WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

доходи від основної діяльності, іншої операційної діяльності та інші доходи.
Об'єднання є неприбутковою організацією, основна діяльність кондомініуму не має на меті одержання прибутку, тому основним джерелом фінансування основної діяльності об'єднання є цільове фінансування і цільові надходження. Доходи від цільового фінансування і цільових надходжень не є доходами від виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), водночас саме дані доходи забезпечують основну частку доходу кондомініуму, і саме доходи від цільового фінансування і цільових надходжень є доходами від основної діяльності.
Згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.
Дане визначення слід, на нашу думку, уточнити з врахуванням особливостей об'єднань співвласників багатоквартирного будинку як неприбуткових установ. Тому, нами пропонується доповнити визначення основної діяльності, а саме основна діяльність - це операції, пов'язані з виробництвом, реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) або з наданням соціально-важливих і необхідних послуг для суспільного споживання, що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку отримує доходи від іншої операційної діяльності. Іншою операційною діяльністю є надання в оренду допоміжних приміщень багатоквартирного будинку, прибудинкової території, тобто кондомініуми можуть здійснювати підприємницьку діяльність, яка повинна в бухгалтерському обліку відображатися окремо від основної (неприбуткової). Це потрібно для того щоб уникнути спотворень при формуванні бухгалтерської податкової звітності, вирахуванні прибутку на податок.
Крім вищеперерахованих доходів об'єднання, як звичайне підприємство, може одержувати доходи від інших видів діяльності - інші фінансові доходи, доходи від участі в капіталі, інші доходи.
Отже, нами пропонується слідуюча класифікація доходів в бухгатерському обліку об'єднання за такими групами (див. рис.2).
Основним документом, що регулює діяльність об'єднання, є статут, який має містити вичерпний перелік видів діяльності об'єднання. Під статутною діяльністю об'єднання розуміють основну неприбуткову діяльність, заради якої створюють кондомініум. На відміну від підприємницьких організацій, діяльність яких завжди переслідує одержання прибутку, статутна діяльність ОСББ направлена на забезпечення та захист прав його членів і дотримання їх обов'язків, належне утримання та використання неподільного і спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством і статутними документами.
Основна діяльність об'єднання співвласників багатоквартирного будинку згідно зі статтею 4 Закону про ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують:
" належне утримання будинку та прибудинкової території;
" реалізацію прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об'єднання;
" сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання.
Крім основної діяльності, об'єднання може здійснювати господарську діяльність для забезпечення власних потреб безпосередньо або шляхом укладення договорів із фізичними та юридичними особами. Статтею 17 Закону про ОСББ об'єднанням надано право виступати засновником (учасником) товариств з обмеженою відповідальністю. В ході господарської діяльності кондомініум може здійснювати неосновні операції статутної діяльності, дозволені статутними документами, але підприємницького характеру, наприклад здати в оренду підвал, організувати платну автостоянку на прибудинковій території, дозволити використання фасаду для розміщення реклами.
Для здійснення основної діяльності кондомініуму у статті 21 Закону про ОСББ наведено вичерпний перелік джерел формування коштів об'єднання.
Кошти об'єднання складаються з:
" залишків коштів на рахунках попереднього власника майна;
" статутних внесків, обов'язкових платежів членів об'єднання;
" коштів, одержаних об'єднанням у результаті здачі в оренду допоміжних приміщень;
" субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та компенсацій за громадян, які користуються правом на їх отримання, щодо оплати житлово-комунальних послуг у їх частці в загальному обсязі обов'язкових платежів на утримання і ремонт неподільного та
Рис.2. Класифікація доходів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за видами діяльності
загального майна у разі укладення відповідного договору між власником приміщення та об'єднанням;
" добровільних майнових, у тому числі грошових, внесків фізичних і юридичних осіб;
" доходів, що спрямовуються на виконання статутних цілей об'єднання, отриманих у результаті діяльності підприємств, засновниками яких є об'єднання.
Для накопичення коштів на ремонт неподільного та загального майна і термінового усунення збитків, що виникли в результаті аварій чи непередбачених обставин, в обов'язковому порядку створюються ремонтний та резервний фонди об'єднання. Перелік та розміри обов'язкових платежів на обслуговування і ремонт неподільного та загального майна, а також порядок їх сплати встановлюються відповідно до статуту об'єднання.
Стаття 21 встановлює, що за рішенням загальних зборів об'єднання можуть створюватися спеціальні фонди, витрати з яких здійснюються на цілі, що передбачені статутом, а відповідно до статті 7 Закону про ОСББ порядок створення та використання фондів об'єднання має бути визначено у статуті, тому в Постанові КМУ "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 11 жовтня 2002 року № 1521 [24] зазначено, що рішення про створення спеціальних фондів кондомініуму приймається загальними зборами об'єднання з визначенням очікуваних джерел фінансування цих заходів.
Кошти цих фондів акумулюються на рахунку об'єднання у банківських установах і використовуються виключно за цільовим призначенням, відповідно до статуту та затвердженого кошторису. Кошти об'єднання не підлягають розподілу між членами об'єднання, за винятком випадків, передбачених законом.
Для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, як зазначалося вище, основною діяльністю є спільне управління і забезпечення експлуатації комплексу нерухомого майна, володіння і у встановлених законодавством межахкористування спільним майном в кондомініумі. Крім цього об'єднання на основі заключених договорів з постачальниками комунальних послуг і з спеціалізованими підприємствами (по експлуатації кабельного телебачення, радіо і т.д.) збирають і перераховують грошові кошти співвласників в оплату цих послуг. Необхідно відмітити, що ОСББ не може планувати включення прибутку до вартості послуг за договором. Відповідно до статті 22 Закону про ОСББ та Типового договору,

 
 

Цікаве

Загрузка...