WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік бартерних операцій - Реферат

Облік бартерних операцій - Реферат

митному оформленніекспортованого товару у вантажній митній декларації в графі 24 "Характер угоди" проставляється код "51" (переміщення товарів у порядку прямого товарообміну (бартерна угода).
Датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення бартерних (товарообмінних) операцій з нерезидентами вважається дата події, що відбулась першою:
> дата оформлення вивізної (експортної) митної декларації, що засвідчує вивезення товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт надання товарів (робіт, послуг) нерезиденту;
> дата оформлення ввізної (імпортної) митної декларації, що засвідчує одержання товарів платником податку, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт отримання товарів (робіт, послуг) платником податку.
Експортні операції оподатковуються за нульовою ставкою, тому визначення податкових зобов'язань при зовнішньоекономічному бартері є суто формальним.
Платники податків на суму визначених таким чином податкових зобов'язань можуть видати митному органу податковий вексель з наступним погашенням у встановлені терміни.
У разі вивезення (експорту) матеріальних цінностей за межі митної території України шляхом бартерних операцій суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням сировини, матеріалів, інших матеріальних цінностей, нематеріальних активів відображається по дебету відповідних рахунків обліку виробничих запасів, товарів, витрат виробництва та обігу з включенням до валових витрат .
Контроль за здійсненням товарообмінної (бартерної) операції здійснюють органи митної служби за місцем акредитації підприємства-резидента. Коли нерезидент замість поставки імпортної частини контракту виконує свої зобов'язання шляхом перерахування коштів на рахунок резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, підставою для зняття угоди з митного контролю є:
1) банківські документи, які підтверджують надходження коштів на рахунок резидента в сумі, еквівалентній вартості продукції, що не надійшла за контрактом;
2) копії додаткових угод, що змінюють характер угоди.
4. Особливості розрахунку сум бартерних операцій
Хоча при бартері розрахунки за товари (через банківську систему) не проводяться, вартісна оцінка товарів необхідна, насамперед, для забезпечення еквівалентності обміну, і для митного обліку, визначення страхових сум, оцінка претензій, застосування санкцій. Еквівалентність обміну може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо оцінка обмінних товарів буде визначатись виходячи із світових цін на момент укладання контракту.
Однак у деяких випадках, передбачених законодавством України, на певні товари контрактні ціни визначаються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України згідно з індикативними цінами.
Під індикативними розуміють ціни на товар що склалися або складаються на відповідний товар на ринку експорту чи імпорту на момент здійснення експортної (імпортної) операції з врахуванням умов поставки і умов здійснення розрахунків визначених відповідно до законодавства України.
Індикативні ціни можуть встановлюватись на товари:
1) стосовно експорту яких застосовано антидемпінгові заходи або розпочато антидемпінгове розслідування чи процедури в Україні або за її межами;
2) стосовно яких застосовуються спеціальні імпортні процедури (це стосується міжнародних торгів і попередніх депозитів);
3)стосовно експорту яких встановлено режим квотування, ліцензування;
4) стосовно експорту яких встановлено спеціальні режими;
5) експорт яких здійснюється в порядку застосування антимонопольних заходів у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
6) в інших випадках на виконання міжнародних зобов'язань України.
Негативною стороною бартерної угоди є суб'єктивне заниження оцінки експортованих товарів і збільшення оцінки імпортованих товарів з метою накопичення іноземної валюти в закордонних банках. Для усунення цих антидемпінгових, по суті незаконних операцій, виручка від реалізації продукції в межах бартерної операції з метою оподаткування визначається
виходячи із звичайних цін на таку продукцію на дату проходження митного контролю товару, що експортується.
Звичайна ціна на продукцію - це ціна, не нижча за середньозважену ціну реалізації аналогічної продукції за будь-якими іншими угодами купівлі-продажу, що укладені з будь-якою стороною протягом ЗО календарних днів перед датою реалізації.
Звичайну ціну визначає як ціну реалізації товарів (робіт, послуг) продавець, включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотків, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, не пов'язаним з продавцем за звичайних умов ведення господарської діяльності.
При цьому обсяги реалізації аналогічної продукції протягом вказаного терміну повинні бути більші, ніж на 20 % обсягів реалізації в межах бартерної операції. В інших випадках звичайна ціна повинна бути на рівні фактичної собівартості продукції, що відпускається за бартером.
Індикативні або звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх для податкових або митних цілей установлюються на підставі статистичної оцінки рівня цін реалізації таких товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку України, яка проводиться уповноваженим державним органом у визначеному ним порядку. Отже, звичайна ціна - це ціна, що склалася на певний момент часу, на конкретний вид товарів (робіт, послуг) виходячи з ринкової кон'юнктури.
На товари, для яких установлено індикативні ціни, звичайні ціни встановлюються на рівні індикативних.
Що стосується визначення звичайних цін на товари, до яких не застосовуються індикативні ціни, то в цьому випадку необхідно користуватися довідковими цінами, що публікуються, залежно від характеру бартерної операції: при внутрішньоукраїнському обміні - в довіднику Державного комітету статистики України "Середні ціни та індекси", при міжнародному - в бюлетені Держзовнішінформу "Огляд цін українського і світового товарного ринків". Якщо в зазначених виданнях немає необхідної інформації, то можна скористатися біржовими даними, даними з прайс-листів різних фірм тощо.
5. Бухгалтерський облік бартерних операцій
В бухгалтерському обліку бартерні угоди відображаються як по експортних, так і по імпортних операціях. Після здійснення бартерної угоди здійснюється залік взаємних вимог суб'єктів бартерного контракту.
Особливості бухгалтерського обліку бартерних операцій полягає в тому, що:
> відсутні грошові розрахунки з іноземним партнером;
> момент відвантаження продукції на експорт вважається моментом її реалізації;
> облік розрахунків з іноземним партнером здійснюється на двох субрахунках: 632 "Розрахунки з іноземними постачальниками і підрядниками" і 362 "Розрахунки з іноземними покупцями і замовниками";
> кредиторська заборгованість іноземному партнеру за товари, що

 
 

Цікаве

Загрузка...