WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку(звіт) - Реферат

банках"
34 "Короткострокові векселі одержані"
36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
50 "Довгострокові позики"
51 "Довгострокові векселі видані"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
55 "Інші довгострокові зобов'язання"
60 "Короткострокові позики"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
74 "Інші доходи"
98 "Податки на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
15 "Капітальні інвестиції"
17 "Відстрочені податкові активи"
20 "Виробничі запаси"
21 "Тварини на вирощуванні та відгодівлі"
22 "МШП"
23 "Виробництво"
28 "Товари"
31 "Рахунки в банках"
35 "Поточні фінансові інвестиції"
37 "Розрахунки з різними дебіторами"
39 "Витрати майбутніх періодів"
48 "Цільове фінансування і цільові надходження"
62 "Короткострокові векселі видані"
63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"
64 "Розрахунки за податками й платежами"
65 "Розрахунки за страхуванням"
66 "Розрахунки з оплати праці"
67 "Розрахунки з учасниками"
68 "Розрахунки за іншими операціями"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
74 "Інші доходи"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92"Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
98 "Податки на прибуток"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначено для узагальненняінформації про витрати та відрахування на соціальні заходи.
За дебетом рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображається належна сума відрахувань на соціальні заходи, за кредитом - списання на рахунок 23 "Виробництво" суми відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), до затрат допоміжних (підсобних) виробництв, на рахунки класу 9 - суми відрахувань, що відносяться до виробничих накладних витрат, адміністративних і збутових витрат, або на рахунок 79 "Фінансові результати", якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9.
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:
821 "Відрахування на пенсійне забезпечення"
822 "Відрахування на соціальне страхування"
823 "Страхування на випадок безробіття"
824 "Відрахування на індивідуальне страхування"
Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
47 "Забезпечення наступних витрат і платежів"
65 "Розрахунки за страхуванням" за кредитом з дебетом рахунків:
23 "Виробництво"
79 "Фінансові результати"
91 "Загальновиробничі витрати"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
На рахунку 98 "Податки на прибуток" ведеться облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності, та надзвичайних подій.
За дебетом рахунку відображається сума нарахованих податків на прибуток, за кредитом - включення до фінансових результатів на рахунок 79 "Фінансові результати".
Рахунок 98 "Податки на прибуток" має такі субрахунки:
981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності"
982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій"
Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається й відображається на цьому субрахунку без зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат).
На субрахунку 982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій.
Рахунок 98 "Податки на прибуток" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
17 "Відстрочені податкові активи"
54 "Відстрочені податкові зобов'язання"
64 "Розрахунки за податками й платежами" за кредитом з дебитом рахунків:
64 "Розрахунки за податками й платежами"
79 "Фінансовий результат"
Облік фінансового результату діяльності
Рахунок 79 "Фінансові результати" призначено для обліку й узагальнення інформації про фінансові результати, підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій.
За кредитом рахунку 79 "Фінансові результати" відображаються суми в порядку закриття рахунків обліку доходів за дебетом суми в порядку закриття рахунків обліку витрат, а також належна сума нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунку 79 - при його закритті списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки" (непокриті збитки).
Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:
791 "Результат основної діяльності"
792 "Результат фінансових операцій"
793 "Результат іншої звичайної діяльності"
794 "Результат надзвичайних подій"
Рахунок 79 "Фінансові результати" кореспондує
за дебетом з кредитом рахунків:
23 "Виробництво"
26 "Готова продукція"
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
49 "Страхові резерви"
70 "Доходи від реалізації"
80 "Матеріальні витрати"
81 "Витрати на оплату праці"
82 "Відрахування на соціальні заходи"
83 "Амортизація"
84 "Інші операційні витрати"
85 "Інші затрати"
90 "Собівартість реалізації"
92 "Адміністративні витрати"
93 "Витрати на збут"
94 "Інші витрати операційної діяльності"
95 "Фінансові витрати"
96 "Витрати від участі в капіталі"
97 "Інші витрати"
98 "Податки на прибуток"
99 "Надзвичайні витрати" за кредитом з дебетом рахунків:
44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
49 "Страхові резерви"
70 "Доходи від реалізації"
71 "Інший операційний дохід"
72 "Дохід від участі в капіталі"
73 "Інші фінансові доходи"
74 "Інші доходи"
75 "Надзвичайні доходи"
98 "Податки на прибуток"
Бухгалтерська (фінансова) звітність підприємства
Обліково-аналітичний процес завершується складанням бухгалтерської (фінансової) звітності про діяльність господарюючого суб'єкта, яка складається відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про

 
 

Цікаве

Загрузка...