WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота

Особливості обліку доходів в об’єднаннях співвласників багатоквартирного будинку - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Особливості обліку доходів в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку
Становлення системи управління в ринкових умовах господарювання зачіпає всі сфери національної економіки. Помітні зміни відбуваються і у сфері житлово-комунального господарства. 24 червня 2004 року прийнято Закон України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004- 2010 роки" за № 1868-ІV. Пріоритетним напрямом реформування житлово-комунального господарства є залучення власників житлового фонду до управління нерухомістю шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку, які є одним з найбільш прийнятних способів забезпечення реалізації прав власників приміщень будинку на володіння та користування спільним майном членів об'єднання.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) - це юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їх власного майна та управління, утримання та використання неподільного і загального майна [5,с.11]. За кордоном поширене поняття "кондомініум", яке означає у перекладі з латині спільне управління однією і тією ж територією і майном (від лат. слова con - спів, dominiym - володіння).
Питання обліку в ОСББ розглядаються у вітчизняному обліку порівняно недавно. Серед них найбільший інтерес мають роботи Н.Гури, Н.Нетеси, В.Матвєєвої, Н.Єрмаковової, О.Кононенко, Ю.Кірсанової [2,3,4,10,11,12,17], але в даних роботах не приділено досить належної уваги відображенню проблеми обліку доходів, які є найбільш актуальні і методологічно не визначені для об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.
Згідно з підпунктом "є" пункту 7.11.1 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" та статтею 4 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (далі - Закон про ОСББ), кондомініум є неприбутковою організацією.
На даний час відсутній нормативний документ, який би регулював діяльність неприбуткових організацій в цілому та сприяв би розвитку фінансування їх основної діяльності [9, С.3]. Крім того, загальним недоліком вітчизняної бухгалтерської нормативної бази являється те, що в нормативних документах не враховується специфіка неприбуткових організацій, і не виділяються спеціальні правила обліку в неприбуткових організаціях в цілому, і в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку зокрема. На жаль, на сьогодні в стадії переробки методичні рекомендації з планування і обліку собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, і відсутні методичні рекомендації з ведення обліку в об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку.
Все це впливає на формування низки проблем в діяльності об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, що стосуються обліку доходів, оподаткування кінцевих результатів, методики підготовки основних звітних форм.
Тому метою статті є визначення та класифікація доходів в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку, розкриття проблемних питань їх обліку, шляхів їх вирішення, вдосконалення методології бухгалтерського обліку доходів в кондомініумі.
В цій статті пропонується розглянути доходи об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, яке прийняло на власний баланс житловий комплекс, рішенням загальних зборів здійснює управління неподільним та загальним майном через статутні органи кондомініуму, тобто об'єднання є балансоутримувачем і управителем, і кондомініум за договором з постачальниками комунальних послуг є колективним замовником (абонентом) таких послуг.
Головною особливістю діяльності ОСББ є те, що кондомініум є неприбутковою організацією і, його статутна діяльність не має на меті одержання прибутку для його розподілу між членами об'єднання.
Основний напрямок обліку неприбуткової діяльності включає, з однієї сторони, облік цільових надходжень і цільових витрат, а з другої - облік стану і руху майна, яке розглядається як наслідок виконання кошторису. Причому цільові надходження повинні відповідати цільовим витратам, оскільки поняття прибутку в неприбутковій діяльності немає [18, С.71].
Необхідно відмітити, що безпосереднього визначення терміну "неприбуткова організація" у чинному українському законодавстві немає. У податковому законодавстві є лише перелік видів неприбуткових організацій (пп. 7.11.1. Закону України від 28.12.94 р. № 334/94 - ВР "Про оподаткування прибутку підприємств"), а цивільне законодавство характеризує дані організації як непідприємницькі товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його розподілу між учасниками. Відповідно до Господарського кодексу (далі ГК) суб'єкти господарювання можуть здійснювати так зване некомерційне господарювання, яким згідно з ч.1. ст. 52 ГК, є самостійна систематична господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
Особливості бухгалтерського обліку доходів в об'єднаннях зумовлені особливостями діяльності об'єднання, як неприбуткової установи, і корінними відмінностями між комерційними і некомерційними (неприбутковими) організаціями, які визначаються, перш за все, цілями їх функціонування.
Р.Я. Вейцман в своїй роботі "Курс счетоводства", яка була в 20-і роки минулого століття єдиною повномасштабною роботою, значна частина якої була присвячена рахунковеденню громадських (читай - неприбуткових) організацій, основною ціллю існування комерційних організацій визначив: "прагнення до придбання якнайбільшої кількості цінностей, з метою не тільки задовільнити потреби, але і взагалі зміцнити свій матеріальний стан"; а громадські (неприбуткові) організації, на його думку, є споживчими, так як "основна їх задача - винятково задоволення потреб, і придбання благ служить для них не ціллю, а засобом".
Таким чином, особливості обліку в некомерційних організаціях обумовлюються їх характером, як господарств споживчих. "В той час як сприятливий результат приватної господарської діяльності відображається у збільшенні початкового капіталу, успішна діяльність громадських організацій виражається в покритті без дефіциту всіх необхідних витрат"; "В приватному господарстві збиток або прибуток є наслідком перевищення затрат над виручкою або навпаки; в громадських господарствах, в більшості випадків, прибуток є заощадженням проти передбачених витрат або надлишком поступлень, понад тих, що очікувалися, збиток - наслідком перевитрат або недобору в доходах" (див. рис.1)[19,С.41].
Звідси можна зробити висновок, що кошторис, або попереднє планування доходів і витрат, складає головну основу обліку і звітності в неприбуткових установах.
Складання кошторису в об'єднаннях є необхідним і відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001р. № 2866. Порядок прийняття кошторису має бути визначено в статуті, підготовку кошторису має здійснювати правління об'єднання,а затверджувати - загальні збори членів об'єднання. Кошторис представляє собою перелік запаланованих доходів і витрат і

 
 

Цікаве

Загрузка...