WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

період.
За дебетом рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображається сума визнаних витрат на оплату праці, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - витрат, що відносяться до виробничих накладних адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фін. результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки:
811 "Виплати за окладами й тарифами"
812 "Премії та заохочення"
813 "Компенсаційні виплати"
814 "Оплата відпусток"
815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу"
816 "Інші витрати на оплату праці"
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
47 "Забезпечення наступних витрат і платежів"
66 "Розрахунки з оплати праці" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
79 "Фінансові результати"
91 "Загальновиробничі результати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
Заробітна плата має дві форми - погодинна та відрядна. Погодинна оплата праці - це оплата за відпрацьовані години з врахуванням кваліфікації та розряду працівника, а відрядна - це оплата за кількість вилученої продукції по відрядних розцінках.
КП "Казка" використовує погодинну заробітну плату, яка ведеться в книзі по зарплаті.
Облік розрахунків з бюджетом та позабуджетними органами
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" призначено для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету.
Порядок справляння таких платежів регулюється чинним законодавством.
За кредитом рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами" відображаються нараховані платежі до бюджету, за дебетом - належні до відшкодування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо.
Рахунок 64 "Розрахунки за податками й платежами" має такі субрахунки:
641 "Розрахунки за податками"
642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"
643 "Податкові зобов'язання"
644 "Податковий кредит"
Рахунок 64 "Розрахунки за податками і платежами" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
17 "Відстрочені податкові активи"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
74 "Інші доходи"
98 "Податки на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
17 "Відстрочені податкові активи"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
74 "Інші доходи"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційноїдіяльності"
98 "Податки на прибуток"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальненняінформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.
За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:
821 "Відрахування на пенсійне забезпечення"
822 "Відрахування на соціальне страхування"
823 "Страхування на випадок безробіття"
824 "Відрахування на індивідуальне страхування"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
47 "Забезпечення наступних витрат і платежів"
65 "Розрахунки за страхуванням" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
79 "Фінансові результати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
На рахунку 98 "Податки на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності, та надзвичайних подій.
За дебетом рахунку відображається сума нарахованих податків на прибуток, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки:
981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"
982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"
Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).
На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.
Рахунок 98 "Податки на прибуток" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
64 "Розрахунки за податками й платежами" за кредитом з дебитом рахунків:
64 "Розрахунки за податками й платежами"
79 "Фінансовий результат"
Облік фінансового результату діяльності
Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати, підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку 79 - при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки" (непокриті збитки).
Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:
791 "Результат основної діяльності"
792 "Результат фінансових операцій"
793 "Результат іншої звичайної діяльності"
794 "Результат надзвичайних подій"
Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує
за дебетом з кредитом

 
 

Цікаве

Загрузка...