WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валюто - Реферат

Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валюто - Реферат

органами ДКУ за погодженням з бюджетною установою.
Для визначення розміру ліміту каси бюджетні установи складають і подають свої заявки - розрахунки до відповідних органів ДКУ, які визначають ліміти каси окремих установ.
Понад встановлену норму в касі можуть зберігатися гроші лише на виплату зарплати, стипендій, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тільки протягом трьох робочих днів, включаючи день отримання готівки в банку. Після цього терміну не видані гроші здаються у банк і за першою вимогою установивидаються назад.
Приймання грошей у касу, їх зберігання та видачу здійснює спеціальна посадова особа - касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження прийнятих ним грошових коштів та інших цінностей.
Готівку в касу з поточних ( реєстраційних ) рахунків касир отримує за іменним грошовим чеком. Організації, що обслуговуються установами банків, отримують у банків чекову книжку, яку зберігають у касі разом з іншими цінностями.
Для оформлення документів на оформлення зарплати, стипендій, допомоги, видатків на службові відрядження тощо РК подають до органів ДКУ заявку на видачу готівки, за формою, наведеною у додатку до Порядку №3 ( у двох примірниках ). Один примірник цієї заяви після видачі готівки повертається РК з відповідним відбитком штампа казначея, зберігається як обов'язковий документ і є додатком до бухгалтерських регістрів, що підтверджують обсяг та цільове спрямування бюджетних коштів.
Заявки на видачу готівки виписуються розпорядниками бюджетних коштів на осіб, з якими в них укладено договори про повну матеріальну відповідальність і які мають право отримувати і видавати кошти.
На підставі перевіреної заявки органи ДКУ виписують на осіб, вказаних у заявці, грошові чеки на отримання готівки.
До каси можуть надходити гроші й з інших джерел. В усіх випадках при надходженні готівки бухгалтерією оформляється ПКО т. ф. № КО - 1 з відривною квитанцією, яка після внесення необхідних записів видається на руки здавальнику грошей. Касові ордери дійсні лише в день їх оформлення.
Для синтетичного обліку наявності та руху грошей у касі призначений активний рахунок 30 "Каса", який має два субрахунки:
301 " Каса в національній валюті "
302 " Каса в іноземній валюті "
Кореспонденція рахунків за операціями обліку грошових коштів у касі в національній валюті
Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1.Одержано в касу готівку за чеками з поточних, реєстраційних спеціальних реєстраційних рахунків
301 311, 313-319, 321, 323-326
2.Повернено в касу невикористану суму підзвітних коштів
301 362
3.Надійшло в касу в рахунок погашення недостачі
301 363
4.Надійшла в касу плата за навчання у вищих навчальних закладах, за користування гуртожитком, за реалізовані санаторно - курортні путівки 301 364
5.Одержано в касу спонсорські, благодійні внески та іншу гуманітарну допомогу 301 713/1
6.Видано готівкою з каси:
заробітну плату
стипендію
гонорари
депоновану зарплату
допомога і компенсації чорнобильцям
під звіт
661
662
669
671
674
362
301
301
301
301
301
301
7.Здійснені з каси готівкою видатки за рахунок спеціальних коштів ( без ПДВ )
811 301
8.Зараховано на винну особу виявлені недостачі готівки у касі
363 301
Облік операцій з іноземною валютою.
Окремі бюджетні установи ( науково - дослідні інститути, вищі навчальні заклади, лікарні, митниці, деякі органи державного управління тощо ) можуть здійснювати операції з іноземною валютою.
Джерелами надходження валюти до бюджетних установ можуть бути : асигнування з бюджету за придбання за валюту засобів матеріально - технічного призначення або оплати за виконані роботи нерезидентами; цільове фінансування з міжнародних спеціальних фондів; оплата нерезидентами наданих послуг, виконаних науково - дослідних робіт; оплата ліцензій на впровадження винаходів; оплата за навчання, стажування, лікування іноземних громадян тощо.
Напрямки витрачання валютних коштів можуть бути: розрахунки з нерезидентами за поставлені товари, надані послуги, оплата послуг банків - нерезидентів; розрахунки за службовими закордонними відрядженнями; продаж валюти та ін.
Для розрахунків іноземною валютою бюджетним установам можуть бути відкриті в уповноважених банках валютні рахунки за кожним видом іноземної валюти зокрема. Для їх відкриття у банк подаються такі ж документи, як і для відкриття поточних рахунків у національній валюті.
У регістрах бухгалтерського обліку операцій з іноземною валютою повинні бути відображені паралельно як в іноземній, так і в національній валюті України. З цією метою в меморіальних ордерах для кожного запису валютних операцій передбачають 2 рядки за одним порядковим номером.
Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться бюджетними установами за субрахунками, встановленими планом рахунків:
302 " Каса в іноземній валюті "
318 " Поточні рахунки в іноземній валюті "
442 " Інша переоцінка " - для відображення курсових різниць
Відображення на рахунках операцій з іноземною валютою
Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1.Зараховано фінансування з бюджету на валютний рахунок установи
318 701, 702
2.Зараховано на валютний рахунок кошти, що надійшли як благодійні внески
318 713
3.Надійшли кошти в іноземній валюті за надані бюджетною установою послуги нерезидентам
318 711
4.Одержана готівкою іноземна валюта в касу
302 318
5.Перерахована валюта за надані послуги нерезидентом
364 318
6.Списано на витрати установи отримані послуги, виконані роботи нерезидентом ( за курсом на дату перерахування авансу )
801, 802, 811-813 364
7.Одержані від нерезидента матеріали ( за курсом на дату перерахування авансу )
231-239 364, 675
8.Нарахована курсова різниця на залишок валютних коштів на рахунку в банку:
при підвищенні курсу іноземної валюти
при зниженні курсу іноземної валюти
318
442
442
318
Використана література:
1. П.А. Атамас, " Основи обліку в бюджетних організаціях " Навчальний посібник. Центр навчальної літератури 2003 рік.
2. К.О. Коцюба " Облік в бюджетних установах " Лібра. 2004 рік
3. С.С. Бондаренко, К.Б. Потапова " Основи обліку в бюджетних установах " Київ 2003 рік.

 
 

Цікаве

Загрузка...