WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття податку, ознаки його і правові відмінності від збору і обов’язкового платежу. Мотиви і порядок оскарження дій посадових осіб податкових орган - Реферат

Поняття податку, ознаки його і правові відмінності від збору і обов’язкового платежу. Мотиви і порядок оскарження дій посадових осіб податкових орган - Реферат

адміністрації (інспекції), рішення якої оскаржувалося.
Якщо в місячний термін вирішити порушені у скарзі питання неможливо, голова (заступник голови) державної податкової адміністрації (інспекції) встановлює необхідний термін для розгляду скарги, про що повідомляється особа, яка подала скаргу. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у скарзі, не може перевищувати 45 днів.
Скарги на постанову у справі про накладення адміністративного стягнення розглядаються в десятиденний термін з дня їх надходження.
У разі незгоди особи з рішенням державної податкової адміністрації (інспекції), прийнятим за наслідками розгляду поданої скарги, воно може бути оскаржене у вищестоящій державній податковій адміністрації (інспекції) протягом одного року з моменту прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення керівника підприємства, установи, організації, громадянина з прийнятим рішенням.
Скарги, подані з порушеннямзазначеного терміну, не розглядаються державними податковими адміністраціями (інспекціями).
Порушений з поважної причини термін подання скарги може бути поновлений на підставі заяви особи керівником вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції), правомочним розглядати скаргу.
У разі коли платник податку відмовляється визнати висновки перевірки податкового органу або має зауваження до них і подав до державної податкової адміністрації (інспекції), працівники якої здійснювали перевірку, не пізніше ніж протягом десяти днів з дня складання акта перевірки обгрунтовані заперечення до акта перевірки щодо донарахованих перевіркою сум податку на прибуток чи додану вартість, сплата цих податків та фінансових санкцій зупиняється до прийняття рішення за результатами такого оскарження.
У разі незгоди суб'єкта оподаткування з рішенням державної податкової адміністрації (інспекції) щодо безспірного стягнення коштів таке стягнення може бути зупинене вищестоящою державною податковою адміністрацією (інспекцією) за умови подання скарги платником податку до державної податкової адміністрації (інспекції), яка приймала рішення, що оскаржується, не пізніше ніж протягом десяти днів з дня прийняття такого рішення і якщо є достатні підстави вважати, що рішення, яке оскаржується, не відповідає законодавству України. У разі коли платник податків ухилявся від сплати податків або існує реальна загроза несплати донарахованих перевіркою сум податків чи застосованих фінансових санкцій, зупинення стягнення не здійснюється.
Виконання рішення може бути зупинене повністю або частково із зазначенням конкретних сум податків, платежів, фінансових санкцій.
Рішення про зупинення стягнення донарахованих перевіркою сум податків чи зупинення виконання рішення про застосування фінансових санкцій приймає голова (заступник голови) вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції) на період до закінчення розгляду скарги, але не більше ніж на тридцять днів.
Подання скарги на постанову державної податкової адміністрації (інспекції) про накладення адміністративного стягнення протягом десяти днів з дня винесення постанови зупиняє виконання постанови про накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги.
Державна податкова адміністрація (інспекція) при розгляді скарги платника податків перевіряє законність і обгрунтованість оскаржуваного рішення і приймає одне з таких рішень:
1) залишає рішення, яке оскаржується, без змін, а скаргу без задоволення;
2) зупиняє виконання рішення, що оскаржується, і призначає переперевірку;
3) скасовує рішення, яке оскаржується, у разі його невідповідності актам законодавства;
4) зменшує розмір фінансових санкцій чи штрафів в межах, передбачених законом про відповідальність за податкове чи інше порушення.
За наслідками розгляду скарги на постанову у справі про накладення адміністративного стягнення державна податкова адміністрація (інспекція) приймає одне з таких рішень:
1) залишає постанову без змін, а скаргу без задоволення;
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
3) скасовує постанову і закриває справу;
4) зменшує розмір штрафу в межах, передбачених законодавчим актом про відповідальність за це правопорушення.
Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою державної податкової адміністрації (інспекції), неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).
Особа, яка подала скаргу на рішення державної податкової адміністрації (інспекції), має право:
1) особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги;
2) знайомитися з матеріалами перевірки;
3) подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті державною податковою адміністрацією (інспекцією), яка розглядає скаргу;
4) бути присутньою при розгляді скарги;
5) скористатися послугами адвоката або уповноваженого представника, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
6) одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги;
7) висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;
8) вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом неправомірних рішень;
9) відкликати або анулювати подану скаргу в будь-який час до прийняття рішення за наслідками розгляду скарги. Відкликання або анулювання скарги проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу.
У разі незгоди підприємства, установи, організації, громадянина з рішенням державної податкової адміністрації (інспекції), яка розглядала скаргу, це рішення може бути оскаржене в судовому порядку в термін, передбачений законодавством України.
Список використаної літератури
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир, ЖТІ, 2000. - 640 с.
2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. 768 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Бутниця Ф.Ф.- Житомир : ЖІТІ, 2000. - 608 с.
4. Бухгалтерський тиждень", 19 грудня 2005 р., № 51 (207), с. 35
5. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 1999. - 943 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...