WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методи обліку витрат у будівельних організаціях - Реферат

Методи обліку витрат у будівельних організаціях - Реферат

лімітно-заробітної картки - накладної внутрішньогосподарського призначення відпускають на ферму медикаменти, біопрепарати, підстілку, дезинфікуючі засоби.
На основі Звіту про використання електроенергії списують використану електроенергію із сторони за фактичною вартістю її одержання.
Облік витрат і калькулювання собівартості продукції птахівництва відображають на таких статтях:
1. оплата праці з нарахуванням;
2. корми;
3. засоби захисту птахів;
4. роботи і послуги;
5. витрати на утриманням основних засобів;
6. витрати на організацію виробництва й управління;
7. страхові платежі;
8. інші витрати.
У птахівництві об'єктами визначення собівартості є:
- по основному стаду - яйця;
- по молодшому на вирощенні та ви годівлі - приріст і повна собівартість поголів'я на день вибуття з господарства або переведення в основне стадо;
- по інкубатору собівартість курчатдобового віку
Собівартість продукції кожного виду птиці визначають окремо на основі обліку витрат по молодшому і основному стаду. Собівартість яєць визначають діленням витрат на утримання основного стада протягом року з прикладом народження звітного року мінус сума витрат на інші види продукції птахівництва на кількість одержаних яєць Qя:
Собівартість приросту живої маси молодняка птиці складається з витрат на утримання кожного виду птиці, технічної групи за врахуванням витрат на одержані інші види продукції - яйця, послід, пух, перо.
Собівартість приросту визначають аналогічно приросту великої рогатої худоби або свиней. Різниця в тому, що розрахунки здійсняють за даними вибіркового зважування (5% поголів'я кожної конкретної групи птиці).
Собівартість курчат добового віку по інкубатору визначають за видами птиці діленням витрат на інкубацію.
де = сума витрат на інкубацію (включаючи вартість закладених яєць); - сума витрат на інші види продукції (вибіркові яйця тощо); - незавершене виробництво (яєць, закладених на інкубацію на кінець року).
До незавершеного виробництва належать витрати на інкубацію яєць, закладених у другій половині грудня. Ці витрати переносить на наступний рік. Вартість незалежного виробництва визначають множенням планової собівартості курчат добового віку Сип.к. на кількість яєць, закладених у другій половині грудня Qя і фактичний період інкубації Тф.ін. діленням одержаного добутку на кількість днів інкубації Дін:
3. Задача.
Будівельне підприємство "Зеніт" підписало договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт із замовником, Договірна вартість робіт становить 18000грн., у т.ч. ПДВ - 3000грн. Роботи виконано протягом червня 2000 року. Обмін витрат підприємство веде із застосуванням рахунків 9 класу.
За місяць витрати підприємства становлять:
З поточного рахунку була проведена оплата за будівельні матеріали - 12000 грн., у т.ч. ПДВ - 2000 грн. Для виконання будівельно-монтажних робіт за вищезгаданим договором було передано на об'єкт будівельних матеріалів на суму 2000грн. Для будівельних машин, що працюють на об'єкті, було відпущено пального на суму 500 грн.
Нарахована заробітна плата, фонд оплати праці - 7000грн. у т.ч.:
- робітникам, зайнятим на виконанні будівельно-монтажних робіт - 5000грн.;
- інженерно-технічному персоналу будівельних дільниць - 1000грн;
- адміністрації підприємства - 1000грн.
Проведено відрахування до фондів.
Нарахована амортизація основних засобів, що використовуються:
- на будівельних об'єктах - 200 грн.;
- адміністрацією - 200 грн.
Нарахована амортизація бухгалтерської програми "Дебет-плюс", що використовується в роботі бухгалтерії - 200грн.
Відповідно до договору оренди будівельного обладнання нарахована місячна сума оренди в розмірі 200 грн., сума ПДВ за орендною платою становлять 40 грн.
Будівельно-монтажні роботи виконано, акт виконаних робіт підписано замовником, грошові кошти в розмірі 18000грн. були зараховані на поточний рахунок.
Складемо журнал реєстрації господарських операцій будівельного підприємства "Зеніт".
№ п/п Зміст господарської операції Сума грн. Д-т К-т
1 2 3 4 5
1 Проведена оплата будівельних матеріалів
в т.ч. ПДВ 1000,00
2000,00
12000,00 201
641
631 631
631
311
2 Передано за договором на об'єкт:
- матеріали;
- паливо
2000,00
500,00
23
23
201
203
3 Нарахована заробітна плата:
- робітникам будівельно-монтажникам;
- інженерно-технічному персоналу будівельних дільниць;
- адміністрації підприємства.
5000,00
1000,00
1000,00
23
91
92
661
661
661
4 Проведено відрахування до фондів:
- будівельникам;
- інженерно-технічним;
- адміністрація
1850,00
370,00
370,00
23
91
92
65
65
65
5 Нараховано амортизацію основних засобів, що використовуються:
- на будівельних об'єктах;
- адміністрацією
200,00
200,00
91
92
131
131
6 Нарахована амортизація бухгалтерської програми "Дебет - плюс" 200,00 92 133
7 Нараховано оренду:
- сума ПДВ 200,00
40,00 23
641 685
685
1 2 3 4 5
8 Списано загальновироби. витрати на витрати виробництва. 1570,00 23 91
9 Списано витрати виробництва на собівартість реалізованих робіт і послуг. 11120,00 903 23
10 Списано собівартість реалізованих робіт і послуг на фінансовий результат. 11120,00 79 903
11 Списано адміністративні витрати на фінансовий результат 1770,00 79 92
12 Відображено дохід в результаті укладення договору в т.ч.ПДВ 18000,00
3000,00 311
703 703
641
13 Списано доходи на фінансовий результат 6000,00 703 79
14 Визначено фінансовий результат 3110,00 79 44
Д 703 К Д 79 К
3000
16000 18000
11120
1770 16000
18000 18000 3110
16000 16000
Відрахування до фонду соціального страхування від нещасних випадків:
500х37%=1850,00 грн.
1000х37%=370,00 грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...