WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.
Оскільки доходи об'єднання від основної діяльності не є доходами від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг і кондомініум не продає роботи, не надає послуги, ОССБ є замовником на ринку житлово-комунальних послуг, сплачує ПДВ у складі вартості товарів (робіт, послуг), що надаються об'єднанню сторонніми організаціями.
Діяльність об'єднання, яка підлягає оподаткуванню (зокрема здавання майна в оперативну оренду), обліковується на загальних підставах за принципом першої події. Реєструватися як платник податку на додану вартість (далі - ПДВ) за зазначеними операціями об'єднання має тільки після того, як обсяг неоподаткованих операцій протягом якого-небудь періоду з останніх дванадцяти календарних місяців перевищить 3600 н.м.д.г. (тобто 61200 грн.). Платником податку на додану вартість об'єднання стає з моменту реєстрації як платника ПДВ.
Водночас необхідно відмітити, що пунктом 2 статті 30 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" внесено доповнення до підпункту 7.11.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": "Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій ... отримані ... для забезпечення потреб їх основної діяльності". Зокрема, орендна плата, яку отримує об'єднання, теж використовується для забезпечення потреб їх основної діяльності, тому логічно дані послуги оренди не повинні бути об'єктом обкладання податком на прибуток.
Крім того, в червні місяці 2004 року був прийнятий закон "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на період 2004-2010 років", в якому відмічено, що одним із головних напрямків реформування ЖКГ є створення інституту власника - створення ОСББ і основним завданням центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації даного закону - є стимулювання створення і діяльності ОСББ. Тому доречним було б зниження податкового тиску саме щодо доходів від оренди допоміжних приміщень даних об'єднань.
?
ВИСНОВКИ
Облік доходів в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку є важливою і методологічно остаточно не визначеною ділянкою обліку в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку. Законодавча невизначеність і методологічні проблеми в бухгалтерському обліку роблять розглянуті в статті питання особливо актуальними.
У курсовій показано економічну суть доходів від основної і підприємницької діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; проведено аналіз законодавчої бухгалтерської та податкової бази; запропоновано окремі субрахунки для обліку доходів від основної і підприємницької діяльності в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку; наведено приклади бухгалтерських записів і розрахунків.
Запропонована методологія бухгалтерського обліку доходів дозволяє полегшити і покращити ефективність праці бухгалтерів об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.
?
Література:
1. Гура Н. Облік цільового фінансування на підприємствах житлово-комунального господарства // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - № 2 - С.45-50.
2. Гура Н. Облік видів економічної діяльності. К. Знання . - 2004 - С.361- 370.
3. Гура Н. Хто не з Жеком, той в ОСББ // Дебет-кредит. - 2002. - № 14 - С.17-22.
4. Єрмакова Н. Сам собі господар, або основні аспекти створення та роботи об'єднань співвласників багатоквартиних будинків // Все про бухгалтерський облік . - 2004 - № 72 (983). - С.4-10.
5. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001р. № 2866-ІІІ (ст.4) // Все про бухгалтерський облік . - 2002 - № 8. - С.11-19.
6. Закон України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004- 2010 роки" від 24.06.2004 № 1868-ІV.
7. Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 24 червня 2004р. № 1875-ІV (ст.1) // Бухгалтерія - № 34.- 23 серпня 2004 - С. 9.
8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р із змінами та доповненнями.
9. Левицька С.О. Облік діяльності неприбуткових організацій: Монографія. - Рівне:, 2003.- С.3.
10. Кірсанова Ю.В. Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: Нові стандарти - нові можливості. К.:Центр інновацій та розвитку. 2000. - С.81-85.
11. Кононенко О. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: правові засади функціонування та облік // Бухгалтерський тиждень. - 2002. - № 18 - С.17-18, С.31-35.
12. Матвєєва В. Діяльність і оподаткування об'єднань співвласників багтоквартирного будинку // Податки та бухгалтерський облік - 2004 - № 92 (754).- С.42 - 50.
13. Методичні рекомендації з планування і обліку собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджені наказом Держбуду України від 6 березня 2002 р. № 47.
14. Миняйло В. Отражение в учете целевого и "не очень целевого" финансирования // Вестник бухгалтера и аудитора Украины 2003 - № 3. - С.15-19.
15. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учеб. для студ. вузов / Э.И. Гогия (пер. с англ.). - М.: Аудит, 1999. - С.279.
16. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27 серпня 3003 року № 141 "Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та Типового договору відносин власників житлових і не житлових приміщень та управителя".
17. Нетеса Н. Правовые аспекты и бухгалтерский учет у ОСМД // Баланс. Библиотека бухгалтера. - 2005 - № 3 - С.75 - 84.
18. Новодворский В.Д., Перфильев. Г.А. Учет в некоммерческих организациях: опыт США // Бухгалтерский учет. - 2003 - № 5. - С.71.
19. Новодворский В.Д, Перфильев Г.А. Учет в некоммерческих организациях: современные аспекты развития камерального счетоводства // Некоммерческие организации в России. - 2003 - № 1. - С.41.
20. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг: сучасний стан та шляхи реформування: - К. "ПРОФІНФОРМ" ФПУ, 2003. - 48 с.
21. Погорєлова Н. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях // Все про бухгалтерський облік. - 2003 - № 29. - С.54 - 58.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затверджене наказом Мінфіну України від 06.21.1999, № 87.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290.
24. Постанова Кабінету Міністрів України "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11 жовтня 2002 року № 1521 .
25. Чалый И. Бухгалтерия incognita // Вестник бухгалтера и аудитора Украины.- 2003 - № 7-8, С. 5.
26. Чалый И. Не корысти ради // Бухгалтер. - 2002 - № 10-11 (ч.1). - С.72-74.

 
 

Цікаве

Загрузка...