WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Патентування підприємницької діяльності. 2. Методи боротьби з ухиленням від податків. 3. Ресурсні платежі. - Контрольна робота

1. Патентування підприємницької діяльності. 2. Методи боротьби з ухиленням від податків. 3. Ресурсні платежі. - Контрольна робота

природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України по геології і використанню надр Від 30 грудня 1997 р. № № 207/472/51/157 / Зареєстровано в Мін'юсті України 16 січня 1998 р. за № 20/2460 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 3. - С. 370 (з наступними змінами та доповненнями).
Платниками є всі суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, які здійснюють видобування корисних копалин, включаючи підприємства з іноземними інвестиціями. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин справляється за обсяги погашених у надрах балансових та позабалансових запасів (обсяги видобутих) корисних копалин.
д)Плата за забруднення навколишнього природного середовища.
Ця плата стягується згідно з Законом України "Про охорону навколишнього середовища" зі змінами та на підставі відповідних постанов Кабінету Міністрів України. Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих їм законодавством.
У межах своїх повноважень місцеві ради та спеціально уповноважені державні органи управління у галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності. Порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється у судовому порядку відповідно до законодавства України.
У межах повноважень місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території, у тому числі здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища; припиняють господарську діяльність підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмежують чи зупиняють (тимчасово) діяльність не підпорядкованих раді підприємств, установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
Підприємства, установи, організації, що забруднюють навколишнє природне середовище, підлягають державному обліку та зобов'язані безоплатно надавати інформацію органам, що здійснюють охорону навколишнього природного середовища, про обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин, використання природних ресурсів, виконання завдань з охорони навколишнього природного середовища та іншу інформацію. Ведення екологічних паспортів здійснюється за єдиною для республіки системою, у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Збір стягується з підприємств незалежно від форм власності за:
- викиди стаціонарними джерелами забруднення (обчислюється платником самостійно на підставі затверджених лімітів, які встановлюються терміном на п'ять років) виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів та коригуючих коефіцієнтів;
- викиди пересувними джерелами забруднення (обчислюється платниками самостійно на підставі затверджених нормативів збору та кількості фактично використаного палива конкретного виду);
- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти. Сплата збору здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Кінцевий розрахунок збору платники подають до державної податкової інспекції в десятиденний термін після надання річної звітності про кількість викидів, скидів, розміщення відходів використаного палива. Кінцевий розрахунок збору за підсумками звітного року та сплату збору платники здійснюють до 15 січня.
Література.
1.Закон України " Про державну податкову службу в Україні" Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 року N 2555-XII, від 24 грудня 1993 року N 3813-XII (Законом України від 24 грудня 1993 року N 3813-XII цей Закон викладено в новій редакції), від 14 грудня 1994 року N 287/94-ВР, від 11 липня 1995 року N 297/95-ВР, від 16 травня 1996 року N 203/96-ВР, від 16 грудня 1997 року N 725/97-ВР, від 15 січня 1998 року N 25/98-ВР, від 5 лютого 1998 року N 83/98-ВР, від 30 червня 1999 року N 783-XIV, від 30 червня 1999 року N 784-XIV, від 20 квітня 2000 року N 1685-III, від 21 вересня 2000 року N 1987-III, від 21 грудня 2000 року N 2181-III, від 10 січня 2002 року N 2921-III, від 10 січня 2002 року N 2922-III, від 20лютого 2003 року N 551-IV, від 15 травня 2003 року N 762-IV, від 22 травня 2003 року N 849-IV, від 5 червня 2003 року N 906-IV
2. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 № 1251
3. Закон України " Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 № 283
4. Закон України " Про внесення змін до Закону України " Про патентування деяких видів підприємницької діяльності " від 13.12.2001 № 2881
5. Наказ ДПА України " Про затвердження податкового законодавства" від 01.04.2002 № 142
6. Наказ Держкомлісгоспу, Мінфін, Мінекономіки, Мінекобезпеки, ДПА України " Про внесення змін і доповнень до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" від 23.01.2002 № 11/27/48/21/38
7. Наказ ДПА України, Мінекобезпеки " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та сплати зборе за забруднення навколишнього природного середовища " від 19.07.1999 № 162/379
8. Наказ ДПА України, Держкомітету України з питань геології та використання надр " Про затвердження Інструкції про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету" від 23.06.1999 № 105
9. Наказ ДПА України, Мінекобезпеки, Мінпраці, Держкомгеології " Про затвердження платежів за користування надрами для видобування корисних копалин" від 30.12.1997 № 207/472/51/157
10. Наказ ДПА України, Мінекоресурсів, Мінфін, Мінпраці "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння плати платежів за користування надрами в цілях, в не пов'язаних з видобуванням корисних копалин " від 08.02.2001 № 37/45/73/44
11. Наказ Держкомлісгоспу, Мінфін, Мінекономіки, Мінекобезпеки, ДПА України " Про затвердження Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду" від 15.10.1999 № 91/241/129/236/565
12. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю. Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.
13. Вишневський В. Ухилення від сплати податків: моделювання вибору та дій економічного суб'єкта // Фінанси України. 2002. № 1.
14. Евстигнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права: Учеб. пособие. - М.: ИНФА-М, 2000.
15. В. Вишневский, А. Веткин. Уклонение от уплаты налогов и рациональный выбор налогоплательщика // Вопросы экономики. - 2004. - № 2
16. Аудит: учеб. для вузов / В.И. Подольский, Г.Б. Поляк, и др. -2-е изд., перер. и доп .- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
17. Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учеб. пособ.- Мн.: Мисанта, 2002.
18. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб.- К.: Знання-Прес, 2002.
19. Кулаковсько Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. для студ.- Львів: Піча Ю.В; К.: "Каравелла", Львів: "Новий-Світ-2000", 2002.

 
 

Цікаве

Загрузка...