WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків по податках - Реферат

Облік розрахунків по податках - Реферат

переплати за податками на рахунок у банку 31 64
Зараховано як поточні фінансові інвестиції переплату за податками і платежами 35 64
Пред'явлено претензію з приводу неправильного нарахування податків і платежів 37 64
Відображення податків і платежів, пов'язаних з витратами майбутніх періодів 39 64
Анулювання бюджетного фінансування 48 64
Зарахування відстрочених податкових зобов'язань до поточної податкової заборгованості 54 64
Повернення переплати за податками шляхом погашення |виданого підприємством короткострокового векселя 62 64
Переоформлено заборгованість постачальникам на заборгованість перед бюджетом на основі акта взаємозвірки розрахунків 63 64
Зараховано переплату за податками у погашення заборгованості за страхуванням 65 64
Утримано із зарплати прибутковий податок з громадян 66 64
Нараховано податок з доходу (дивідендів) 67 64
Зараховано до бюджету кредиторську заборгованість, за якою минув строк позовної давності 68 64
Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін. податки при реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг 70 64
Нараховано ПДВ з доходу від реалізації інших оборотних активів 71 64
Нараховано ПДВ, акцизний збір та ін. податки при реалізації майнових комплексів, необоротних активів 74 64
1 2 3
Нараховано фінансові санкції напідприємствах, які не використовують рахунки класу 9 84 64
Нараховано податок на прибуток на підприємствах, які не використовують рахунки класу 9 85 64
Нараховано податки і збори, які включають до загальновиробничих витрат 91 64
Те ж щодо загальногосподарських витрат 92 64
Теж щодо витрат на збут 93 64
Нараховано фінансові санкції на підприємствах, які використовують рахунки класу 9 94 64
Нараховано податок на прибуток на підприємствах, які використовують рахунки класу 9 98 64
Слід зазначити, що одні податки, збори і платежі включають у витрати виробництва, інші покривають із прибутку підприємства. До того ж підприємства здебільшого використовують для обліку витрат виробництва одночасно рахунки класу 8 та 9. Тому кореспонденція рахунків, за якою відображають нарахування податків, зборів і платежів, залежить від того, за рахунок якого джерела покривають нараховані суми, та від методики обліку витрат виробництва.
Таблиця 3
Кореспонденція рахунків з обліку податків, зборів і платежів
Зміст господарської операції Дебет Кредит
1 2 3
Нараховано:
- податок на прибуток підприємств 98 641
- податок на додану вартість 70 641
- акцизний збір з вітчизняних товарів
- акцизний збір з імпортних товарів
- збір на розвиток виноградарства і хмелярства
- збір у Пенсійний фонд при продажі ювелірних, тютюнових виробів
- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 84
921
641
84
- податок з реклами
- комунальний податок
- податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції
- державне мито
- плата за використання лісових ресурсів 84 921 642 84
- плата за спеціальне користування водними ресурсами
- плата за користування надрами
- збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
- плата за землю
- збір за право використання місцевої символіки
- збір за право проведення кіно- і телезйомок
- збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей
1 2 3
- фіксований сільськогосподарський податок 84,98 921 641 84
- податок на доходи фізичних осіб (оплата праці) 66 641
- податок на дивіденди 67 641
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування від фонду оплати праці 84 23,91, 92 651 84
- збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття від фонду оплати праці 84 23,91, 92 653 84
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з доходів фізичних осіб
66 651
- збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття з доходів фізичних осіб 66 653
- збір у Пенсійний фонд при купівлі легкового автомобіля 10 651
- збір у Пенсійний фонд при імпорті тютюнових виробів 28 651
- збір у Пенсійний фонд при купівлі іноземної валюти 84 92 651 84
- санкції податкової інспекції 84 94 641 84
Списано у кінці місяця витрати за податками, зборами і платежами, які віднесені до адміністративних витрат та за податком на прибуток 791 92, 94, 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Альбом бухгалтерських проводок. -Харків: Фактор, 2000. -80 с.
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. -3-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. -672 с.
3. Грабова Н.П. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. Посібник: 3-тє вид., доповн. - К: А.С.К., 2001. - 416 с.
4. Енциклопедія бухгалтерських проводок // Бізнес (Додаток). -2000. -24 липня.
5. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): навчально-методичний посібник. -Тернопіль: Карт-бланш, 2000. -288 с.
6. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Навчальний посібник. -К.: Знання, 2000. -245 с.
7. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. -Тернопіль: Лілея, 2000. -100 с.
8. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. -К., 2000. 578 с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. -К.: А.С.К., 2000. -784 с.
10. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей / за ред. П.Я. Хомина. -Тернопіль: Астон, 2000. -288 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...