WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

виконує функції розпорядчого документу, який регламентує фінансово-господарську діяльність об'єднання, тобто суми і напрями витрат коштів визначаються тільки кошторисом, а не рішеннями керівництва. Крім того, у відповідності до статті 18 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" правління кондомініуму зобов'язане звітувати загальним зборам про виконання кошторису за рік.
Організація бухгалтерського обліку в об'єднаннях здійснюється, спираючись на основні розділи кошторису доходів і витрат. Виходячи з кошторису визначається перелік рахунків, порядок нарахування і розприділення доходів. Він також є частиною управлінського обліку і показує заплановані операції на наступний рік. Дохідна частина кошторису складається на основі запланованих в наступному році і в кожному з його кварталів доходів, одержаних від цільових поступлень від членів об'єднання, з бюджету, одержаних від підприємницької діяльності. У витратну частину кошторису включаються заплановані витрати відповідного періоду (див. табл. 1).
На нашу думку, в умовах постійних змінах цін на на комунальні послуги, а також враховуючи транзитний характер поступлень і витрат по даних послугах, немає необхідності прогнозувати їх в кошторисі об'єднання. Доцільніше в складі доходної частини кошторису враховувати тільки цільові внески членів ОСББ, асигнування із бюджету і доходи від підприємницької діяльності.
Переходячи до методики обліку доходів в об'єднаннях необхідно відмітити, що кондомініум, як неприбуткова організація веде бухгалтерський облік на загальних підставах згідно з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО), використовуючи План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 із змінами та доповненнями (далі - План рахунків), та Інструкцію з його застосування, затверджену тим же наказом (далі - Інструкція), оскільки в даний час не існує нормативно-правових документів, які розроблені спеціально для неприбуткових організацій і регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку в них.
Але для правильного планування і ведення обліку перш за все необхідно визначити, що означає термін "доходи" з точки зору бухгалтерського обліку у відношенні до об'єднання співвласників багатоверхового будинку.
Таблиця 1
Кошторис доходів і витрат об'єднання співвласників багатоквартирного будинку на 2006 р. (грн)
№ п/п Найменування статей доходів і витрат Сума
1. Залишок коштів на початок періоду 1800
ДОХОДИ
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4. Внески членів об'єднання, у тому числі:
Членські внески
Внески в ремонтний фонд
Внески в резервний фонд
Внески до спеціальних фондів об'єднання 17640
14400
1440
1080
720
3.
3.1.
3.2.
3.3. Бюджетні асигнування, у тому числі:
Компенсація пільг
Субсидії
Дотації 3170
2080
90
1000
4.
4.1.
4.2. Інші цільові поступлення, у тому числі:
Добровільні внески
Пеня (штраф) 1700
1550
150
5. Доходи від підприємницької діяльності, у тому числі: 3725
5.1. Орендна плата 3600
5.2. Доходи від іншої підприємницької діяльності 125
6. ВСЬОГО ДОХОДІВ 26235
ВИТРАТИ
7.
7.1.
7.3.
7.4. Адміністративно-управлінські витрати, у тому числі:
Оплата праці членів Правління
Канцелярські витрати
Інші витрати 9973
9600
250
123
8. Витрати на утримання будинку та прибудинкової території 17020
9. Інші витрати 1042
10. ВСЬОГО ВИТРАТ 28035
11. Залишок коштів на кінець періоду ---
Як економічна категорія, дохід є потоком грошових коштів та інших надходжень за певний період, отриманим від продажу продукції, товарів, робіт, послуг.
В бухгалтерському обліку поняття "доходи" визначено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку (Далі - П(С) БО) № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" ст.3 та П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати", а саме: "доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Отже, у бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі вартості отриманих активів або тих, що підлягають отриманню.
Звідси слідує, що поняття дохід узгоджується з іншими термінами: "активи", "зобов'язання", "економічна вигода", "капітал".
Проаналізувавши вищеперераховані концептуальні положення фінансового обліку можна зробити висновок про їх явну непристосованість даних положень до обліку в об'єднанні, як неприбутковій установі [26, С.72]. Візьмемо, наприклад, фундаментальне визначення активів, що наведено в пункті 3 П(С)БО 1"Загальні вимоги до фінансової звітності": "Активи - ресурси, що контролюються підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому". Конкретизувати поняття економічної вигоди допоможе стаття 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні": "Економічна вигода - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів".
Але об'єднання співвласників багатоповерхового будинку, як неприбуткова організація, створено не для того, щоб отримувати прибуток, а для забезпечення та захисту прав його членів, реалізації прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, для сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами та виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю об'єднання, тобто для задоволення споживчих потреб співвласників і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.
Хоча, організації неприбуткового сектору також можуть мати в своєму розпорядженні ресурси, що приносять економічні вигоди в майбутньому. Скінер робить спробу застосувати поняття економічних вигод в неприбуткових організаціях. Він пише: "У неприбутковій організації майбутня економічна вигода часто полягає в здатності надати послуги відповідно до програми такої організації без додаткових витрат економічних ресурсів" [15, С.279].
Що ж до активів, то в "У новітніх концептуальних основах не дається якого - небудь особливого визначення активів в суспільному секторі, оскільки передбачається одинакове їх застосування до господарюючих суб'єктів як приватного, так і суспільного сектора" [15, С.281-282].
Отже, можна зробити висновок, що для об'єднання співвласників багатоквартирного будинку доходи - це збільшення економічних вигод (здатності надати послуги відповідно докошторису неприбуткової організації без додаткових витрат економічних ресурсів), у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку отримує

 
 

Цікаве

Загрузка...