WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту - Реферат

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" ведеться за видами довгострокових фінансових вкладень та об'єктами інвестування. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про довгострокові фінансові вкладення в об'єкти як на території країни так і за кордоном.
Рахунок 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
18 "Інші необоротні активи"
19 "Негативний гудвіл"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
12 "Нематеріальні активи"
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
60 "Короткострокові позики"
68 "Розрахунки з іншими операціями"
85 "Інші затрати"
96 "Втрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" має такі субрахунки:
151 "Капітальне будівництво"
152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"
153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів"
154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
155 "Формування основного стада"
За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).
Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів, а також за окремими об'єктами капітальних вкладень (інвентарними об'єктами).
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" кореспондує
за дебетом зкредитом рахунків:
13 "Знос необоротних активів"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
33 "Інші кошти"
37 "Розрахунки з різними дебіторами "
39 "Витрати майбутніх періодів"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів"
48 "Цільове фінансування"
50 "Довгострокові позики"
53 "Довгострокові зобов'язання з оренди"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
94 "Інші витрати операційной діяльності"
95 "Фінансові витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
10 "Основні засоби"
11 "Інші необоротні матеріальні активи"
12 "Нематеріальні активи"
28 "Товари"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
60 "Короткострокові позики"
64 "Розрахунки за податками і платежами"
85 "Інші затрати"
97 "Інші витрати"
99 "Надзвичайні витрати"
Облік готової продукції і реалізації
На рахунку 28 "Товари" ведеться облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу. Цей рахунок використовують в основному збутові, торгові та заготівельні підприємства і організації, а також підприємства громадського харчування.
На промислових та інших виробничих підприємствах рахунок 28 "Товари" застосовуєтьсч для обліку будь-яких виробів матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу або коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включається до собівартості готової продукції, що виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.
Постачальницькі, збутові, торгові підприємства та організації на рахунку 28 "Товари" ведуть облік також покупної тари власного виробництва, крім інвентарної тари, що служить для виробничих чи господарських потреб, і облік якої ведеться на рахунку на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи" чи 20 "Виробничі запаси"
Рахунок 28 "Товари" має такі субрахунки:
281 "Товари на складі"
281 "Товари в торгівлі"
283 "Товари на комісії"
284 "Тара під товарами"
285 "Торгова націнка"
Рахунок 28 "Товари" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
27 "Продукція с/г виробництва"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
46 "Неоплачений капітал"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками іплатежами"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
71 "Інший операційний дохід"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
20 "Виробничі запаси"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
42 "Додатковий капітал"
80 "Матеріальні витрати"
85 "Інші затрати"
90 "Собівартість реалізації"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
99 "Надзвичайні витрати"
Реалізація продукції проходить через використання касового апарату. Вся реалізована продукція за день сумується в касовому апараті і в кінці робочого дня робиться касовий звіт, дані заносяться в книгу по касових апаратах, а також кожен місяць підприємство звітується в податкові органи про використання касового апарату. В звітах вказується також сума виручки та сума ПДВ.
Облік грошових коштів і розрахунків
Рахунок 30 "Каса" призначений для узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів в касі підприємства.
Рахунок 30 "Каса" має такі субрахунки:
301 "Каса в національній валюті"
302 "Каса в іноземній валюті"
За дебетом рахунку 30 "Каса" відображається надходження грошових коштів у касу підприємства, за кредитом - виплата грошових коштів із каси підприємства.
Рахунок 30 "Каса" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
14 "Довгострокові фінансові інвестиції"
15 "Капітальні інвестиції"
16 "Довгострокова дебіторська заборгованість"
30 "Каса"
31 "Рахунки в банках"
34 "Короткострокові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
41 "Пайовий капітал"
42 "Додатковий капітал"
45 "Вилучений капітал"
46 "Неоплачений капітал"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
63 "Розрахунки з

 
 

Цікаве

Загрузка...