WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

рахунків:
23 "Виробництво"
26 "Готова продукція"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
49 "Страхові резерви"
70 "Доходи від реалізації"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
90 "Собівартість реалізації"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
96 "Витрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
98 "Податки на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
49 "Страхові резерви"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
98 "Податки на прибуток"
Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства
Обліково-аналітичний процес завершується складанням бухгалтерської (фінансової) звітності про діяльність господарюючого суб'єкта, яка складається відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Звітність підприємства (господарюючого суб'єкта) - це система взаємопов'язаних економічних показників, що характеризують діяльність підприємства за певний звітний період (місяць, квартал, рік) та його фінансовий і майновий стан на конкретну дату. За видами її поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), статистичну і податкову. Складається звітність за даними первинної документації, облікових регістрів, вибіркових і суцільних спостережень та інших джерел інформації.
Підприємницька діяльність (підприємництво) - це самостійна діяльність громадян та їх об'єднань, спрямована на отримання прибутку. Здійснюється вона громадянами на свій ризик під майнову відповідальність, передбачену у певних межах нормами права. В основу цієї діяльності покладено об'єднання зусиль, фінансових коштів і матеріальних ресурсів, дострокову гарантію збуту товарів, систематичне оновлення товарів, науково-виробничу, торговельну кооперацію, участь у прибутках, розподілі технічних інвестицій і комерційних ризиків.
Квартальна бухгалтерська звітність подається підприємствами не пізніше 17 числа місяця, наступного за звітним періодом, річна - не пізніше 5 лютого наступного за звітним року, а підприємствами, до складу яких входять філії, представництва, відділення, інші відоособлені підрозділи, що перебувають на окремому балансі, відповідно - до 20 числа та 20 лютого. Строки бухгалтерської звітності у зазначених межах встановлюють органи, у сфері управління (віданні) яких перебувають підприємства або засновники підприємства.
Для підприємств і організацій (крім малих підприємств, банків і бюджетних установ), що є юридичними особами і виділені на окремий баланс філіями, представництвами, відділеннями та іншими відособленими підрозділами, передбачено обсяг типових форм квартального бухгалтерського звіту у такому складі:
Баланспідприємства (форма №1);
Звіт про фінансові результати підприємства (форма №2).
Малим підприємствам, незалежно від форм власності встановлено такий обсяг типових форм квартального звіту:
Баланс (форма №1-м);
Звіт про фінансові результати (форма №2-м).
Основні техніко-економічні показники КП "Казка" та їх аналіз
Показники І півріччя 2000р І півріччя 2001р відхилення
+ %
1. Товарообіг всього (тис. грн.)
- роздрібна торгівля
- громадське харчування
2. Основні виробничі фонди (тис. грн.)
а) - І група
- ІІ група
- ІІІ група
б) - активна частина
- пасивна частина
в) - знос основних фондів
3. Фондовіддача (стр.1 : стр.2) грн.
4. Фондоємкість (стр. 2 : стр.1) грн.
5. Питома вага активної частини
(стр. 2
6. Питома вага пасивної частини
(стр.
7. Питома вага І групи в основних фондах
8. Питома вага ІІІ групи в основних фондах
9. Коефіцієнт зносу основних фондів
(стр. 2 в : 2), %
10. Коефіцієнт придатності основних фондів, %
11. Чисельність чоловік
12. Фондоозброєність (стр. 2 : 11), грн.
13. Фонд оплати праці, тис. грн.
14. Середня заробітня плата одного працюючого в місяць, грн.
15. Продуктивність праці (стр. 1 : 11), грн.
16. Прибуток, тис. грн. 33,0
13,0
20,0
31,3
28,3
-
3,0
3,0
28,3
14,7
1,05
0,95
9,6
90,4
90,4
9,6
47,0
53,0
12
2608
4,2
58
2750
0,1 42,4
12.4
30,0
51,5
28,3
-
23,2
23,2
28,3
14,7
0,82
1,21
45,0
55,0
55,0
45,0
28,5
71,5
12
4292
5,5
76
3533
- +9,4
0,6
+10
+20,2
+20,2
-
+20,2
+20,2
-
-
0,23
+0,26
+35,4
35,4
35,4
+35, 4
-18,5
+18,5
-
+1684
+1,3
+18
+783
-0,1 128,5
95,4
150
164,5
100
-
773,3
773,3
100
100
78,1
127,4
-
-
-
-
-
-
164,6
130,9
131,0
128,5
-
КП "Казка" за І півріччя 2001 року реалізувало продукції на суму 42,4 тис. грн. або на 9,4 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року або темп росту товарообігу склав 48,5 %. Все це відбулося за рахунок збільшення реалізації продукції громадського харчування - або продукції власного виробництва. В зв'язку з тим, що продукція власного виробництва - це кондиторські вироби, то можна сказати, що власна продукція зросла в 1,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року.
Динаміка росту продукції власного виробництва
за І півріччя 2001р.
Основні виробничі фонди за І півріччя 2001 року оновилися і виросли на 64,5% порівняно з минулим роком, в той час, як пасивна частина залишилась незмінною, активна частина зросла на 20,2 тис. грн. Питома вага активної частини зросла порівняно з минулим роком на 35, 4%.
Продуктивність праці, тобто товарообіг на 1 працівника зросла порівняно з минулим роком за перше півріччя на 783 грн. або 28,5%.
Підприємство працює без збитків, але не має прибутків тому, що громадське харчування не є прибутковим. КП "Казка" працює над вдосконаленням своєї технології і вишукує резерви для кращої і ефективнішої роботи, розширює асортимент кондитерських виробів і вдосконалює якість випускаючої продукції.
Висновок
КП "Казка" - одне з кращих підприємств громадського харчування і зуміло зберегти свою специфіку роботи в тяжких ринкових умовах господарювання. На сьогоднішній день - це єдине в місті дитяче кафе, яке обслуговує в основному найменших жителів Коломиї - дітей. Перспектива у підприємства непогана і аналізуючи діяльність підприємства можна сказати, що керівництво працює над вдосконаленням технології виробництва, дбає про людей, тому що покращує: полегшує роботу працівників вводячи нову техніку і технологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітної плати. У зв'язку з введенням в дію нового обладнання підприємство має можливість нарощувати об'єм виробництва.

 
 

Цікаве

Загрузка...