WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік бартерних операцій - Реферат

Облік бартерних операцій - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Облік бартерних операцій"
ПЛАН
1. Поняття міжнародного бартеру
2. Договір на проведення бартерної операції
3. Порядок митного оформлення бартерних операцій,
4. Особливості розрахунку сум бартерних операцій
Використана література
1. Поняття міжнародного бартеру
Найбільш поширеним в Україні видом зустрічної торгівлі є бартер (як всередині країни, так і за її межами).
Міжнародний бартер - це операція, що включає експорт та імпорт товарів без грошової оплати і участі банків в розрахунках.
Схематично такий обмін відображено на рис. 1.
100 % поставка товарів
100 % поставка товарів
Рис. 1. Порядок здійснення бартерних операцій
Еквівалентність міжнародного обміну досягається за рахунок рівності вартостей продуктів, що обмінюються, за світовими цінами.
Оцінка товарів, що обмінюються, в єдиній валюті (за законодавством України - дол. США) необхідна для:
> нарахування мита, податків та зборів;
> здійснення контролю;
> транспортного страхування;
> оцінки та виплати можливих збитків;
> нарахування та виплата штрафних санкцій;
> можливої уцінки товару;
> забезпечення кредитних зобов'язань на випадок застави товарів тощо.
В Україні всі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.
Але з метою збільшення надходжень в Україну валютних коштів, стабілізації грошової національної одиниці та оздоровлення фінансово-банківської системи держави в цілому може бути заборонено проведення товарообмінних (бартерних) операцій деякими товарами (роботами, послугами) в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
Для застосування антидемпінгових заходів по визначеному переліку товарів при укладанні бартерних контрактів підприємства повинні відкривати попередній імпортний депозит в дол. США.
Попередній імпортний депозит - це свого роду депозитний рахунок, який відкривається за рахунок коштів підприємства протягом трьох днів з моменту укладання бартерного контракту і діє протягом всього періоду бартерного контракту та повертається протягом трьох днів з моменту оформлення ввізної вантажної митної декларації на імпортні товари, що надійшли по бартеру.
Проведення бартерної операції має свої переваги та недоліки (табл. 1).
Таблиця 1. Переваги та недоліки здійснення бартерної операції
Переваги
Недоліки
>спрощення розрахунків
>розширення можливостей просування на ринок країни-контрагента
>додаткова можливість отримання обладнання в обмін на товар, реалізація якого ускладнена за звичайних комерційних умов
>пом'якшення проблеми інвалютного фінансування імпорту
>обов'язковість збігу потреб партнерів
>складність переговорів щодо узгодження ціни і кількості зустрічних товарних потоків
>ускладнений контроль узгодженої якості товарів
>односторонність вигоди в бартерній угоді
>значні витрати часу, пов'язані з підготовкою і виконанням угоди
При віднесенні операції до бартерної слід враховувати її характерні особливості:
> разовий характер;
> участь двох сторін;
> оформлення угоди одним контрактом;
> визначення кінцевої специфікації і обсягу угоди до підписання контракту;
> термін розрахунків не повинен перевищувати 90 днів. Продовження зазначеного терміну бартерної операції можливо при отриманні суб'єктом зовнішньоекономічного разового індивідуального дозволу ліцензійної комісії при Головному управлінні з питань зовнішньої торгівлі;
> на кількість товарів, що обмінюються не впливає зміна цін на світовому ринку.
2. Договір на проведення бартерної операції
Для здійснення зовнішньоекономічної бартерної операції необхідно укласти договір (див. додаток Т).
При укладанні бартерного (товарообмінного) договору (контракту) слід чітко визначити номенклатуру зустрічних поставок, а також збалансувати за вартістю експортну та імпортну частини угоди.
Визначення сторін в бартерному контракті відрізняється тим, що кожна з них є одночасно і продавцем, і покупцем. Тому в контракті звичайно вказується тільки назва фірми. В тих випадках, коли заздалегідь відомо, яка із сторін першою здійснить поставку товару, іноді вводяться поняття "перший постачальник" та "другий постачальник".
Предмет контракту визначає зобов'язання сторін обмінюватися тільки товарами із зазначенням їх назв, коротких характеристик та фізичного обсягу поставок з кожної сторони. Якщо предметом обміну є декілька товарів, то робиться посилання на додану специфікацію. В цьому ж розділі вказуються базисні умови взаємних поставок, які можуть бути різними для кожної із сторін.
Ціни бартерного контракту узгоджуються на однакових базисних умовах поставок, а потім до них робляться поправки, що враховують реальні витрати, пов'язані з процесом поставок. Загальна сума контракту підраховується сторонами після внесення до ціни поправок, що враховують базисні умови, а обсяги взаємних поставок коригуються таким чином, щоб їх вартості були однакові. Мито, податки та збори кожна з сторін контракту сплачує в своїй країні самостійно без будь-яких взаємних розрахунків.
Порядок пред'явлення претензій за строками поставок, за кількістю, номенклатурою та якістю товарів, а також методи підрахунку збитків та штрафних санкцій за неналежне виконання сторонами зобов'язань .по бартерному контракту аналогічні тим, які були викладені для контрактів купівлі-продажу. Бартерні контракти можуть містити узгоджені сторонами умови, які передбачають, що відшкодування доведених збитків та виплата нарахованих штрафних санкцій здійснюється в грошовій формі. Якщо такі умови в бартерному контракті відсутні, то у відношенні сторін можуть виникнути різні ситуації.
В тому випадку, коли претензії пред'явлені фірмі, яка першою доставила товари, інша сторона за умовами контракту може:
> зменшити вартісний обсяг своєї поставки на величину узгоджених збитків та нарахованих штрафів;
> зменшити вартісний обсяг своєї поставки на вартість недоплачених товарів;
> зменшити вартісний обсяг своєї поставки на узгоджений розмір уцінки отриманого неякісного товару;
> призупинити або відмовитися від виконання своїх зобов'язань, якщо очевидно, що перший постачальник не в змозі виконати прийняті на себе зобов'язання, та вимагати відшкодування збитків.
Більш складним є стан першого постачальника, який виконав свої зобов'язання і зіткнувся з тим, що другий постачальник не тільки запізнився з поставкою, але і відвантажив товар, який не відповідає передбаченим в контракті характеристикам. Вимога поставити товар для покриття понесених збитків часто є безглуздою. Це найбільш типова ситуація, яка трапляється при бартерному обміні. На жаль, достатньо ефективного виходу із такої ситуації не передбачено.
3. Порядок митного оформлення бартерних операцій,
При

 
 

Цікаве

Загрузка...