WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Державна податкова служба України в системі органів оперативного управління бюджетом - Реферат

Державна податкова служба України в системі органів оперативного управління бюджетом - Реферат

ДПС.
Податкова міліція здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову діяльність, кримінально-процесуальну та охоронну функції. Завданнями податкової міліції є:
- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адмінпорушення;
- розшук платників, які ухиляються від сплати податків та інших платежів;
- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;
- забезпечення і гарантування безпеки діяльності працівників органів ДПС, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків [13,с.138].
Органи державної податкової служби (ПМ) наділені згідно закону правом:
- здійснювати на підприємствах, установах і організаціях перевірки грошових документів, достовірності інформації;
- одержувати безоплатно копії документів про фінансово-господарську діяльність;
- одержувати безоплатно необхідні відомості для формування ДРФО і видавати дозволи на здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
- обстежувати будь-які виробничі, складські чи торговельні приміщення;
- одержувати дані від Держмитслужби про ввіз на територію України імпортних товарів;
- вимагати від керівників підприємств усунення виявлених порушень, контролювати їх виконання;
- вилучати (із залишенням копій), документів, що свідчать про приховування чи закінчення об'єктів оподаткування;
- застосовувати до підприємств, установ фінансові санкції у вигляді стягнень та адмінштрафів;
- надавати в межах своїх повноважень відстрочки та розстрочки сплати податків, а також приймати рішення в процедурах санації та прощення її;
- матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу у боротьбі з порушенням податкового законодавства.
Аналізуючи права податкової служби, я хочу зауважити, що на рівні закону потрібно встановити чіткі межі застосування податковими органами права надавати відстрочки та розстрочки у сплаті податків на умовах податкового кредиту з врахуванням фінансового стану платника. Слід чітко визначити у Законі категорії платників і умови подання їм відстрочки, оскільки вирішувати питання про надання податкових пільг на рівні районної податкової інспекції - значно простіше, ніж на рівні Кабінету Міністрів чи Верховної Ради.
Найбільше у новому законі про ДПА мене дивує п.16 ст."матеріально і морально заохочувати громадян, які надають допомогу у боротьбі з порушенням податкового законодавства". З одного боку допомагати у боротьбі це добре, але з іншої - за це заохочувати. Ну нехай матеріально - грошей дадуть. А морально? Це ж напевно у центрах міст з'являтимуться дошки "Заслужений фіскал" або "Кращий фіскал нашого району", де кожен зміг би підійти і ... Але я вважаю, що такі методи боротьби з порушенням податкового законодавства не повинні бути пріоритетними у роботі податкових органів.
Обов'язки податкової служби, доцільно було б розглядати на прикладі податкової міліції, оскільки вони випливають із самої структури, завдань та функцій цього органу. Отже, для виконання поставлених завдань податкова міліція:
1) приймає і реєструє заяви, повідомлення про порушення віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;
2) здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в медах своєї компетенції;
3) виявляє причини, умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування та вживає заходів щодо їх усунення;
4) забезпечує безпеку працівників органів ДПС та їх захист від протиправних посягань пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;
5) запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників ДПС;
6) збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушення податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням [13,с.149].
Податкова міліція у своїй діяльності має керуватися законами:
- як орган податкової служби - Законом "Про державну податкову службу України";
- як оперативно-розшуковий підрозділ - Законом від 18.02.1992р. "Про оперативно-розшукову діяльність" (з наступними змінами і доповненнями);
- як орган дізнання і поперднього слідства - Кримінально-процесуальним кодексом України, Кримінальним кодексом України, іншими кримінально-правовими і процесуальними актами.
Питання функцій органу виконавчої влади досить часто формувалося у працях з теорії державного управління. Однак, функції органів податкової служби як органів виконавчої влади досліджувались недостатньо. Державна податкова служба існує порівняно короткий час, і практичні результати впроваджувались без достатнього наукового аналізу та обгрунтування. Саме тому в останні роки проблемі функцій ДПС приділяється значна увага як серед працівників податкових органів, так і платників податків.
Розглянемо функції ДПСУ. Їх перелік законодавчо закріплений у Законі "Про державну податкову службу в Україні" і викладається окремо щодо рівнів податкових органів.
Розгляд функцій ДПС я хочу провести шляхом їх на основні і похідні:
Основними функціями податкових органів є:
1) здійснення безпосереднього контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати податків;
2) забезпечення реєстрації та обліку платників податків, інших платежів, правильності їх обчислення;
3) обслуговування платників податків.
Виділення саме цих функцій як головних зумовлене тим, що їх виконання є головним завданням податкових органів. Безпосереднє їх виконання покладено на державні податкові адміністрації (інспекції), які і працюють з платниками.
До похідних слід віднести наступні:
- прогнозування, аналіз надходження податків;
- організація роботи ДПА і ДПІ;
- здійснення заходів по добору кадрів до податкових органів;
- отримання, облік і обробка інформації;
- запобігання злочинам і іншим правопорушенням у сфер оподаткування;
- координація діяльності з фінансовими органами, органами Державного Казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, установами банків, а також податковими службами інших країн;
- внесення пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;
- видання нормативних актів та методичних рекомендацій з питань оподаткування;
- внутрівідомчий контроль.
При цьому законотворча, методична функції, організація роботи та процесуальні сторони діяльності державних податкових інспекцій виключно належить ДПА України.
Дещо ширше, я хочу розглянути основніфункції ДПС.
Основною функцією податкових органів є здійснення контролю за дотриманням законодавства про податки, інші платежі до бюджетів і внески до державних цільових фондів.
За

 
 

Цікаве

Загрузка...