WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в системі органів оперативного управління бюджетом - Реферат

Державна податкова служба України в системі органів оперативного управління бюджетом - Реферат

ланка;
- державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - середня ланка;
- державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції - базова ланка.
Головними завданнями державної податкової служби України є:
- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);
- внесення в установленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;
- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;
- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.
На вищу ланку покладається завдання організації та інструктивного і методичного забезпечення податкової роботи в країні, а також контроль за діяльністю податкових органів. Відповідно до чинного законодавства Державна податкова адміністрація України виконує такі функції:
1) організовує роботу державних податкових адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану з:
- контролем за додержанням законодавства про податки, інші платежі, валютні операції, за дотриманням порядку розрахунків зі споживачами з використанням електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем і товарно-касових книг, лімітів готівки в касах та її використанням для розрахунків за товари, роботи, послуги; з контролем за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та ліцензій, патентів, інших спеціальних дозволів на ведення окремих видів підприємницької діяльності;
- обліком платників податків, інших платежів;
- виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;
- боротьбою з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти та методичні рекомендації з питань оподаткування;
3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків;
4) роз'яснює через засоби масової інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки, інші платежі;
5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;
6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну допомогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;
7) організовує роботу зі створення інформаційної системи ав-томатизованих робочих місць, інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт органів державної податкової служби;
8)розробляє основні напрями, форми і методи проведення перевірок щодо додержання податкового та валютного законодавства;
9) у разі виявлення фактів, що свідчать про організовану злочинну діяльність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам з боротьби з організованою злочинністю;
10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх розслідування не належить до компетенції податкової міліції;
11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Державного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;
12)вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів стосовно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнародні договори з питань оподаткування;
13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і надсилає до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним но-мером та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб.
Список використаної літератури
1. Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року. - К.: Право, 1996.
2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" №83/98. - ВР від 5.02.98 // відомості Верховної Ради України. - 1998. - №29.
3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" // відомості ВРУ. - 1993. - №5.
4. Закон України "Про державний бюджет України на 2000 рік" // Офіційний вісник України. - 2000. - №11.
5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Відомості ВРУ. - 1991. - №29.
6. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами". №2181-ІІІ від 21.12.2000р. // Вісник податкової служби України. - 2001. - №9.
7. Звіт "Про роботу Державної податкової інспекції в м.Тернополі за 9 місяців 2001 року."
8. Виступ Голови Державної податкової адміністрації України на Всеукраїнській
9. Нечай Н. ДПА України - чотири роки // Вісник податкової служби України. - 2000. - №40.
10. Приймак О., Сисоєв В. Які ж права має податкова міліція? // Урядовий кр'єр. - 1998. - №190.
11. Романов І. Реформування податкової служби в області в контексті адміністративної реформи держави // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2001. - №2. - ч.1.
12. Азаров М.Я. та інші. Все про податки: Довідник. - К.: Експерт Про, 2000.
13. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів, Каменяр. - 2000.
14. Буряковський В.В. и др. Налоги: Уч.пособие. - Днепропетровск: "Порош", - 1998.
15. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В. та інші. Контроль і ревізія. Підручник. - Житомир, ЖІТІ, 2000.
16. Юрій С.І., Бескид Й.М., Плішко І.В. Державний бюджет України: Навч.посіб. - Тернопіль: ТОВ "ЦМДС". - 1998.
17. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Харьков: Консум, - 1997.
18. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні. За заг.ред. М.Я.Азарова. Навч. посіб. - К.: "Дія". - 2000.
19. Суторміна В.М. та інші. Держава - податки - бізнес. Монографія / В.М.Суторміна, В.Н.Федосов, В.Л.Андрущенко. - К.: Либідь, 1992.
20. Федосов В.М. Податкова система України. - К.: Либідь, 1994р.

 
 

Цікаве

Загрузка...