WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Елементи оподаткування. Мито. Податок на промисел - Контрольна робота

Елементи оподаткування. Мито. Податок на промисел - Контрольна робота

готівкою, митними марками і шляхом перерахування з рахунку платника у кредитній установі.
Порядок сплати державного мита встановлюється Міністерством фінансів України.
Сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадках:
1) внесення мита в більшому розмірі, ніж передбачено чинним законодавством;
2) повернення заяви (скарги) чи відмови в її прийнятті, а також відмови державних нотаріальних контор або виконавчих комітетів міських, селищних і сільських Рад народних депутатів у вчиненні нотаріальних дій;
3) припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, якщо справа не підлягає розгляду в суді чи в арбітражному суді, а також, коли позивачем не додержано встановленого для даної категорії справ порядку доарбітражного врегулювання спору або коли позов подано недієздатною особою;
4) скасування в установленому порядкурішення суду, припинення провадження у справі, якщо справа не підлягає розглядові в судах, або якщо заінтересованою особою, яка звернулася до суду, не додержано встановленого для даної категорії справ порядку попереднього позасудового розв'язання спору і можливість застосування цього порядку втрачено, якщо при цьому державне мито було вже стягнено в доход бюджету;
5) в інших випадках, передбачених законодавством України.
Повернення державного мита проводиться за умови, якщо заяву подано до відповідної установи, що справляє державне мито, протягом року з дня зарахування його до бюджету.
Платники державного мита несуть відповідальність за правильність його стягнення, а також за своєчасність і повноту зарахування до бюджету, передбачену законодавством.
За несвоєчасне або неповне внесення державного мита до бюджету стягується пеня та штрафи відповідно до закону.
Міністерство фінансів України, Головна державна адміністрація України, місцеві фінансові органи та державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки правильності справляння державного мита, а також своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх установах, що його справляють.
3) Податок на промисел
Сплана податку на промисел регулюється Декретом Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел" від 17.03.1993 р. № 24-93 із змінами та доповненнями.
Податок на промисел - це плата, яка стягується з фізичних осіб за право здійснення торгової діяльності. Механізм оподаткування податком на промисел наведено на схемі 1.
Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстровані як суб'єкти підприємництва і здійснюють несистематичний, не більше чотирьох разів протягом календарного року продаж вироблених, перероблених та куплених продукції, речей, товарів.
Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається громадянином у декларації, поданій до державної податкової інспекції у районі (місті) за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україні, за місцем продажу товарів.
Схема 1
Структурно - логічна схема податку на промисел
Ставка податку на промисел установлюється у розмірі 10% указаної у декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але не менше розміру однієї мінімальної заробітної плати. У разі збільшення терміну продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється.
Не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва, а також продаж автотранспортних засобів, які перебувають у приватній власності громадян, якщо вони реалізуються один раз протягом року.
Податок на промисел сплачується у вигляді придбання одноразового патенту на торгівлю, вартість якого визначається на підставі вказаної платником сумарної вартості товарів і ставки податку. Сума податку за невикористаним патентом поверненню не підлягає.
Мінімальний термін дії одноразового патенту - три, максимальний - сім календарних днів.
У разі, коли продаж товарів здійснюється протягом календарного року більше чотирьох разів, така діяльність вважається систематичною і зобов'язує громадян зареєструватися як суб'єкти підприємництва відповідно до чинного законодавства України
Якщо фізична особа укладає від двох до чотирьох угод купівлі-продажу власних автотранспортних засобів протягом календарного року, і ці угоди не посвідчені нотаріально, то вона зобов'язана подавати в органи Державної автоінспекції України одноразовий патент, що підтверджує сплату податку на промисел.
Приклад 1
Громадянин подав декларацію до ДПІ, у якій указав найменування та вартість товару, який передбачає реалізувати протягом 3-х днів.
№ пп. Найменування товару Кількість (шт.) Вартість одиниці товару (грн.) Сума належних до реалізації товарів
1. Костюм жіночий 1 580 580
2. Костюм чоловічий 3 450 1350
3. Сукня жіноча 2 190 380
4. Брюки 1 90 90
Сума податку на промисел:
1. Визначаємо суму належних до реалізації товарів: (580+1350+380+90=2400) грн.
1. Визначаємо суму податку на промисел :
(240 грн. х 10 %)/100% =240 грн.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.91р. №1251 //Відомості Верховної Ради (ВВР),1991.- №39.-ст.510 із змінами та доповненнями.
2. Митний кодекс України. - К., 2004.
3. Закон України № 1212 - XIV від 04.11.1999р. "Про Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України " у редакції Закону України № 2659 -III від 12.07.2001р.
4. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / за ред. Азарова М.Я. - К.: Експерт-Про, 2000.
5. Вишневский В.П. Налоги Украины: теория й практика- Донецк, 1997.
6. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навчальний посібник. - К.: Товариство "Знання" КОО, 1998.
7. Жадько В. Мала українсько-російська енциклопедія з податків. - К, 2000.
8. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник - Харьков: Консум 1997.
9. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /За заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Дія, 2000.
10. Податкова система України: Підручник/ В.М. Федосов, В.М. Опарін, Г.О. П'ятаченко та ін./ За ред. В.М. Федосова. - К.: Либідь, 1994. - с.22-24, 427.

 
 

Цікаве

Загрузка...