
o опис змісту відповідей аудитора на запитання клієнта;
o висновки, зроблені аудитором щодо різних аспектів перевірки. Необхідно забезпечитидостатній рівень розкриття та деталізації
процедур аудиту в робочих документах із тим, щоб:
o забезпечити можливість контролю будь-яким аудитором процесу проведення аудиторської перевірки поточного року;
o підтверджувати відповідність проведеної перевірки прийнятим аудиторським нормативам;
o забезпечувати ефективну допомогу будь-яким аудиторам у плануванні та проведенні наступних перевірок підприємства;
o служити аудитору довідковим матеріалом, щоб у разі необхідності він міг надати будь-кому пояснення щодо змісту проведеної перевірки.
3. Конфіденційність та володіння робочими документами, порядок їх зберігання
Після закінчення аудиту робочі документи залишаються в аудитора. На підставі робочих матеріалів аудитор може складати різні довідки, таблиці, розрахунки. Але його право власності на ці матеріали обмежується етичними нормами та зобов'язанням конфіденційності перед клієнтом. Робочі документи аудитора не можуть використовуватись як частина фінансової документації клієнта або як її заміна. Робочі документи не можна вимагати або вилучати в аудитора, за винятком випадку, коли органами міліції на аудиторську фірму заведено кримінальну справу.
Аудитор повинен організувати надійне зберігання робочих документів, щоб забезпечити конфіденційність. Термін зберігання документації визначається як практикою аудиторської діяльності, так і строком позовної давності у разі, якщо клієнт порушить справу проти аудитора. Мінімальний термін зберігання документації має бути не меншим ніж три роки з моменту надання аудиторського висновку клієнтові.
4. Додаткова підсумкова документація
Додаткова підсумкова документація не є обов'язковою і видається замовникові тільки в тому випадку, коли аудитор вважає це необхідним, або у випадку, коли це обумовлено в договорі чи додатковій угоді між аудитором та клієнтом. Додаткова документація оформлюється як додаток до аудиторського висновку або як самостійний документ.
Як додаток до аудиторського висновку додаткова підсумкова до-кументація оформлюється, якщо аудитор у висновку посилається на неї. В іншому випадку додаткова підсумкова документація є самостійним документом. Аудитор може не посилатися у висновку на додаткову документацію в тому разі, якщо викладене в ній не є настільки істотним, щоб вплинути на зміст аудиторського висновку. Зміст та форми додаткової підсумкової документації аудиту визначає сам аудитор.
Додаткова підсумкова документація аудиту оформлюється під одною з таких назв: "Аудиторський звіт", "Звіт про проведення аудиту", "Звіт про результати проведення аудиту", "Звіт про експрес-огляд", "Експертний огляд", "Зауваження та рекомендації за результатами аудиторської перевірки", "Лист-інформування клієнта" тощо.
Після завершення аудиту один примірник підсумкової документації (аудиторського висновку та додаткової документації) залишається в аудитора (аудиторської фірми). З урахуванням забезпечення зберігання та конфіденційності аудиторська фірма (аудитор) встановлює порядок зберігання підсумкової документації. Заборонено її вимагати або вилучати в аудитора (аудиторської фірми), за винятком випадків, передбачених законодавством.
Додаток 1 до ННА 6
Приклад організації документального оформлення аудиту та присвоєння кодів (шифрів)
Види документації мають відповідати галузевим ознакам клієнта і змісту прийнятих аудитором рішень.
Розділ І. Фінансова звітність
№ з/п Назва документа Один об'єкт перевірки Зведена (консолі-дована) звітність
1 Код розділу ф/код кф/КОД
2 Робоча програма ф/прогр кф/прогр
3 Бухгалтерський баланс (активи) ф-1 кф-1
4 Бухгалтерський баланс (пасиви) ф-1 кф-1
5 Звіт про фінансові результати ф-3 кф-3
6 Список виправних проводок, запропонованих клієнту ф-4 кф-4
7 Список запропонованих клієнту виправних проводок, які стосуються рекласифікації бухгалтерських рахунків ф-5 кф-5
8 Опис системи бухгалтерського обліку ф-6 кф-6
9 Взаємозникаючі статті під час проведення консолідації фінансової звітності ф-7 кф-7
10 Короткий зміст запропонованих виправних проводок і перекласифікацій бухгалтерських рахунків, пов'язаних із процедурами консолідації ф-8 кф-8
11 Звіт про рух грошових коштів (виправлення вносяться у звіт) ф-9 кф-9
12 Пояснювальна записка від керівництва про достовірність і повноту наданої на адресу аудиторів інформації ф-10 кф-10
13 Підписана клієнтом фінансова звітність ф-15 кф-15
14 Огляд операцій зі спорідненими сторонами ф-20 кф-20
15 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, Державного комітету зі статистики до порядку підготовки та представлення фінансової звітності ф-21 кф-21
16 Окремі вимоги Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України,

 
 

Цікаве

Загрузка...