WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікація витрат, класифікація витрат за центрами відповідальності - Контрольна робота

Класифікація витрат, класифікація витрат за центрами відповідальності - Контрольна робота

центра в порівнянні з нормативами, на підставі яких проводився кошторисний розрахунок.
При використанні метода зіставлення затрат і продуктивності (обсягів виробництва продукції, напівфабрикатів, робіт, послуг) в розрізі кожного підрозділу підприємства виявляють відхилення, що викликані зміною величини продуктивності чи степені завантаження виробничих потужносте і рівня витрат місця чи центру. Методика розрахунку і аналізу відхилень залежить від варіанта нормативного обліку фактичних затрат, що застосовується, тобто від того, ведеться він до повної чи скороченої собівартості.
Перший метод підходить для місць і центрів затрат, що не мають чіткого визначеного вимірника обсягу діяльності (відділи заводоуправління, рекламна діяльність, медпункт, їдальня та інші соціальні служби).
Другий метод використовується, головним чином, у виробничих підрозділах, діяльність яких може бути виміряна в натуральних чи умовних одиницях.
Загальний результат виробничо-господарської діяльності вираховують за даними фінансового обліку організації в цілому.
Приклад 1
Облік витрат за кореспондуючими рахунками
№ п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків з використанням
класу 8* класу 9 класу 8 та 9
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
1. Відпущено у виробництво матеріали 801 201 23 201 801 201
2. Відпущено на виробничіпотреби паливо 801 203 23 203 801 203
3. Відображено вартість води, пару, тепло- та електроенергії, використаних на виробничі потреби 801 631 23 631 801 631
4. Нараховано заробітну плату працівникам основного виробництва 811 661 23 661 811 661
5. Проведено відрахування від заробітної плати працівників основного виробництва 821 65 23 65 821 65
6. Нараховано амортизацію по основним засобам виробничого призначення 831 131 91 131 831 131
7. Нараховано заробітну плату обслуговуючому виробництво персоналу 812 661 91 661 812 661
8. Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати вказаних робітників 822 65 91 65 822 65
9. Нараховано амортизацію будівель загальновиробничого призначення 832 131 91 131 832 131
10. Передано канцелярське приладдя для адміністративних потреб 803 201 92 201 803 201
11. Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу 813 661 92 661 813 661
12. Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати адмін. персоналу 823 65 92 65 823 65
13. Нараховано амортизацію основних засобів адміністративного призначення 833 131 92 131 833 131
14. Сплачено податки та збори, які включаються до собівартості продукції 843 641 92 641 843 641
15. Відображено витрати на рекламу продукції 844 685 93 685 844 685
16. Нараховано заробітну плату персоналу, зайнятому збутом продукції 814 661 93 661 814 661
17. Проведено відрахування на соціальні заходи від заробітної плати персоналу, зайнятого збутом продукції 824 65 93 65 824 65
18. Нараховано амортизацію основних засобів, призначених для збутових цілей 834 131 93 131 834 131
19. Списано прямі витрати на виробництво 23 801, 811, 821, 831, 841 - - 23 801, 811, 821, 831, 841
20. Списано загальновиробничі витрати 23 802, 812, 822, 832, 842 23
90 91
91 91 802, 812, 822, 832, 842
21. Списано адміністративні витрати та витрати на збут 79 803-843, 804-844 79 92, 93 92, 93 803-843, 804-844
- - - - 79 92, 93
* - тільки для малих підприємств.
Приклад 2
Підприємство громадського харчування придбало протягом звітного періоду у постачальників товарів на 26400 грн. (з ПДВ), торговельна надбавка - 56 % та продуктів на 35 460 грн. (з ПДВ). За місяць було виготовлено та реалізовано власної продукції на суму 70 254 грн., покупних товарів - на 43 836 грн.
З місяць підприємство понесло такі витрати: сировини на виготовлення продукції - 44178 грн., зарплата працівників кухні - 4612 грн., відрахування на соціальні заходи - 1600 грн.; витрати на електроенергію і воду, спожиті для виробничих потреб - 1680 грн. (без ПДВ), амортизація виробничого обладнання - 803 грн. Сплачено рахунок за оренду приміщення за поточний та наступний звітний періоди загальною сумою у 3960 грн. (з ПДВ). Витрати на рекламу у звітний період 4440 грн. (з ПДВ). Адміністративні управлінські витрати - 7058 грн.
Собівартість реалізованих товарів - 27 194 грн.
Відобразимо усі проведені операції на рахунках бухгалтерського обліку та визначимо фінансовий результат.
Розв'язок:
№ з/п Господарська операція Д К Сума, грн.
1 Придбано товари у постачальників 281 63 22000
2 На суму ПДВ 641 63 4400
3 Відображено торгову націнку 56% 281 285 12320
4 Придбано продукти у постачальників 201 63 29550
5 На суму ПДВ 641 63 5910
6 Реалізовано власну продукцію 36 701 70254
7 На суму ПДВ 701 641 11709
8 Реалізовано покупні товари 36 702 43836
9 На суму ПДВ 702 641 7306
10 Відпущено сировину на виготовлення продукції 23 201 44178
11 Нараховано зарплату 23 66 4612
12 Відрахування на соціальні заходи 23 65 1600
13 Витрати на електроенегію і воду 23 685 1680
14 На суму ПДВ 641 685 336
15 Нараховано амортизацію виробничого обладнання 23 131 803
16 Нараховано за оренду приміщення 23 685 3300
17 На суму ПДВ 641 685 660
18 Сплачено рахунок за оренду приміщення 685 311 3960
19 Відображено витрати на рекламу 93 685 3700
20 На суму ПДВ 641 685 740
21 Відображено адміністративно управлінські витрати 92 66,65 7058
22 Випущено з виробництва продукцію 26 23 56173
23 Собівартість реалізованої продукції 901 26 56173
24 Собівартість реалізованих товарів 902 28 27194
25 Списано на фінансовий результат:
- Дохід від реалізації власної продукції 701 791 58545
- Дохід від реалізації покупних товарів 702 791 36530
- Собівартість реалізованої продукції 791 901 56173
- Собівартість реалізованих товарів 791 902 27194
- Витрати на збут 791 93 3700
- Адміністративно управлінські витрати 791 92 7058
26 Списано фінансовий результат на прибуток підприємства 791 44 950
Список використаних джерел
1. Бутинець Ф. Ф., Чижевська Л. В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський управлінський облік. - Житомир: ПП "Рута", 2000. 445с. "
2. Голов С. Ф. Управленческий бухгалтерский учет. К.: Скарби, 1998.- 377с.
3. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996.
4. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учеб, для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
5. Пушкар М. С. Управлінський облік: Навч. посіб. Тернопіль: Поліграфіст, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...