WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інвентаризація - Реферат

Інвентаризація - Реферат

питання проведення річної інвентаризації, керівник підприємства виходить із того, що вона може не проводитися тільки в тих місцях зберігання і виробництва (переробки) ТМЦ, де вона проводилась не раніше, ніж 1 жовтня звітного року;
· зміни матеріально відповідальних осіб (на день прийому-передачі справ);
· встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів);
· при колективній (бригадній) матеріальній відповідальності проведення інвентаризації обов'язково у разі зміни керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади) більше половини його членів, а також за ви-могою хоча б одного члена колективу (бригади);
· у разі одержання відмови постачальника задовольнити претензію щодо недовантаження товарів або при одержанні від покупця претензії щодо недовантаження товарів проводиться вибіркова інвентаризація тих товарів, на які заявлені вказані претензії;
· припису судово-слідчих органів, у перший після отримання припису день, якщо пізніший строк не зазначений в самому приписі;
· виникнення техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ); ;
· передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на дату передачі).Рішення про передачу оформляється відповідно до постанови уряду про порядок передачі підприємств, організацій. Для передачі складається переда-вальний баланс. Слід враховувати те, що інвентаризація може не проводитися у разі передачі підприємств та їх структурних підрозділів в межах одного органу, до сфери управління якого належать ці підприємства, за згодою сторони, яка приймає це підприємство);
· у разі ліквідації підприємства - на дату, вказану в рішенні про ліквідацію підприємства. Дуже важливим моментом при проведенні обов'язкової інвентаризації є те, що інвентаризації підлягають також майно і матеріальні цінності, що не належать підприємству, облік яких ведеться на позабалансових рахунках. При цьому один примірник належно оформлених документів надсилається .власнику цього майна.
Добровільна інвентаризація проводиться у випадках, коли на те виникає необхідність. Час і об'єкти інвентаризації визначає керівник підприємства своїм письмовим розпорядженням.
Методи проведення інвентаризації наступні.
Метод безперервної (перманентної) інвентаризації, який полягає в тому, що інвентаризацію на підприємстві проводять безперервно протягом усього року. Для її проведення необхідно визначити номенклатуру товарно-матеріальних. цінностей, з тим щоб протягом року всі цінності були проінвеитаризовані. Це дає змогу не тільки здійснювати систематичний контроль за наявністю, зберіганням і використанням цінностей на складах, а й виявляти недоліки та помилки в їх аналітичному (кількісному) обліку.
Заслуговує на увагу так званий книжний метод інвентаризації. При цьому методі проведення інвентаризації цінностей на складах передбачає застосування спеціальних книг, побудованих за принципом оборотних відомостей, де друкарським способом зазначено орієнтовну (сталу) но-менклатуру цінностей.
Комісії залишається порахувати ТМЦ та проставити кількість та ціни у цій книзі. Такий метод проведення інвентаризації особливо ефективний для спеціалізованих складів із постійною номенклатурою цінностей. Під час першої інвентаризації цінностей у цих .відомостях відображають наявність цінностей звичайним способом, а при подальших на вкладках тільки зазначають їх вартість та кількість.
Не менш цікавою є інвентаризація за методом використання партіонних та книжних карток. У разі використання такого методу члени комісії добирають цінності у порядку, зручному для перевірки, і водночас комісія заповнює на ці цінності інвентарні ярлики, де зазначають назву цінностей, їхні номенклатурні номери, коди та інші реквізити. Потім ці ярлики використовують для складання описів.
Ярлики заповнюються в одному примірнику і після складання описів зберігаються разом із цінностями. На зворотному боці формипередбачена таблиця, в якій відображається рух товарно-матеріальних цінностей під час інвентаризації. Як бачимо, такий метод проведення інвентаризації дозволяє не припиняти роботу складів на момент проведення інвентаризації, що актуально для підприємств з безперервним виробничим циклом.
Серед комп'ютерних методів проведення інвентаризації особливо цікавим є метод маркування, за яким на початку інвентаризації матеріально відпові-дальні особи за даними маркування на тарі проставляють кількість і ціну того чи іншого видуцінностей. Після чого інвентаризаційна комісія перевіряє нанесену інформацію про цінності в натурі, порівнюючи ці дані з даними маркування.
Наразі, як би не було механізовано й автоматизовано процес інвентаризації, традиційні способи - обмірювання, перерахунок та переважування - завжди залишаться необхідними і незамінними процедурами при її проведенні.
На сьогодні затверджено зовсім мало форм, необхідних для оформлення ре-зультатів інвентаризації. Тому багато форм товариству довелося запозичити із минулого (форми, які були затверджені Мінстатом СРСР), дещо мо-дернізувавши їх, де це потрібно, з метою пристосування їх до вимог українського законодавства.
Таблиця 1. Перелік форм первинних документів, що оформляються під час проведення повної інвентаризації
№ пп Повна назва документа Строк зберігання К-сть примірн. Примітка
1 Наказ на проведення інвентаризації Зр. 1
1. 2 Розписка 3р. За потребою
2. 3 Інвентарний ярлик Зр. За кільк. груп. ТМЦ
3. 4 Картка № складського обліку матеріалів 3 р. 1 Типова формаМ-12
4. 5 Інвентаризаційний опис основних фондів 3р. 1
5. 6 Акт на списання основних засобів Зр. 3 Тип. Ф. 03-3
6. 7 Порівняльна відомість результату інвентаризації основних засобів 3р. 1
7. 8 Акт інвентаризації товарів відвантажених Зр. 1
8. 9 Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання Зр. 2
9. 10 Акт інвентаризації матеріалів і товарів, що перебувають у дорозі 3р. 1
10. 11 Акт інвентаризації незакінчених ремонтів основних засобів 3р. 1
11. 12 Акт інвентаризації витрат майбутніх періодів та резервів майбутніх витрат і платежів 3р. 1
12. 13 Акт інвентаризації наявності грошових коштів, цінних паперів та інших цінностей, сцо

 
 

Цікаве

Загрузка...