WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз основних фондів - Курсова робота

Аналіз основних фондів - Курсова робота

реконструкції, заміни, модернізації груп і видів обладнання.
Коефіцієнт оновлення основних фондів характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних фондів. Він показує частку введених основних фондів за визначений період у загальній вартості основних фондів на кінець звітного періоду.
Аналіз впливу забезпеченості основними фондами та їх технічного стану на результативні показники
Аналіз фізичного й морального зносу обладнання
Аналіз вікового й прогресивного складу
Аналіз темпів та способів відновлення основних фондів
Аналіз виробничої та технологічної структури основних фондів
Аналіз обґрунтованості форм відновлення зносу обладнання
Оцінка відповідності обладнання вимогам та напрямкам науково-технічного прогресу
Оцінка ефективності відновлення зносу обладнання
Оцінка відповідності фактичної структури основних фондів оптимальній
Рис. 2 Схема аналізу технічного стану та тенденції розвитку основних фондів
Цей показник розраховується як в цілому, так і в розрізі окремих груп основних фондів. Більш високий коефіцієнт оновлення активної частини, ніж інших основних фондів, покаже, що оновлені фондів на підприємстві (табл. 1) здійснюється саме за рахунок активної частини і позитивно вплине на показник фондовіддачі.
Коефіцієнт оновлення (Кон):
Кон=ОФо/ОФк=270/2081=0,129
де ОФ0 - вартість введених основних фондів за звітний рік; ОФК - загальна вартість основних виробничих фондів на кінець року.
Коефіцієнт вибуття основнім фондів характеризує рівень інтенсивності вибуття основних фондів зі сфери виробництва.
Коефіцієнт вибуття (Квиб):
Квиб=ОФв/ОФп=140/1951=0,072
де ОФВ - вартість основних фондів, які вибули; ОФП - вартість основних виробничих фондів на початок періоду.
Коефіцієнт вибуття доцільно розраховувати для всіх основних фондів, промислово-виробничих фондів, активної їх частини, окремих груп промислово-виробничих основних фондів і основних видів обладнання.
Коефіцієнти придатності та вибуття якнайтісніше залежать від темпів оновлення основних фондів: що більше коефіцієнт вибуття фондів наближається до коефіцієнта оновлення, то нижчим є рівень зносу фондів і ліпшим їх технічний стан. Це стосується і нашого умовного підприємства (Кон = 0,129, Квиб = 0,072).
Коефіцієнт приросту основних фондів характеризує рівень приросту основних фондів або окремих його груп за певний період.
Коефіцієнт приросту (Кп):
Кп=ОФпр/ОФп=(270-140)/1951=0,067
де ОФпр - вартість приросту основних фондів; ОФП вартість основних фондів на початок періоду.
Методика порівняльного аналізу цього коефіцієнта аналогічна методиці аналізу коефіцієнтів оновлення та вибуття основних фондів.
У процесі аналізу руху та технічного стану основних фондів перевіряється виконання плану впровадження нової техніки, уведення в дію нових об'єктів, ремонту основних засобів. Визначається частка прогресивного обладнання в загальній його кількості і за кожною групою окремо, а також частка автоматизованого обладнання. Для характеристики вікового складу та морального зносу основні фонди групуються за тривалістю використання (за строками служби) до 5 років, 5--10 років, 10--15 років і т.д. - і розраховується питома вага кожної групи в загальній кількості обладнання.
Оптимальним віком для обладнання є 7 років, оптимальні строки експлуатації інших видів фондів залежать від їх особливостей.
У таблиці 3 подано класифікацію структури обладнання підприємства за віком.
Так, обладнання, що експлуатується протягом 10 років і менше, становить 40% (21,6 + 18,4), у тому числі металорізальне -38,9% (386 + 255 : 1647 o 100), ковальсько-пресувальне - 43,8% (57 + 62:272- 100).
Таблиця 3
Аналіз вікового складу та структури обладнання
Вікова група, роки Металорізальне Ливарне Ковальсько-пресувальне Підйомно-транспортне Дерево-обробне Інше Разом Питома вага, %
До 5 років 386 48 57 96 27 28 642 21,6
Від 5 до 10 255 50 62 128 24 27 546 18,4
Від 10 до 15 591 70 81 177 45 37 1001 33,7
Понад 15 415 65 72 156 40 35 783 26,3
Усього 1647 233 272 557 136 127 2972 100
Питома вага, % 55,4 7,8 9,2 18,7 4,6 4,3 100 X
Понад 15 років експлуатується 26,4% обладнання, у тому числі металорізальне 25,2% (415 : 1647 o 100) і ковальсько-пресувальне - 26,5% (72 : 272 o 100). Отже, для підвищення ефективності використання основних фондів потрібно провести заміну і модернізацію застарілого обладнання, використовуючи нові види верстатів і машин (автоматичні, напівавтоматичні, а також з програмним управлінням), які забезпечують високу досконалість та економічність технологічних процесів.
Технічний стан основних фондів залежить від своєчасного і якісного їх ремонту (табл. 4).
Як видно з таблиці 4, в цілому план з ремонту на нашому умовному підприємстві виконано тільки на 98,2 %, а з ремонту основних промислово-виробничих фондів - на 99,2 %. Водночас план витрат на ремонт машин і обладнання перевиконано на 1,6%. Залучивши додаткові дані, необхідно з'ясувати конкретні причини відхилень (наприклад, дефіцит запчастин тощо). Щоб проаналізувати виконання плану ремонту за конкретними видами обладнання, застосовують дані відділів головного механіка та головного енергетика. Особливу увагу звертають на строки виконання ремонтних робіт та їхню якість.
Групування за технічною придатністю застосовують для характеристики стану робочих машин і обладнання, інструментів, пристосувань. При цьому виділяють такі групи: придатне обладнання, обладнання, яке потребує капітального ремонту, непридатне обладнання, котре потрібно списати.
АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ РЕМОНТУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Показник План, тис. грн.. Фактично, тис. грн. відхилення від плану (±), тис. грн. Виконання плану, %
1. Витрати на ремонт (усього на підприємстві) 891 875 -16 98,2
1.1. Витрати на ремонт основних промислово-виробничих фондів 751 745 -6 99,2
1.1.1 Витрати на ремонтмашин і обладнання 620 630 +10 101,6
Наступний етап аналізу - вивчення забезпеченості підприємства основними виробничими фондами.
Забезпеченість підприємства основними фондами характеризується показниками фондоозброєності праці та технічної озброєності праці.
Фондоозброєність праці розраховується як відношення середньої вартості основних виробничих фондів основного виду діяльності до кількості робітників у найбільшу зміну або до їх середньоспискової чисельності.
Рівень технічної озброєності праці розраховується як відношення середньої вартості активної частини основних фондів до кількості робітників у найбільш численну зміну або до їх середньоспискової чисельності.
Порівнюючи фактичні показники з планом або з фактичними торішніми показниками визначають темпи і напрямки зростання цих показників.
Темпи зростання фондоозброєності та технічної озброєності порівнюють із темпами зростання продуктивності праці.
Аналіз ефективності використання основних фондів.
Загальними показниками ефективності використання основних фондів є фондовіддача - виробництво продукції на 1 гривню основних фондів [відношення обсягу продукції у грошовому вираженні, виробленої підприємством, цехом або дільницею_(ОП) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (Ф)]. Розраховується показник фондовіддачі (ФВ) за формулою:
ФВ = ОП : Ф.
Фондомісткість обернений до фондовіддачі показник: він показує, скільки в середньому (за вартістю) використовується на підприємстві основних виробничих фондів для випуску

 
 

Цікаве

Загрузка...