WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз основних фондів - Курсова робота

Аналіз основних фондів - Курсова робота


Курсова робота
Аналіз основних фондів
План
1. Вступ 2
2. Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану основних фондів. 3
3. Аналіз ефективності використання основних фондів. 11
4. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства. 15
5. Висновок 20
6. Література 21
Вступ
Виробничо-господарська діяльність та фінансовий стан підприємства багато в чому залежать від забезпеченості основними виробничими фондами та їх використання. Основні фонди (засоби) - це матеріальні активи, які підприємство утримує для використання їх у процесі виробництва, постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій. Строк корисного використання (експлуатації) основних фондів перевищує один рік (операційний цикл, якщо останній є тривалішим за один рік).
Розвиток виробництва є невіддільним від проблеми ефективного використання основних виробничих фондів.
Основні засоби підприємства це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним та моральним зносом.
Починати аналіз основних фондів слід з ознайомлення зі складом основних фондів у цілому на підприємстві і за окремими групами. При цьому виявляється рух і напрямок зміни основних фондів, питома вага промислових основних фондів, виробничих основних фондів в інших галузях і невиробничих основних фондів.
Вивчаючи зміну структури основних фондів у вартісному виразі, з'ясовують, за рахунок чого вона сталася - за рахунок зміни складу будівель і споруд чи складу машин, обладнання та інших груп основних засобів. Важливою умовою раціональної зміни складу будівель і споруд є зростання виробничої площі як порівняти з невиробничою, зокрема виробничої площі цехів, де відбуваються виробничі процеси.
Завдання аналізу стану та ефективності використання основних виробничих фондів можна визначити так:
а) виявлення забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, тобто встановлення відповідності величини, складу та технічного рівня фондів виробничій програмі підприємства;
б) визначення рівня використання основних фондів і факторів, які впливають на нього;
в) установлення належної комплектності наявного парку обладнання;
г) з'ясування ефективності використання обладнання в часі та за потужністю;
д) розрахунок впливу використання основних фондів на обсяг продукції;
е) виявлення резервів підвищення ефективності використання основних фондів.
Джерелами інформації для аналізу основних фондів підприємства є: паспорт підприємства; план економічного та соціального розвитку; план технічного розвитку; форма 1 "Баланс підприємства"; форма 4 "Звіт про власний капітал"; форма 1-П "Звіт підприємства (об'єднання) з продукції"; форма 11-ОФ "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)".
Крім названих джерел інформації, для аналізу використовуються також дані проведених на підприємстві інвентаризацій, інвентарні картки обліку основних засобів тощо.
Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану основних фондів.
Основні напрями аналізу використання основних фондів та послідовність його проведення показано на рис. 1.
Аналіз основних фондів починають із визначення забезпеченості підприємства основними фондами. Для цього необхідно з'ясувати, чи достатньо в підприємства основних фондів, яка їхня динаміка, склад, структура, технічний стан, яким є рівень виробництва та його організація.
Велике аналітичне значення мають показники структури основних фондів. Насамперед аналізують розподіл основних фондів підприємства на основні виробничі фонди головного виду діяльності, основні виробничі фонди інших видів діяльності (наприклад, закладів торгівлі та громадського харчування у складі промислового підприємства) і фонди невиробничого призначення.
Основні виробничі фонди головного виду діяльності є такою частиною основних фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих фондів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, відповідно до часу використання. Поновлюються основні виробничі фонди через капітальні вкладення.
Невиробничі основні фонди це житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які перебувають на балансі підприємства і не використовуються в господарській діяльності. Вони відтворюються тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства.
Основні напрямки аналізу
Аналіз наявності та структури основних фондів Аналіз стану та руху основних фондів Аналіз фондоозброєності праці Аналіз використання основних фондів
Оцінка обсягу основних фондів Аналіз технічного стану основних виробничих фондів Аналіз технічної озброєності праці Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів
Аналіз структури основних фондів Аналіз руху основних виробничих фондів Аналіз машино озброєності праці
Оцінка впливу факторів на зміну рівня фондовіддачі
Аналіз структури основних виробничих фондів Оцінка впливу зміни фондовіддачі на обсяг виробництва
Аналіз використання наявного обладнання
Рис. 1 Аналіз використання основних виробничих фондів основного виду діяльності
Усі основні фонди (засоби) підприємств за характером участі у виробничому процесі та функціонування в невиробничій сфері поділяються на три амортизаційні групи (для кожної з них установлено єдину норму амортизаційних відрахувань):
перша група - будівлі, споруди, передавальні пристрої;
друга група - автомобільний транспорт, меблі, офісне обладнання, електронно-обчислювальні машини та інше обладнання для автоматизованої обробки інформації, побутові прилади та інструменти, телефони, мікрофони, рації;
третя група - машини, устаткування і будь-які інші основні засоби, що не входять до першої і другої груп.
Виробничу потужність підприємства визначають промислово-виробничі фонди. Крім цього, заведено виокремлювати активну (робочі машини та обладнання) та пасивну частини фондів, а також окремі підгрупи відповідно до їхнього функціонального призначення (будівлі виробничого призначення, склади, робочі та силові машини, вимірювальні прилади та обладнання, транс-портні засоби). Основні промислово-виробничі фонди безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції і тому мають найбільшу питому вагу.
Наявність, рух та динаміку основних фондів можна простежити, склавши таблицю за зразком табл. 1.
Для підвищення ефективності виробництва темпи зростання активної частини основних фондів мають випереджати темпи зростання пасивної їх частини, а зростання кількості машин і обладнання - темпи зростання інших видів активної частини основних фондів.
Методом порівняння звітнихданих у таблиці 1 (складеної за формою 11), які показують вартість основних фондів на початок і кінець планового періоду, проводять аналіз основних фондів. Відношенням окремих видів основних фондів до загальної вартості визначається їх структура. Порівнюванням структури основних фондів на початок і кінець звітного періоду можна виявити динаміку її змін і відхилень.
Так, за даними таблиці 1 вартість основних фондів на підприємстві зросла на 130 тис. грн. (2081 1951), або на 7%, у тому числі основних виробничих

 
 

Цікаве

Загрузка...