WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валюто - Реферат

Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валюто - Реферат


Контрольна робота
Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валютою.
План:
1. Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства. Облік касових операцій. Облік операцій з іноземною валютою.
2. Виконання практичного завдання.
1. Облік операцій на поточних бюджетних рахунках у банках та в органах Державного казначейства.
Бюджетні установи та організації, як і підприємства виробничої сфери, більшість грошових розрахунків здійснюють у безготівковій формі, а свої вільні кошти зобов'язані зберігати на поточних рахунках у банках або реєстраційних рахунках Державного казначейства.
Для обліку наявності цих коштів та операцій з ними у плані рахунків бюджетних установ передбачені синтетичні рахунки 31 "Рахунки у банках" та 32 "Рахунки в казначействі". Перший використовують установи, що фінансуються за відомчою структурою і відкривають поточні рахунки у банках, а другий - установи, що обслуговуються в органах ДКУ.
До синтетичних рахунків 31 та 32 відкриваються субрахунки за видами коштів згідно з рахунках, відкритими у банках або органах ДКУ. Наприклад:
314 " Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями"
324 " Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями"
315 " Поточні рахунки для обліку депозитних сум"
325 " Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум" і т. ін.
Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюються за такими принципами:
1)бюджетна установа не має права самостійно обирати установу банку для відкриття рахунків.
2)бюджетна установа сама обирає форму безготівкових розрахунків і погоджує її у відповідній угоді, укладеній з постачальником, виходячи з умов фінансування та наявних коштів.
3) кошти з рахунка установи списуються лише за розпорядженням його власника.
4)момент здійснення платежу має бути максимально наближеним до часу надання послуг, виконання робіт, отримання матеріалів тощо.
5)платежі здійснюються в межах залишків на рахунку платника
6)платежі здійснюються лише в розмірі зареєстрованих зобов'язань платника
7)платежі здійснюються лише на передбачені кошторисом цілі та на підставі документів, що підтверджують цільове призначення витрачання коштів.
Безготівкові розрахунки здійснюються за різними формами, що зумовлює використання різних видів розрахункових документів.
Отже, безготівкові розрахунки здійснюються за такими формами розрахункових документів:
- платіжні доручення
- платіжні вимоги - доручення
- розрахункові чеки
- акредитиви
- документи в електронному вигляді у системі "клієнт - банк"
Найбільш поширеними у бюджетних установах є розрахунки за допомогою платіжних доручень, які застосовуються як і в розрахункі за товари, роботи, послуги, так і за нетоварними операціями. Платіжні доручення подаються обслуговуючому відділенню банку не менш як у двох примірниках.
При фінансуванні бюджетних установ через органи ДКУ порядок розрахунків платіжними дорученнями здійснюється у такій послідовності:
1) На підставі угоди постачальник відвантажує продукцію, виконує роботи, надає послуги бюджетній установі.
2)Після виконання роботи, відвантаження продукції, надання послуги постачальник направляє бюджетній установі рахунок - фактуру.
3)Бюджетна установа подає до органу ДКУ платіжні доручення з підтвердними документами
4)Орган ДКУ після перевірки наявності коштів на рахунку установи та за відповідним кодом бюджетної класифікації витрат подає до банку платіжні доручення
5)Уповноважений банк списує кошти з єдиного казначейського рахунка і переказує їх установі банку постачальника
6)Банк надсилає органу ДКУ виписки з казначейського рахунку з доданими платіжними дорученнями
7)Орган ДКУ списує кошти з реєстраційного рахунка бюджетної установи і надсилає їй виписку з рахунка з доданими платіжними дорученнями
8)Банк постачальника зараховує кошти на рахунок отримувача і надсилає виписку з рахунка постачальнику з доданими платіжними дорученнями.
Кореспонденція субрахунків бух. Обліку за витратами коштів з рахунків банку та органах ДКУ
Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
Дт Кт
1.Перерахування коштів постачальникам за матеріальні цінності та надані послуги:
У порядку планових платежів
Попередня оплата
Оплата після одержання матеріальних цінностей, послуг
361
364
675 311, 313, 314, 316-319, 321, 323, 324, 326
2.Перераховано кошти за електроенергію та комунальні послуги 675 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
3.Одержання у банку лімітованої чекової книжки, придбання талонів на бензин, харчування, поштових марок.
331 311, 313, 321, 323
4.Одержання в касу готівки за чеками з поточних, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків
301, 302 311, 313-319, 321, 323-326
5.Надходження коштів від реалізації необоротних активів
313, 323 364, 675, 711
6.Відшкодовані витрати спеціального фонду коштами загального фонду:
перерахування коштів загального фонду
зарахування коштів на відновлення доходів спеціального фонду
715
313, 314, 316, 323, 324, 326
311, 321
711-713
7.Перерахування податку на додану вартість та інших податків, передбачених чинним законодавством
641 313, 323
8.Перерахування внесків на обов'язкове пенсійне та соціальне страхування 651, 652, 653, 654 311, 313, 314, 316, 321, 323, 324, 326
9.Перерахування інших відрахувань з заробітної плати працюючих 663, 664, 665, 666, 667, 668 311, 313, 321, 323
Облік касових операцій.
У своїй практичній діяльності кожна установа змушена використовувати і готівкові розрахунки, наприклад, за оплатою праці, стипендіями, авансами на господарські потреби та відрядження тощо.
Уся готівка, що знаходиться в розпорядженні установи чи централізованої бухгалтерії, зберігається у касі. Каса підприємства - це приміщення або місце, призначене для приймання, видачі та зберігання готівки, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова книга. Посиленню контролю за витрачаннями готівки сприяє суворе дотримання порядку здійснення касових операцій.
Розмір суми грошових коштів у касі на кінець кожного робочого дня обмежується лімітом, який щорічно встановлюється

 
 

Цікаве

Загрузка...