WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Пільги при сплаті податку на додану вартість - Контрольна робота

Пільги при сплаті податку на додану вартість - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни "Податкова система"
на тему:
"Пільги при сплаті податку
на додану вартість"
ПЛАН
1. Поняття про податок на додану вартість
2. Поняття про пільги при склаті податку на додану вартість,
їх огляд
Список використаної літератури
1. Поняття про податок на додану вартість
Податок на додану вартість (ПДВ) є загальнодержавним, непрямим податком на споживну вартість, що справляється з юридичних та фізичних осіб. ПДВ є відносно молодим податком. Він був розроблений і запроваджений вперше у Франції у 1954 р. Сплата податку на додану вартість у більшості країн визначається характером угоди, а фінансовий стан платника не береться до уваги. Поширене застосування диференційованих ставок. Зокрема, у Франції діють кілька ставок ПДВ: основна ставка - 18,6%, збільшена ставка - 22%, знижена ставка - 7% (на товари культурного вжитку). При цьому ПДВ доповнюється рядом непрямих акцизів та мит.
В Україні податок на додану вартість почав справлятися з 1992 р. і зараз стягується на основі Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р. ПДВ є частиною новоствореної вартості, який сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг.
Платниками цього податку є:
- особи, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) яких протягом будь-якого періоду з останніх двадцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- особи, які ввозять (пересилають) товари на митну територію України або отримують від нерезидента роботи (послуги) для їх використання або споживання на митній території України;
- особи, які здійснюють на митній території України підприємницьку діяльність з торгівлі за готівку незалежно від обсягів продажу; особи, які на митній території України надають послуги, пов'язані з транзитом продукції згідно із законами України з питань оподаткування. Всі платники податку сплачують податок на додану вартість на однакових умовах, незалежно від того, в якій валюті провадяться розрахунки.
2. Поняття про пільги при склаті податку на додану вартість,
їх огляд
Пільги за податком на додану вартість передбачені на послуги, які надаються у лікувальних закладах, закладах освіти, архівних установах, у сфері соціального захисту дітей, людей похилого віку, інвалідів, службах зайнятості. Надаються пільги на операції з продажу товарів спеціального призначення для інвалідів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, путівок на санаторно-курортне лікування, послуг з доставки пенсій та грошової допомоги, а також робіт з будівництва житла за рахунок коштів інвесторів для військовослужбовців, ветеранів війни та членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків.
Звільняються від оподаткування обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), включаючи імпортовані, що використо-
вуються для виготовлення продукції за контрактом N 1346/38, а також обороти з реалізації кінцевої продукції, яка реалізується постачальнику для виконання цього контракту. Перелік підприємств, які беруть участь у виготовленні продукції (робіт, послуг) за цим контрактом, номенклатура і обсяги товарів, на які поширюється дія статті 1 цього Закону, затверджується Кабінетом Міністрів України. Порядок здійснення контролю за застосуванням пільг встановлюється Кабінетом Міністрів України. Закон України
"Про надання пільг щодо обкладання податком на додану вартість продукції (робіт, послуг), що вироб-
ляється за контрактом N 1346/38", статті 1, 2
Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України. Закон України
"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподатку-
вання", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про гуманітарне і техніко-економічне співробіт-
ництво
Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України. Закон України
"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподатку-
вання", Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюд-
женню ядерної зброї
Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України. Закон України
"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподатку-
вання", Рамкова Угода між Урядом України та Урядом ФРН про консуль-
тування і технічне співро-
бітництво
Звільнення від сплати податку учасників Програми, згідно з Законом України. Закон України
"Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподатку-
вання", Програма технічної допомоги Європей-
ського Співтова-
риства (TACIS)
Звільнення від сплати податку учасників Угоди, згідно з Законом України. Закон України
"Про внесення змін і доповнень до Закону
Української РСР "Про систему оподатку-
вання", Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав -учасниць СНД
Не підлягають обкладанню податком на додану вартість сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш". Закон України
"Про деякі питання валютного регулювання та оподатку-
вання суб'єктів експериме-
нтальної зони "Сиваш"
Не є об'єктом оподаткування операції з:
випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування, включаючи приватизаційні та компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, житлові чеки, земельні бони та деривативи; обміну зазначених цінних паперів на інші цінні папери;
розрахунково-
клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів; Закон України
"Про податок на додану вартість", пп. 3.2.1 п. 3.2
не є об'єктом оподаткування операції з:
передачі майна орендодавця (лізингодавця), що є резидентом, у користування орендарю (лізинго-
отримувачу) згідно з умовами договору оренди (лізингу) та його повернення орендодавцю (лізингодавцю) після закінчення дії такого договору; Закон України
"Про податок на додану вартість", пп. 3.2.2 п. 3.2
не є об'єктом оподаткування операції з:
сплати орендних (лізингових) платежів за умовами договору фінансової оренди (лізингу) або за умовами договору оренди

 
 

Цікаве

Загрузка...