WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

постачальниками та підрядниками"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
76 "Страхові платежі"
97 "Інші витрати"
за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Зобов'язання з оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
65 "Розрахунки з страхування"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
76 "Страхові платежі"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 31 "Рахунки в банках" призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, які можуть бути використані для поточних операцій.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" має такі субрахунки:
311 "Поточні рахунки в національній валюті"
312 "Поточні рахунки в іноземній валюті"
313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"
314 "Інші рахунки в банку в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 31 "Рахунки в банках" відображається надходження грошових коштів, за кредитом - їх використання.
Рахунок 31 "Рахунки в банках" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
34 "Короткострокові векселі одержані"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки з страхування"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
76 "Страхові платежі"
97 "Інші витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
18 "Інші необоротні активи"
24 "Брак у виробництві"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
53 "Зобов'язання з оренди"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки з страхування"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
69 "Доходи майбутніх періодів"
76 "Страхові платежі"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витратиопераційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Підприємство здійснює розрахунки з іншими підприємствами та фінансовими органами через розрахунковий рахунок в банку та касу на підприємстві. КП "Казка" веде щоденно касову книгу, де заносяться всі доходи в касу по ордерах та розхід окремо по кожному виду та підприємству. З кредиторами підприємство розраховується через банк або через касу згідно існуючих положень
Облік нематеріальних активів
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.
До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від підприємства) та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб, чи надання в оренду іншим особам.
За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю та сума дооцінки таких активів, за кредитом - вибуття в наслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" має такі субрахунки:
121 "Права користування природними ресурсами"
122 "Права користування майном"
123 "Права на знаки для товарів і послуг"
124 "Права на об'єкти промислової власності"
125 "Авторські та суміжні з ними права"
126 "Гудвіл"
127 "Інші нематеріальні активи"
Рахунок 12 "Нематеріальні активи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
68 "Розрахунки з іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом здебетом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
42 "Додатковий капітал"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Облік праці і її оплати
Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначено для узагальнення інформації про витрати на оплату праці за звітний

 
 

Цікаве

Загрузка...