WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Методи обліку витрат у будівельних організаціях - Реферат

Методи обліку витрат у будівельних організаціях - Реферат


Реферат на тему:
Методи обліку витрат у будівельних організаціях.
удівельне виробництво як і інші галузі матеріального виробництва під втратами розуміють витрати живої і уречевленої праці на виконання будівельних робіт.
Витратами на здійснення будівельно-монтажних робіт визнають ті, що безпосередньо пов'язані з використанням персоналу і ресурсів певного будівельного підприємства. Їх виникнення фіксується в первинних документах (актах, нарадах, звітах про використання будівельних матеріалів та ін.) в тому місяці до якого вони відносять незалежно від часу оплати.
Завдання обліку витрат на виробництво:
1. Повне, своєчасне і точне відображення фактичних витрат пов'язаних з здачею робіт замовнику на об'єктах виробництва;
2. Виявлення відхилень від встановлених норм;
3. Контроль за використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
4. Встановлення розміру і причин відхилення фактичної собівартості від кошторисних і планових її розмірів.
Для визначених витрат виробництва використовують категорія собівартості продукції робіт або послуг.
Отже, собівартість будівельно-монтажних робіт є економічною категорією, що відображає витрати будівельного підприємства на їх виробництво і здачу замовнику.
Собівартість продукції найважливіший показник виробничо-господарської діяльності будівельного підприємства.
Витрати, що утворюють собівартість будівельних робіт групуються відповідно до їх економічного змісту за такими елементами:
- матеріальні витрати (сировина і основні будівельні матеріали, купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби, паливо і енергія, будівельні матеріали, запасні частини, тара і тарні матеріали, допоміжні та інші матеріали);
- витрати на оплату праці (заробітна плата за окладами і тарифами, премії та заохочення, компенсаційні витрати, оплата відпусток та іншого не відпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці);
- відрахування на соціальні заходи (пенсійне забезпечення, на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи);
- амортизація - сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
- інші операційні витрати - всі інші витрати операційної діяльності, послуги зв'язку, відрядження, виплата матеріальної допомоги, плата за розрахунково-касове обслуговування.
Сума витрат за калькуляційними статтями визначає розмір витрат, що утворюють собівартість виконаних робіт або наданих послуг, чим більше витрат буде віднесено на собівартість будівельної продукції безпосередньо (прямо) тим точніше вона буде визначена. До собівартості будівельних робіт не включаються:
- адміністративні витрати;
- витрати на збут;
- інші операційні витрати;
- фінансові витрати;
- витрати від участі в капіталі;
- інші витрати.
Витрати пов'язані з організацією, обслуговуванням, управлінням будівельних підприємств називаються адміністративними.
Такі витрати носять загальних характер і пов'язані з конкретних об'єктом будівництва. Для обліку даних витрат використовують рахунок 92 "адміністративні витрати".
Отже при накопиченні витрат дебетують рахунок 92 і з кредита таких рахунків:
66 "розрахунки з оплатою праці"
65 "розрахунки за страхування"
372 "розрахунки з підзвітними особами"
36 "розрахунки з покупцями і замовниками"
131 "знос основних засобів"
642 "розрахунки за обов'язковими платежами"
685 "розрахунки з іншими кредиторами" та інші.
При списанні адміністративних витрат в бухгалтерському обліку складають проводку: Дт 79 - Кт 92.
Витрати на збут обліковуються на рахунку 93 "витрати на збут", дебетують 93 із кредитом 66, 65, 35, 372, 68, 64.
Будівельні підприємства, які на своєму балансі мають машинні механізми, витрати по механізації будівельного процесу обліковують на збірно-розподільчому рахунку 91 "загально виробничі витрати", зави доме або групами машин та механізмів.
По дебету рахунку 91 відображають витрати пов'язані з експлуатацією і утримуванням будівельних машин, по кредиту списання цих витрат: Дт 91-Кт66, 65, 20, 22, 372, 68, 36 і т.д. Списання: Дт 23-Кт 91.
Фактичні витрати по експлуатації будівельних машин поділяються а одноразові і поточні.
До одноразових відносяться:
- навантаження;
- розвантаження і транспортування механізмів;
- перестановка в межах будівельного майданчика;
- пробний запуск машини.
Ці витрати безпосередньо не пов'язані із здісненням будівельно-монтажних робіт і їх попередньо обліковують на рахунку 39 "витрати майбутніх періодів". Щомісяця частка цих витрат перераховується в дебет 91 з кредиту 39.
Суми щомісячного списання одноразових витрат визначають виходячи з терміну роботи машини на даному об'єкті будівництва.
До поточних витрат відносяться основна заробітна плата працівників зайнятих обслуговуванням будівельних машин і механізмів, вартість палива, електроенергії, мастильних і допоміжних матеріалів, амортизації відрахувань, орендна плата, витрати на поточній ремонт, інші.
2. Калькулювання продукції птахівництва
Первинними документами для обліку витрат на виробництво продукції і калькулювання її собівартості в птахівництві використовують різні форми, що відображають у цій галузі специфіку роботи.
Для нарахування оплати праці працівникам птахівництва затверджено основний документ "Табель обліку робочого часу і розрахунок нарахування з/п працівникам". Табель заповнює щодня керівник виробничого підрозділу.
На фермах первинний обмін витрат кормів проводять в комбінованому нагромаджу вальному документі - Відомість витрат кормів. На основі цього документу щодня відпускають корми на ферму і списують їх на відгодівлі птиці. Керівник виробничого підрозділу зазначає у відомстві кількість птиці для якої видають корм, і в кінці місяця передає оформлену відомість бухгалтерії.
На основі

 
 

Цікаве

Загрузка...