WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація бюджетного обліку в бюджетних установах - Реферат

Організація бюджетного обліку в бюджетних установах - Реферат

т.д. Це вимагає здійснення наступної, ще більш детальної їхньої класифікації (угруповання). Поділ основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів на підгрупи здійснено в повній відповідності з Планом рахунків, тобто для кожній окремій підгрупі відповідає свій субрахунок 10, 11 і 12 рахунків. Зважаючи на те, що з Планом рахунків ви вжезнайомі ми опускаємо даний матеріал і на цьому закінчуємо з класифікацією необоротних активів.
Придбання необоротних матеріальних активів
Перш ніж перейти до вивчення порядку придбання об'єктів необоротних матеріальних активів необхідно визначитися з тим, що мається на увазі під об'єктом, точніше інвентарним2 об'єктом обліку. Інвентарний об'єкт - це конструктивно відособлений предмет (чи визначений комплекс конструктивно відособлених предметів, об'єднаних у єдине ціле) із усіма пристосуваннями і пристроями до нього і призначений для виконання визначених самостійних функцій (робіт).
Придбання об'єктів необоротних матеріальних активів може здійснюватися шляхом:
1) покупки;
2) будівництва чи виготовлення власними силами;
3) отримання на безоплатній основі.
У процесі придбання найголовнішим питанням є визначення вартості об'єкта. У бухгалтерському обліку вартість необоротних матеріальних активів може бути:
1) балансовою 3 ;
2) первісною 4 ;
3) відновленою 5 .
3 Це первісна чи відновлена вартість необоротних активів за мінусом нарахованого зносу.
4 Це вартість, що історично склалася в результаті покупки, будівництва чи виготовлення об'єкта.
5 Це первісна вартість після здійснення переоцінки об'єкта.
У процесі придбання об'єктів необоротних активів визначається їхня первісна вартість. У даному питанні важливо знати, які витрати включаються до первісної вартості об'єкта, а які не включаються. Відповідно до вимог Інструкції № 64 у первісну вартість об'єктів включаються усі витрати, пов'язані з придбанням об'єкта крім:
1) витрат на транспортування об'єкта;
2) ПДВ, оплачене у зв'язку з придбанням об'єкта.
Ці витрати відносяться на поточні витрати установи 6 за винятком випадків, коли установа здійснює
6 При цьому, витрати на транспортування відносяться на витрати по коду бюджетної класифікації 1135 "Оплата транспортних послуг і утримання транспортних засобів", а ПДВ - 2110 "Придбання устаткування і предметів довгострокового використання".
діяльність, що підлягає обкладанню ПДВ, воно зареєстровано як платник ПДВ і здобуває об'єкт необоротних активів у зв'язку зі здійсненням такої діяльності. У цьому випадку сума ПДВ відноситься до податкового кредиту.
Об'єкти необоротних активів, що надходять на підприємства на безоплатній основі оприбутковуються на баланс по ринковим вільним цінам.
Наступною особливістю, пов'язаною з визначенням первісної вартості об'єктів необоротних активів є те, що необоротні активи (у тому числі і нематеріальні) враховуються в цілих гривнях без копійок 7 . Сума копійок, оплачених при придбанні об'єктів відноситься на витрати установи 8 .
7 Виняток складають бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільна білизна, одяг і взуття, матеріалів довгострокового використання для наукових цілей і ті, котрі мають обмежене використання. Усі вони враховуються по вартості, вираженій в гривнях і копійках.
8 По коду бюджетної класифікації 2110 "Придбання устаткування і предметів довгострокового використання".
Крім того, виняток зроблений для книг, посібників і інших видань, що входять до бібліотечних фондів, по яких здійснюється груповий облік і в номінальних цінах.
Прийом основних засобів здійснюється комісією, що призначається керівником підприємства й оформляється актом типової форми ОЗ-1, затвердженої Наказом № 125/70. Порядок оформлення акта ОЗ-1 ми розглядали зовсім недавно в "ШБ" № 44. Після прийняття об'єкта комісією, йому привласнюється інвентарний номер і на нього відкривається інвентарна картка типової форми ОЗ-6 (порядок оформлення дивися там же на стр.31)
Інвентарний номер 9 привласнюється кожному окремому об'єкту необоротних активів, крім білизни, постільних речей, одягу, взуття і малоцінних необоротних матеріальних активів, яким замість інвентарного привласнюється номенклатурний номер 10 . Ні інвентарних, ні номенклатурних номерів не мають бібліотечні фонди і матеріали довгострокового використання, що мають специфічне призначення.
9 Інвентарний номер складається з восьми знаків. Перші три знаки відповідають субрахунку, на якому здійснюється облік дано?о об'єкта необоротних активів, четвертий знак - це номер підгрупи, до якої відноситься об'єкт і останні чотири знаки відповідають індивідуальному номеру об'єкта, що йому присвоюється в процесі приймання.
10 Номенклатурний номер складається із семи знаків. Перші три знаки відповідають субрахунку, на якому враховується об'єкт, четвертий знак
Придбання необоротних активів відображається в бухгалтерському обліку по дебету рахунків 10, 11 і 12 із кредиту субрахунків 401 - при будівництві (виготовленні) власними силами; 364 чи 675 при купівлі з попередньою і наступною оплатою відповідно і 712 при безоплатному надходженні. Специфічною особливістю придбання необоротних активів бюджетними установами є те, що в момент придбання створюється фонд необоротних активів, облік яких здійснюється по кредиту субрахунку 401. Про все це ми зовсім ще не давно (див. "ШБ" № 44) дуже докладно говорили, розглядали на прикладах, тому не будемо повторяться і на цьому сьогодні закінчимо.
Нормативна база
1. План рахунків - Наказ ДКУ "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" №114 від 10.12.1999 р.
2. Інструкція № 61 - Наказ ДКУ № 61 від 10.07.2000 р. "Про затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ".
3. Бюджетний кодекс - "Бюджетний Кодекс України" від 21.06.2001 м №2542-III.
4. Інструкція № 64 - Наказ ДКУ № 64 від 17.07.00 р. "Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів і інших необоротних активів бюджетних установ".
5. Наказ № 125/70 - Наказ ДКУ і Державного комітету статистики України № 125/70 від 02.12.97 р. "Про затвердження типових форм по обліку і списанню основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів і інструкції по їх складанню".
Облік необоротних активів

 
 

Цікаве

Загрузка...