WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

підприємства. Тому можна дійти висновку, що дані житлово-комунальні господарства входять до складу вищеназваного підприємства, і що на даному субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" відображаються інші доходи житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства. Але об'єднання співвласників багатоквартирного будинку є окрема юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна [5,с.11], яка не входить до складу інших підприємств.
Таблиця 2
Порівняльний аналіз варіантів методології обліку доходів в ОСББ, запропонованих різними авторами

з/п
Зміст господарської операції Н.Єрмакова[4] Н.Гура [2,3] О.Кононенко [11] Ю.Кірсанова[10]
Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1. Нараховано заборгованість мешканців за поточний місяць
Надійшли платежі від мешканців
Одночасно визнано дохід
Визнано доходами майбутніх періодів невикористані суми
311
48
48
48
719
69
377.1
311
48.1
48.1
377.1
719
377
311
48
48
377
719 48.1
311
69 69
48.1
719
2.
Відображено заборгованість бюджету з субсидій
Надійшли з бюджету субсидії
Одночасно визнано дохід 377.2
311
48.2 48.2
377.2
719
311
48
377/Бюджет
718 48.2
311
69 69
48.2
719
3.
Нараховано відшкодування пільг
Надійшло відшкодування пільг
Одночасно визнано дохід 377.3
311
48.3 48.3
377.3
719 48.3
311
69 69
48.2
719
Таблиця 3
Порівняльний аналіз варіантів методології обліку доходів в ОСББ, запропонованих різними авторами

з/п
Зміст господарської операції Н.Нетеса [17] В.Матвєєва [12]
Д-т К-т Д-т К-т
1. Нараховано членські внески
Надійшли членські внески
Визнано дохід від добровільних внесків в момент здійснення витрат на обладанання під'їздів місцями для охорони 377
311
489
482
377
745
377
301,311
48.2
377
2.
Відображено заборгованість бюджету з субсидій
Надійшли з бюджету субсидії
Одночасно визнано дохід 377
311
484 484
377
718 361, 377
311
48.4 48.4
361, 377
718
Враховуючи вищевикладене, на наш погляд, недоцільно накопичувати інформацію про доходи від основної діяльності об'єднання на субрахунку 719"Інші доходи від операційної діяльності".
В.Матвєєва, Н.Нетеса [12,17] рекомендують при обліку доходів від основної діяльності об'єднання використовувати субрахунок 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" (безоплатне одержання оборотних активів) і субрахунок 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" (безоплатне одержання необоротних активів).
Нагадаємо, що на субрахунку 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю. На даному рахунку пропонуюється обліковувати в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку доходи від цільового фінансування у вигляді членських внесків, субсидій, пільг, дотацій, добровільних пожертвувань у вигляді оборотних активів (коштів). Це правильно щодо дотацій , добровільних пожертвувань у вигляді оборотних (необоротних) активів (коштів), але членські внески є доходом від основної діяльності, а субсидії і пільги надаються в складі тарифу на оплату житлових послуг і також є доходом від основної діяльності.
Крім того на рахунку 71 "Інший операційний дохід" ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто про інші доходи, крім доходів від основної діяльності.
Рахунок 74 "Інші доходи" взагалі призначено для обліку доходів, які виникають в процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансовою діяльністю підприємства. На субрахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів" узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних необоротних активів, фінансових інвестицій та цільового фінансування капітальних інвестицій.
Використання в обліку доходів об'єднання субрахунків 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" і 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів", очевидно, покликано класифікувати безоплатне одержання активів по ознаці їх оборотності (необоротності): необоротна "безоплатність" (кредит субрахунку 745) - неопераційна діяльність, оборотна "безоплатність" (кредит субрахунку 718) - операційна діяльність [25,С.5].
Ми підтримуємо І.Чалого, який зазначає: "нам ближче класифікація доходів і витрат неприбуткової організації, заснована не на критеріях термінів використання активів, а на визначенні того, в якій діяльності використовується одержаний актив". І тут в якості орієнтира могло би підійти визначення основної діяльності неприбуткових установ, наведене в підпункті 7.11.13 п.7.11. статті 7 Закону про прибуток [25, С.5].
Виходячи із викладеного, на наш погляд, недоцільно відображати інформацію про доходи від основної діяльності об'єднання на субрахунках 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" і 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".
Отже, враховуючи наявність неприбуткових організацій (в тому числі ОСББ), для яких основна діяльність - діяльність з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення систем соціального самозабезпечення громадян, а також беручи до уваги що:
- доходи від основної діяльності не є доходами від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг;
- основна діяльність неприбуткових організацій не має на меті одержання прибутку і основним джерелом фінансування основної діяльності неприбуткових організацій є цільове фінансування і цільові надходження,
пропонуємо для накопичення інформації про доходи від основної діяльності неприбуткових організацій ввестисубрахунок другого порядку 706 "Цільові доходи", на якому узагальнювати інформацію про доходи від цільового фінансування, пов'язаного з основною операційною діяльністю (рис. 4).
Запропонований субрахунок пасивний, де за кредитом відображаються збільшення доходів від цільового фінансування, пов'язаного з основною операційною діяльністю, за дебетом - списання в порядку закриття на рахунок 79"Фінансові результати".
Умовний приклад бухгалтерського обліку цільових внесків членів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, бюджетних асигнувань, інших цільових поступлень, які є цільовими доходами від основної діяльності об'єднання співвласників багатоповерхового будинку наведено у таблиці 4.
Таблиця 4
Відображення в обліку доходів від основної діяльнсті об'єднання

 
 

Цікаве

Загрузка...