WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

яким регулюються відносини власників приміщень та управителя, власники здійснюють оплату комунальних послуг за тарифами, встановленими комунальними підприємствами.
В результаті діяльності на рахунках кондомініуму акумулюється плата за утримання будинків і прибудинкових територій, плата за комунальні послуги, і доходи від підприємницької діяльності.
Отже, враховуючи специфіку діяльності об'єднання, можна визначити склад доходів кондомініуму, які поділяються на:
- доходи від основної (неприбуткової) діяльності;
- доходи від підприємницької діяльності (див. рис.3).
Доходи від основної (неприбуткової) діяльності включають :
- обов'язкові платежі, збори і внески членів об'єднання, а також відрахування до ремонтного, резервного і до спеціальних фондів;
- субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, компенсації окремим громадянам, державні дотації з бюджету на комунальні послуги, обслуговування і капітальний ремонт будинків;
- пожертвування, добровільні майнові, у тому числі грошові внески, одержані від фізичних і юридичних осіб, які не являються членами об'єднання.
Доходи від підприємницької діяльності включають:
- доходи від оренди;
- пасивні доходи;
- доходи від реалізації лишків товаро-матеріальних цінностей;
Виникає питання, чи є всі вищеперераховані надходження коштів (плата за утримання будинків і прибудинкових територій, плата за комунальні послуги, і доходи від підприємницької діяльності) доходами ОСББ ?
Доходи - це збільшення економічних вигод (здатності надати послуги відповідно до кошторису неприбуткової організації без додаткових витрат економічних ресурсів), у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників). Не визнаються доходами надходження, що належать іншим особам (пункт 6.6 П(С)БО 15 "Дохід").
У статті 21 Закону про ОСББ наведено вичерпний перелік джерел формування коштів об'єднання, який включає кошти від основної діяльності, кошти від підприємницької діяльності (витрачаються виключно на статутні цілі) і, відповідно, дані надходження коштів є доходами об'єднання.
Оплата комунальних послуг членами об'єднання розглянута в статті 22 Закону про ОСББ. Плата за комунальні послуги за своєю суттю не може бути членськими внесками, оскільки внески надходять у власність об'єднання і стають його коштами, а комунальні
Рис. 3.Доходи об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
платежі надходять на поточний рахунок ОСББ для перерахуваання постачальникам (виробникам) комунальних послуг.
Отже, кошти, що надійшли на рахунок об'єднання для накопичення і наступного перерахунку підприємствам, організаціям, які надають комунальні послуги - не є доходами об'єднання, але згідно з сучасною методологією обліку (пункти 13-17 П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати) суми, які надходять на рахунок підприємства, але фактично належать іншим особам, відображаються в обліку спочатку включенням їх до складу доходу, а потім виключенням з доходу за дебетом субрахунку 704. В результаті таке відображення коштів в обліку ОСББ не буде впливати на фінансовий результат об'єднання.
ОБЛІК ДОХОДІВ ВІД ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Перейдемо до питання організації бухгалтерського обліку доходів від основної діяльності в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку. При веденні обліку доходів ОСББ важливого значення набуває інформація про джерела надходження цих доходів і необхідне чітке відокремлення операцій пов'язаних із надходженням коштів від основної діяльності від коштів від підприємницької діяльності.
В Законі про ОСББ дано чітке визначення основної діяльності об'єднання [5,с.12], крім того в Статті 4 Закону про ОСББ вказано, що об'єднання є неприбутковою організацією. Виходячи із цього дохід від операційної (основної) діяльності об'єднання включає визнані доходи від цільового фінансування. Бухгалтерський облік цільового фінансування відображається на рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". По кредиту рахунка 48 відображаються кошти цільового призначення, отримані для фінансування окремих заходів, а по дебету - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.
Дохід від цільового фінансування на підставі П(С)БО 15 "Дохід" визнають в особливому порядку:
1. Цільове фінансування - "не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане і підприємство виконає умови щодо такого фінансування" (п.16 П(С)БО 15 "Дохід").
2. Крім того, при одержанні цільового фінансування дохід визнають не відразу, а протягом тих періодів, коли будуть зазнані витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування (п.17 П(С)БО 15 "Дохід").
3. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у майбутньому певних заходів визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу.
Дохід від основної діяльності включає цільові внески членів об'єднання, бюджетні асигнування, інші цільові поступлення, відповідно доходи від основної діяльності ОСББ не є доходами від реалізації продукції, товарів (робіт, послуг), тому ряд авторів, а саме Н.Гура, О.Кононенко, Н.Єрмакова, Ю.Кірсанова [3,4,10,11] пропонують обліковувати їх на рахунку 71 "Інший операційний дохід", субрахунок 719 "Інші доходи від операційної діяльності". Інші автори - В.Матвєєва, Н.Нетеса [12,17] пропонують відображати визнані доходи від цільового фінансування на рахунку 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів" при надходженні цільового фінансування у вигляді оборотних активів, а у випадку одержання цільового фінансування у вигляді необоротних активів закривати дебет рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" на кредит рахунку 745 "Дохід від безоплатно одержаних активів".
Наявність різних тлумачень у публікаціях і нормативних актах щодо відображення в обліку об'єднання співвласників багатоквартирного будинку отриманих доходів свідчать про неврегульованість цього питання в нормативно-методичній базі. Порівняльний аналіз варіантів методології обліку доходів в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку запропонованих різними авторами наведено в таблиці 2, 3.
Спочатку розглянемо ведення обліку доходів від основної діяльності об'єднання на субрахунку 719 "Іншідоходи від операційної діяльності". Нагадаємо, що на субрахунку 719 "Інші доходи від операційної діяльності" узагальнюється інформація про інші доходи від операцій з тарою, від інвентаризації від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства тощо. Виходячи із цього визначення, на даному субрахунку акумулюються інші неосновні операційні доходи підприємства - від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, та інших закладів даного

 
 

Цікаве

Загрузка...