WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Поняття податку, ознаки його і правові відмінності від збору і обов’язкового платежу. Мотиви і порядок оскарження дій посадових осіб податкових орган - Реферат

Поняття податку, ознаки його і правові відмінності від збору і обов’язкового платежу. Мотиви і порядок оскарження дій посадових осіб податкових орган - Реферат

надбавки, а їх, розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів.
За економічним змістом об'єкта оподаткування податки поділяються на три групи: податки на доходи, споживання й майно.
Податки на доходи стягуються з доходів фізичних та юридичних осіб. Безпосередніми об'єктами оподаткування є заробітна плата та інші доходи громадян, прибуток або валовий дохід підприємств.
Податки на споживання сплачуються не при отриманні доходів, а при їхвикористанні. Вони справляються у формі непрямих податків.
Податки на майно встановлюються щодо рухомого чи нерухомого майна.
Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки, вони поділяються на загальнодержавні та місцеві.
Загальнодержавні податки (схема 3) установлюють вищі органи влади, їх стягнення є обов'язковим на всій території країни незалежно від того, до якого бюджету (центрального чи місцевого) вони зараховуються.
Місцеві податки (схема 4) установлюються місцевими радами народних депутатів, їхня особливість полягає в тому, що на відміну від інших податків, чинним законодавством визначаються тільки види місцевих податків і зборів, їх граничні розміри, платників та порядок обчислення. Конкретні ж види податків для кожної місцевості, їхні ставки, порядок сплати встановлюють і визначають органи місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів.
Податки повинні бути основним інструментом держави для:
- регулювання економіки;
- стимулювання науково-технічного прогресу;
- формування доходів бюджету;
- обмеження росту цін та інфляції, тощо.
У сучасному підприємницькому механізмі основним призначенням податків повинен стати захист майнових прав та інтересів платників податків - юридичних і фізичних осіб, а також стимулювання та підвищення ефективності виробництва.
Структурно - логічна схема загальнодержавних податків і зборів
?
Структурно - логічна схема місцевих податків і зборів
2. Викладіть мотиви і порядок оскарження дій посадових осіб податкових органів на всіх рівнях. Види рішень, які приймаються по скаргах платників податку органами податкової служби України
Механізм оскарження дій податкових інспекцій визначено Положенням про порядок розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 11.12.96 р. №29 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації № 93 від 03.03.98 р.) (надалі - Положення).
Положенням визначено порядок розгляду органами державної податкової служби скарг платників податків на рішення державних податкових адміністрацій (інспекцій) про:
1) зупинення операцій за розрахунковими та іншими рахунками, відкритими для платників податків у банках та інших кредитних установах;
2) примусове стягнення не внесених у строк податків та інших платежів до бюджету;
3) застосування фінансових санкцій;
4) накладення адміністративних стягнень.
Дія цього Положення не поширюється на розгляд скарг підприємств, установ, організацій і громадян на зазначені рішення за наявності порушених кримінальних справ або щодо яких подано позови до арбітражного суду чи суду, а також на рішення податкової міліції.
Скарга може подаватись у письмовій формі на ім'я керівника вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції) до державної податкової адміністрації (інспекції), яка прийняла рішення, що оскаржується, чи безпосередньо до вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції).
Скарга, що надійшла, реєструється в державній податковій адміністрації (інспекції), яка прийняла рішення, що оскаржується, і протягом трьох діб надсилається разом із документами, необхідними для розгляду, до вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції), а саме:
1) на рішення державної податкової інспекції в районі, міжрайонної або об'єднаної державної податкової інспекції - до державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
2) на рішення державної податкової інспекції в районі міста з районним поділом, крім міст Києва та Севастополя,- до державної податкової інспекції в місті;
3) на рішення державної податкової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - до Державної податкової адміністрації України.
До документів, які повинна подати державна податкова адміністрація (інспекція), рішення якої оскаржується, до вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції), належать:
1) акт перевірки, за наслідками якої прийнято рішення;
2) рішення про застосування фінансових санкцій;
3) розпорядження про зупинення операцій по розрахунковому та інших рахунках, відкритих для платника податків у банку або іншій кредитній установі;
4) інкасове доручення (розпорядження) про безспірне стягнення коштів з рахунків платника податків або його дебіторів;
5) протокол про адміністративне правопорушення - порушення податкового законодавства;
6) постанова у справі про адміністративне правопорушення - порушення податкового законодавства;
7) зауваження та пояснення, якщо вони були подані особою під час перевірки і розгляду матеріалів перевірки та прийняття рішення чи винесення постанови, а також висновки державної податкової адміністрації (інспекції) щодо поданих зауважень і пояснень;
8) інші наявні у платника податків або державної податкової адміністрації (інспекції) документи і дані, що засвідчують обставини справи.
Зазначені документи, за винятком висновків, подаються в копії.
Скарги, що безпосередньо подаються до вищестоящої державної податкової адміністрації (інспекції), розглядаються на підставі доданих до них документів, а також рішень, які приймалися за скаргою раніше, та інших документів, необхідних для розгляду скарги. У разі необхідності орган державної податкової служби, що уповноважений розглядати скаргу, може витребувати від особи, яка оскаржує рішення, додаткові документи. При цьому скарга розглядається у терміни, зазначені у пункті 4 Положення, з дати надходження витребуваних документів.
Пунктом 4 Положення визначено, що розгляд скарг, за винятком скарг на постанови про накладення адміністративних стягнень, і прийняття рішень відбувається у місячний термін з дня надходження скарг. Прийняте рішення за наслідками розгляду скарги надсилається особі, яка її подала, і державній податковій

 
 

Цікаве

Загрузка...