WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік бартерних операцій - Реферат

Облік бартерних операцій - Реферат

імпортуються, повинна дорівнювати контрактній вартостівідвантаженої на експорт продукції.
Слід зауважити, що для правильності відображення в бухгалтерському обліку товарообмінних (бартерних) операцій необхідно враховувати, що П(С)БО передбачають існування ще і справедливих цін. Залежно від величини цих цін підприємством визначаються первісна вартість отриманої за бартерним контрактом продукції, а також дохід від такої операції.
Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснено обмін активу в результаті операції між поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами.
Для підприємства, яке провадить бартерну операцію, з метою бухгалтерського обліку істотне значення має справедлива вартість отриманої продукції. Справедливу вартість необхідно визначати по кожній партії отриманої продукції. З метою спрощення бухгалтерського обліку рекомендується встановлювати договірну вартість цінностей, якими обмінюються, на рівні справедливої. Якщо ж цього досягти не вдається бухгалтеру необхідно мати достатню кількість аргументів на користь того, що договір укладено за ринковими (справедливими) цінами, тобто:
1) необхідно спробувати встановити договірну вартість на рівні справедливої (ринкової) вартості (наприклад, 100 дол.);
2) якщо договір укладається на більшу суму (наприклад, на 150 дол.), то необхідно довести, що справедлива (ринкова) вартість дорівнює 150 дол.
При бартерному обміні існує ще один важливий нюанс - обмін може бути здійснений як подібними (однаковими за призначенням і справедливою вартістю), так і неподібними (різними за призначенням та/або справедливою вартістю) активами. Від визнання активів подібними чи неподібними залежить відображення в обліку бартерних операцій. Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" при обміні подібними активами дохід не визнається. Навпаки, при обміні неподібними активами дохід "визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг, отриманих або належних до одержання підприємством, зменшеним або збільшеним відповідно на суму переданих чи отриманих грошових коштів та їх еквівалентів".
У тому випадку, коли визначити справедливу вартість отриманих активів неможливо, дохід визнається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), переданих за таким бартерним контрактом.
Особливу увагу слід приділити визначенню первісної вартості отриманих за бартерним контрактом активів.
Отримані запаси в бухгалтерському обліку оприбутковується за первісною вартістю, яка при проведенні подібного бартеру дорівнює балансовій вартості переданих запасів. Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, то первісною вартістю отриманих запасів є їх справедлива вартість.
Якщо здійснюється обмін неподібними активами, то первісною вартістю виступає справедлива вартість переданих запасів, збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) в процесі обміну.
Датою виникнення податкових зобов'язань вважається дата події, що сталася раніше, а саме:
> або дата оформлення ввізної (експортної) вантажної митної декларації (операції з експорту обкладаються ПДВ за нульовою ставкою);
> або дата оформлення ввізної (імпортної) вантажної митної декларації (ставка ПДВ - 20%).
Дата виникнення податкового кредиту визначається за датою здійснення заключної (балансуючої) операції.
Таким чином, якщо імпортна частина контракту передує експортній, то право на податковий кредит виникає тільки за датою експортної поставки, а в разі відвантаження товару, що експортується, частинами - пропорційно кожному з експортних відвантажень.
Таким чином, діє механізм сторнування податкового кредиту, сплаченого при придбанні товарів, які згодом експортуються за бартерними угодами.
Як уже зазначалося, бартер подібними запасами на практиці здійснюється досить рідко, тому особливу увагу варто приділити бартеру неподібними запасами. Розглянемо умовний приклад такої операції.
Підприємство уклало зовнішньоекономічний бартерний договір з нерезидентом. Справедлива вартість отримуваних товарів становить 1000 доларів, балансова вартість продукції, що відвантажується - 4000 грн., договірну ціну встановлено на рівні справедливої вартості. Митні збори і мито як при вивезенні так і при ввезені продукції відбулися в різних звітних періодах.
Розглянемо порядок відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.
Приклад
ТзОВ "Полісся" уклало зовнішньоекономічний бартерний контракт з польською фірмою "Данута", відповідно до якого по імпорту повинно бути отримано обладнання вартістю 1000 дол. США, а на експорт -відвантажений посуд, балансова вартість якого 4000 грн.
Договірну ціну встановлено на рівні справедливої вартості -1000 дол. США.
Мито, сплачене при перетині кордону України, склало 2 % митної вартості, митні збори - 0,03 %.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата
Курс НБУ, грч./дол. США
10.08
5,5
15.09
5,6
Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ "Полісся" за серпень-вересень ц.р.
№оп
Дата
'Зміст господарської операції
Сума
Кореспонденція
рахунків
дол.
грн.
Д-т
К-т
1.
10.08
Платіжне доручення
Сплачено мито та митні збори при імпорті обладнання
1000х5,5х0,02=110 1000х5,5х0,003=16,5
-
110
16,5
642
642
311 311
2.
10.08
Платіжне доручення
Сплачено суму імпортного ПДВ
(1000 х 5,5 + 110) х 0,2 =1122
1120
644
311
3.
10.08
ВМД
Оприбутковано обладнання, отримане з Польщі
1000
5500
15
632
4.
10.08
ВМД
Включено суму сплачених мита та митних зборів до вартості обладнання
126,5
15,6
642
5.
15.09
ВМД
Відвантажено товар в рахунок бартерного контракту
1000
5500
362
702
6.
15.09
ВМД
Відображено податкові зобов'язання за ставкою 0 %
0
643
641
7.
15.09
Платіжне доручення
Сплачено суму мита та митних зборів 1000х5,6х0,02=112 1000 х 5,6 х 0,003 = 16,8
-
112
16,8
642
642
311 311
8.
15.09
ВМД
Нараховано мито та митні збори по експорту
128,8
93
642
9.
15.09
Довідка бухгалтерії
Відсторновано суму ПДВ, сплаченого при придбанні товарів на території України
800
641
631
10.
15.09
Довідка бухгалтерії
Включено суму відсторнованого ПДВ до купівельної вартості експортованих товарів
800
281
631
11.
15.09
Довідка бухгалтерії
Списано первісну вартість експортованих товарів
4800
902
281
12.
15.09
ВМД
Списано раніше нараховану суму ПДВ
0
702
643
13.
15.09
ВМД
Включено суму імпортованого ПДВ до складу податкового кредиту
1120
641
644
У випадку, коли першою

 
 

Цікаве

Загрузка...